WOZ - 30.11.2012

Wat mag een taxatie kosten?

Onlangs maakte het Gerechtshof in Amsterdam de richtlijnen bekend die de rechter gaat hanteren voor de (proces)kostenvergoeding voor deskundigenbijstand in WOZ-zaken (LJN: BY2756).

Uurtarief. Het te vergoeden uurtarief gaat € 50,- exclusief btw bedragen voor taxaties van woningen en € 65,- exclusief btw voor taxaties van courante niet-woningen. Het aantal te vergoeden uren bedraagt twee voor niet-inpandige woningtaxatie en vier voor woningtaxaties waar wel een inpandige opname heeft plaatsgevonden.

Procederen over de proceskosten. Zijn in beroep of hoger beroep uitsluitend (nog) de proceskosten in geschil, dan kan als wegingsfactor worden uitgegaan van 0,5 voor het gewicht van de zaak. In deze procedure kwam de rechter op basis van de nieuwe richtlijnen tot een vergoeding voor deskundigenbijstand van € 461,90 (inclusief € 5,90 voor een uittreksel uit het Kadaster).

Het ging in deze zaak om een bezwaar door een gemachtigde tegen de WOZ-waarde 2010 van een (tussen)woning. De gemachtigde schakelde een WOZ-taxateur in die deskundigenbijstand verrichtte. In hoger beroep is alleen nog de hoogte van de bezwaarkostenvergoeding voor deskundigenbijstand in geschil.

Deze richtlijn lijkt een einde te maken aan de onzekerheid over de hoogte van het te vergoeden uurtarief. De vergoeding is iets hoger dan de bedragen die eerder regelmatig genoemd werden.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01