HYPOTHEEK - 30.11.2012

Pas op met spaar- of levenhypotheek!

De aangekondigde maatregelen kunnen ongelukkig uitpakken voor mensen met een spaar- of levenhypotheek. Snel handelen kan veel geld besparen.

Eerbiedigende werking. Bestaande spaar- of levenhypotheken (dat wil zeggen: spaar- of levenhypotheken die op 31 december 2012 bestaan) worden na invoering van de nieuwe regels geëerbiedigd. Dit betekent dat huiseigenaren met een spaar- of levenhypotheek hun rente met betrekking tot de bestaande hypotheek kunnen blijven aftrekken. De aan deze hypotheken gekoppelde spaar- of levensverzekering blijft tijdens de looptijd in box 1 vrijgesteld, onder de voorwaarde dat de uitkering verplicht moet worden gebruikt voor aflossing van de hypotheek.

Huidige praktijk. In de praktijk blijkt dat het er vaak niet van is gekomen om de koppeling tussen de verzekeringsuitkering en de aflossing van de hypotheek aan te brengen. In het verleden is namelijk vaak geadviseerd om de verzekering in eerste instantie tot box 3 te rekenen en pas als de waarde van de polis (samen met de waarde van de andere bezittingen) de vrijstelling in box 3 dreigde te overschrijden, de koppeling tussen de hypotheek en de verzekering aan te brengen. De polis bleef dan na koppeling tijdens de looptijd in box 1 onbelast, maar de uitkering was dan niet meer vrij te besteden.

Straks valt er niets te kiezen. Volgens de huidige plannen van het kabinet kunnen woningeigenaren vanaf volgend jaar hun spaar- of levensverzekering niet meer overhevelen van box 3 naar box 1. Dit betekent dat de woningeigenaar over de opgebouwde waarde van zo’n verzekering elk jaar 1,2% belasting moet betalen, voor het deel dat de fiscale vrijstelling (in box 3) overstijgt. Als de waarde € 50.000,- boven de vrijstelling uitkomt, komt dit neer op € 600,- extra belasting per jaar. Over de hele resterende looptijd kan dit lekker oplopen!

De hoogste tijd. Als het voorstel ongewijzigd wordt aangenomen, kan een op 31 december 2012 bestaande kapitaal- en levensverzekering nog tot 1 april 2013 worden overgeheveld van box 3 naar box 1. De schade kan dus worden voorkomen door nog vóór 1 april 2013 de verzekering in box 3 om te zetten in een zogeheten ‘kapitaalverzekering eigen woning’ (KEW) in box 1.

Als de kabinetsplannen ongewijzigd doorgaan, kan men nog tot 1 april 2013 kapitaalverzekeringen behorende bij de spaar- en levenhypotheken naar box 1 overhevelen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01