RUIMTELIJKE ORDENING - 30.11.2012

Strengere toetsing van internetwinkels?

Internetwinkels schieten als paddenstoelen uit de grond. Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt dat er strenger getoetst wordt aan het bestemmingsplan. Wat speelt er? Waar moet u rekening mee houden?

Fenomeen internetwinkels. Internetwinkels maken een snelle opmars door. Dit leidt tot een nieuwe werkelijkheid in de vastgoedwereld. Leegstaande detailhandelspanden zijn aan de orde van de dag.

Daarnaast blijkt uit de rechtspraak dat het lastig is om de internetwinkels een plaats te geven in de ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke uitstraling

In eerdere uitspraken van de Raad van State ging het vooral om de zogeheten ‘ruimtelijke uitstraling’ van de internetwinkel.

Verkoop fietsen aan huis. Bijvoorbeeld bij een webwinkel die fietsen verkocht (T&A Vastgoed, jg. 15, nr. 11, d.d. 27.05.2011, p. 1). Naast de verkoop via internet vond er verkoop vanuit de winkel aan huis plaats. Ook konden klanten hun fietsen komen uitproberen bij de winkel. Daarnaast had de ondernemer een aanzienlijke voorraad fietsen op zijn perceel staan. De activiteiten zorgden bovendien voor de nodige verkeersbewegingen.

Al met al was de ruimtelijke uitstraling van de winkel op de omgeving redelijk groot. Verder was van belang dat het om een perceel met een agrarische bestemming ging.

In dit geval oordeelde de rechter dat er sprake was van strijdigheid met het bestemmingsplan en dat de gemeente daarom handhavend mocht optreden tegen de ondernemer.

Uitstraling niet meer belangrijk?

In een recente uitspraak (LJN: BX8293) hecht de Raad van State echter geen belang aan de ruimtelijke uitstraling.

Showroom. In deze zaak ging het om een internetwinkel voor spelcomputers en accessoires. Via internet werden aan particulieren artikelen voor de spelcomputer aangeboden met de mogelijkheid deze twee dagen per week ter plaatse in een showroom van 350 m2 te bekijken en te kopen. Volgens het bestemmingsplan was op het perceel echter geen detailhandel toegestaan.

Geen detailhandel toegestaan. De rechter keek strikt naar de definitie van detailhandel in het bestemmingsplan. En die luidde: “het bedrijfsmatig te koop aanbieden en/of verkopen van goederen voor particulier verbruik en/of gebruik”.

Aan deze definitie voldeed de internetwinkel, waardoor de rechter oordeelde dat er sprake was van detailhandel als bedoeld in het bestemmingsplan. En detailhandel was ter plaatse niet toegestaan. In de uitspraak wordt niet meer gerept over de ruimtelijke uitstraling waaraan eerder veel belang werd gehecht.

Gevolgen voor de praktijk

Deze uitspraak is anders en strenger dan eerdere uitspraken van de Raad van State. Er is immers meer naar de precieze woorden van het bestemmingsplan gekeken dan naar de feitelijke situatie (de ruimtelijke uitstraling). Toekomstige uitspraken zullen ons leren of deze trend zich voortzet.

Tip. Net als bij het starten van een regulier bedrijf of een reguliere winkel is het ook bij internetwinkels essentieel om het bestemmingsplan te raadplegen. Dit kan bij de gemeente of op http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Daarbij is dus met name van belang of detailhandel op de betreffende locatie is toegestaan.

Ook bij internetwinkels is het belangrijk om vooraf het bestemmingsplan te raadplegen. Dit om antwoord te krijgen op vragen als: “Is detailhandel toege­staan?”, “Zijn er al aparte regels voor internetwinkels binnen de gemeente?”

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01