ZORGVERZEKERING - 30.11.2012

Zorgkosten verzekeren is een heel gepuzzel, ook fiscaal

Verzekeringen tegen zorgkosten zijn er in vele soorten en maten. Hierbij spelen ook fiscale regelingen een rol. Hoe doet u het goed, betaalt u niet te veel en bent u toch voldoende gedekt?

Overstappen of niet? Het einde van het jaar nadert en dus denken veel mensen weer na over hun verzekering tegen zorgkosten, ook wel ‘ziektekosten’ genoemd. Welke verzekeraar nemen we, welk pakket en welk eigen risico? Bij deze afweging speelt ook de fiscus een rol. Waar moet u allemaal op letten?

Basispakket

Verplicht. Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen zorgkosten. U heeft vervolgens recht op dekking volgens de vergoedingen in het basispakket. U betaalt hiervoor een nominale premie via uw ziektekostenverzekeraar én een inkomensafhankelijke premie. Deze premie betaalt een werknemer via zijn werkgever of, als u ondernemer bent, betaalt u die via de Belastingdienst.

Niet aftrekbaar. De premies, zowel het nominale als het inkomensafhankelijke deel, zijn niet aftrekbaar van de belastingen. Ook het eigen risico is niet aftrekbaar. Als u een hoger eigen risico neemt, is de premie lager. Als daardoor bepaalde uitgaven niet gedekt worden, is dat evenmin aftrekbaar.

Aanvullend pakket

U kunt naast de basisverzekering een aanvullende verzekering afsluiten. Verstrekkingen volgens het basispakket zijn namelijk beperkt. U heeft maar recht op een aantal behandelingen bij bijvoorbeeld de fysiotherapeut of de psycholoog. De tandarts is helemaal uitgesloten. Wilt u een bredere dekking dan het basispakket, dan kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren. De premie is nominaal, maar wel afhankelijk van de omvang van het aanvullende pakket en van een eventueel eigen risico. De premie is niet aftrekbaar.

Eigen risico. Als u een aanvullend pakket neemt met een eigen risico, is de premie lager. Daar staat tegenover dat u bijvoorbeeld de eerste € 250,- van de tandarts niet vergoed krijgt. Of dat van een brug slechts € 200,- vergoed wordt. Als u deze bedragen zelf betaalt, is deze eigen bijdrage boven de drempel (zie verderop) wél fiscaal aftrekbaar. Hetzelfde geldt als u zich helemaal niet aanvullend verzekert. Dit is dus anders dan voor de verstrekkingen volgens het basispakket. Tip. In zo­­verre is het dus voordeliger om in uw aanvullende pakket voor een eigen risico en eigen bijdragen te kiezen, danwel om u niet aanvullend te verzekeren. Let op. Bedenk goed dat dit voor u wel financieel haalbaar moet zijn. Een premie is vooraf bekend en wordt regelmatig betaald. De rekening van bijvoorbeeld de tandarts komt meestal onverwacht, terwijl ook de hoogte onbekend is. Dit risico moet u zich financieel wel kunnen veroorloven.

Aftrek: drempel. Als u ziektekosten maakt, zijn niet alle kosten aftrekbaar. U moet boven een be­­paald niveau aan kosten uitkomen om voor af­­trek in aanmerking te komen. De aftrek kent in 2012 een drempel van 1,65% tot een inkomen van € 39.618,- (minimaal € 125,-). Bij een hoger inkomen wordt de drempel verhoogd met 5,75% van het meerdere.

Extra aftrek. Voor alle overige kosten (zoals gezinshulp, beddengoed, extra kleding, etc.), behalve die van geneeskundige hulp en reiskosten bij ziekenbezoek, bestaat er recht op extra aftrek als uw inkomen beneden een bepaalde grens ligt. Voor 2012 ligt deze grens bij een verzamelinkomen (inkomsten van box 1, 2 en 3 min aftrekposten) van € 34.055,-. De extra aftrek bedraagt voor 65-plussers 113%. Bent u jonger dan is deze 40%.

Premies voor zorgverzekeringen zijn niet aftrekbaar. Uitgaven voor zorgkosten buiten het basispakket wel. Als u het risico kunt nemen, kan het voordeliger zijn bepaalde zorgkosten niet of beperkt aanvullend te verzekeren. Dan kunt u ze boven de drempel immers fiscaal aftrekken.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01