Onroerende zaken - Bouwen en verbouwen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERGUNNINGEN - 13.01.2021

Check regelmatig uw e-mail!

Stel, u geeft bij een aanvraag omgevingsvergunning aan dat u goed bereikbaar bent per e-mail. Dit betekent dat het college van B en W een besluit op uw vergunningaanvraag per e-mail mag toesturen. Maar hoe zit het dan met bezwaar, e.d.?
Lees meer

KADASTER - 13.01.2021

Alle publiekrechtelijke beperkingen naar één registratie

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de publiekrechtelijke beperkingen over te zetten naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Hoe zit dat? Wat betekent dit voor u als makelaar?
Lees meer

GEBREKEN - 07.01.2021

Aannemer aansprakelijk voor gebrekkige parketvloer!

Wat als een vloer wordt gelegd op een gebrekkige ondergrond? Wat wordt er bedoeld met de waarschuwingsplicht? Hoezo is het raadzaam om een voorbehoud te maken?
Lees meer

CONTROLE - 07.01.2021

Schijninschrijving en onderlinge prijsafspraken

Beboet voor schijninschrijving op aanbestedingen. Vier aannemers in de gemeente Amsterdam zijn beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor verboden afspraken bij aanbestedingen in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW). Het gaat om in totaal € 330.000. De gemeente had de aannemers uitgenodigd zich aan te melden op een of meerdere aanbestedingen voor drie projecten in de GWW. De aannemers die beboet zijn, hadden zich ‘schijningeschreven’. De aannemers vreesden in de toekomst niet meer uitgenodigd te worden wanneer ze niet op deze uitnodiging ingingen. Om er zeker van te zijn de aanbestedingen niet te winnen, werden er met andere deelnemende aannemers prijsafspraken gemaakt, wat volgens de Mededingingswet verboden is. ...
Lees meer

AANNEMING VAN WERK - 07.01.2021

Aanloop tot circulair bouwen

In het programma Nederland Circulair in 2050 heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de rijksoverheid over circulariteit gepresenteerd: een volledig circulaire economie in 2050. Wat betekent dat voor de bouw? Wat kunt u doen?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 07.01.2021

Wateroverlast komt (deels) voor rekening van de aannemer!

Wat als de opdrachtgever zijn hele perceel betegelt en mede daardoor te kampen heeft met wateroverlast? Wat mag er als algemeen bekend worden verondersteld? Waar moet de aannemer voor zorgen? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer
Onroerende zaken - Bouwen en verbouwen

Meest gelezen tips & adviezen

BOUWBESLUIT - 05.11.2020

Rookmelders straks ook verplicht in bestaande bouw

Voor nieuwbouw geldt dat er op iedere verdieping waar gewoond wordt een rookmelder moet hangen. Wat gaat er volgens plan nu ook gelden voor bestaande bouw?
Lees meer

IN DE KIJKER - 17.12.2020

Woningsplitsing, waar moet u op letten?

Uw cliënt/koper heeft een pand op het oog dat hij wil gaan splitsen in meerdere woningen voor de verhuur of misschien wil uw cliënt de woningen vervolgens verkopen. Welke regels gelden hiervoor? Waar kunt u uw cliënt op wijzen?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 05.11.2020

Funderingslabel huizen vanaf juli 2021

Vanwege verzakkingen van de bodem in Nederland kan er schade ontstaan aan kades, wegen, bruggen en huizen. Belangrijk is om tijdig over informatie te beschikken voor de te nemen maatregelen. Wat is goed om te weten en te doen?
Lees meer

Cookiebeleid