BEZWAAR - 30.06.2016

Hoe vergoedt gemeente kosten voor het WOZ-bezwaar?

Als u deskundigen inschakelt voor een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten daarvan. Hoe werkt dat?

Kostenvergoeding claimen

Beleid. Nederlandse gemeenten hebben een beleid opgesteld voor de behandeling van verzoeken om een kostenvergoeding voor een bezwaarschrift tegen een WOZ-beschikking. U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten die u redelijkerwijs in verband met de behandeling van het bezwaar heeft moeten maken. Redelijkerwijs wil zeggen dat het redelijk moet zijn dat u een deskundige inschakelt en bovendien dat de kosten hiervan redelijk zijn. De hoogte van de vergoeding hangt af van de zwaarte van de zaak en van eventuele hoorzittingen. Dat gebeurt via een puntenstelsel en een wegingsfactor.

Punten en wegingsfactoren. Er worden punten toegekend voor het bezwaarschrift (1 punt), het bijwonen van een hoorzitting (1 punt) en het bijwonen van een nadere hoorzitting (0,5 punt). Een punt telt voor € 235,-. De wegingsfactor varieert van 0,25 voor een zeer lichte zaak tot 2 voor een zeer zware zaak. Een zaak is zeer licht als het bezwaar niet of nauwelijks gemotiveerd is of uitsluitend gebaseerd is op een bijgevoegd taxatierapport. Een zaak is gemiddeld als in het bezwaar een juiste vaststelling van feiten, een onderzoek naar de waarde of een opgeworpen rechtsvraag staat. Bij bezwaren met complexe fiscaal-juridische standpunten speelt een hogere wegingsfactor.

Overige kosten. De kosten van een taxatierapport om uw standpunt te onderbouwen kunnen ook worden vergoed, mits redelijk. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding van een door een deskundige opgemaakt taxatierapport wordt er uitgegaan van de volgende tijdsbesteding:

  • twee uur als het taxatierapport betrekking heeft op een woning die niet inpandig is opgenomen;
  • vier uur indien het taxatierapport betrekking heeft op een woning die inpandig is opgenomen;
  • maximaal drie uur als het taxatierapport betrekking heeft op een courante niet-woning die niet inpandig is opgenomen;
  • maximaal vijf uur als het taxatierapport betrekking heeft op een courante niet-woning die inpandig is opgenomen;
  • een in redelijkheid te bepalen aantal uren als het rapport een incourante onroerende zaak betreft.

Het uurtarief voor een woning is € 50,- en voor een niet-woning € 65,-. Als u de btw niet kunt aftrekken (als u meedoet aan de landbouwregeling), wordt het uurtarief met 21% verhoogd. Het maximale makelaarsuurtarief is € 116,09. De overige kosten zijn reis- en verletkosten voor bijv. het bijwonen van een hoorzitting. (Reiskosten op basis van 2e klasse openbaar vervoer of € 0,28/km, verletkosten € 7,- tot € 81,- per uur en voor uittreksels openbare registers, faxen, e.d. de werkelijke kosten.)

Hoe pakt dat uit?

Voorbeeld.Uw belastingadviseur schrijft een gemotiveerd bezwaarschrift (1 punt) en stuurt een woningtaxatierapport mee als bijlage. Er is geen hoorzitting. Het bezwaar wordt als gemiddeld beoordeeld (wegingsfactor 1). De kosten van de taxatie zijn € 500,- en van de adviseur € 300,-. Uw vergoeding is: voor de adviseur 1 x 1 x € 235,-, voor de taxatie 4 x € 60,50 = € 242,-, in totaal € 477,-.

U moet zelf om een bezwaarkostenvergoeding vragen. Doe dat tijdig, bij voorkeur in het bezwaarschrift. Vul uw lopende bezwaar alsnog aan met een verzoek om een kostenvergoeding. Als er eenmaal beslist is op uw bezwaar, kunt u de vergoeding niet meer aanvragen.

Vraag in uw bezwaarschrift tegen een WOZ-beschikking altijd om een bezwaarkostenvergoeding. Vul uw lopende bezwaar alsnog aan met een verzoek om een kostenvergoeding. Als er eenmaal beslist is op uw bezwaar, kunt u de vergoeding niet meer aanvragen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01