IN DE KIJKER - 30.11.2012

Help, een cliënt met een restschuld ...

Uw cliënt ‘ligt in scheiding’ en u verkoopt zijn woning. Dat moet snel omdat uw cliënt anders nog verder in de financiële problemen komt, zeker omdat zijn woning ‘onder water staat’. Wat kunt u uw cliënt adviseren?

Blijven zitten met een restschuld

Niet altijd een probleem. Een restschuld hoeft niet altijd een probleem te zijn, maar uw cliënt moet er wel rekening mee houden. Als puntje bij paaltje komt, zal er toch ooit moeten worden terugbetaald. Wat zijn de mogelijkheden?

  • Spaargeld. Uw cliënt heeft voldoende spaargeld en kan daarmee de restschuld betalen.
  • NHG. Uw cliënt kan aanspraak maken op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Hierover later meer.
  • Financieren. Als de eerste twee opties niet in beeld zijn, moet de restschuld worden gefinancierd. Tip. Stuur uw cliënt in een zo vroeg mogelijk stadium naar zijn financieel adviseur om helder te krijgen wat de financiële (on)- mogelijkheden zijn. Zo weet u wat de minimaal benodigde verkoopprijs moet zijn.
  • Belastingplan 2013. In het Belastingplan 2013 is nu afgesproken dat de rente op de restschuld gedurende 10 jaar aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Dit is misschien een kleine pleister op de wonde.
  • Schuldhulp. In het ergste geval, als de minimale verkoopprijs niet haalbaar is, en met de bank niet te praten valt over vermindering van de vordering, staat uw cliënt een traject van schuldhulpverlening te wachten.

Gered door de NHG?

Geluk bij een ongeluk. Als uw cliënt zijn hypotheek heeft afgesloten met de Nationale Hypotheek Garantie, kan de restschuld onder voorwaarden worden kwijtgescholden.

Niet zomaar ... Om aanspraak te kunnen maken, moet uw cliënt aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

1. de betalingsachterstand moet zo veel mogelijk beperkt zijn. Tip. Zorg dus dat de hypotheeklasten zo veel mogelijk worden betaald;

2. de woning wordt gedwongen verkocht omdat de woonlasten niet meer betaald kunnen worden door een van de volgende oorzaken:

• ontslag;

• arbeidsongeschiktheid;

• relatiebeëindiging;

• overlijden van de partner.

3. de hypotheekverstrekker moet toestemming geven voor de (gedwongen) verkoop;

4. de woning wordt verkocht met behulp van een makelaar;

5. de woning wordt netjes bewoond;

6. de restschuld kan niet uit eigen middelen worden betaald.

De voorwaarden zijn streng

Meteen aan de bel trekken. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (SWEW), die de NHG beheert, hanteert de voorwaarden zeer strikt. Adviseer uw cliënt dan ook meteen contact op te nemen met zijn bank zodra er problemen ontstaan bij de betaling van de hypotheeklasten. Samen kunnen zij dan bekijken hoe zo goed mogelijk aan alle voorwaarden kan worden voldaan.

Verlies nemen. Als er een koper wordt gevonden en de bank verleent toestemming tot verkoop met verlies (aan de hand van een taxatierapport), zal de bank een verliesdeclaratie indienen bij de SWEW. Deze informeert de cliënt vervolgens of hij in aanmerking komt voor kwijtschelding.

Informeer al in een vroeg stadium bij uw cliënt naar de hypotheeksituatie. Zo kunt u tijdig inschatten of u uw cliënt naar de bank moet doorverwijzen voor nader overleg. De NHG-voorwaarden voor kwijtschelding zijn erg streng.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01