Alle domeinen

2016 - Juni

SUCCESSIEPLANNING - 30.06.2016

Overdracht woning met voorbehoud huurrecht belast?

De overdracht van uw eigen woning aan uw kinderen kan gevolgen hebben voor de erf- en inkomstenbelasting. Wat heeft de Hoge Raad hierover beslist? Wat zijn de do’s-and-don’ts waar u op moet letten?

JAARREKENING - 30.06.2016

Kleine BV of micro-BV?

Een abonnee stelde onlangs de vraag welke criteria er gelden voor een ‘kleine BV’ en welke voor een ‘micro-BV’. Stel dat zijn BV voldoet aan de criteria voor een micro-BV, welke gevolgen heeft dat dan voor de jaarrekening van zijn BV?

ADVISEUR - 30.06.2016

Kies uw adviseur zorgvuldig

De meeste ondernemers laten zich begeleiden door een fiscaal deskundige adviseur. Met het oog op een mogelijke boete is het zaak deze zorgvuldig te kiezen.

CONTROLE - 30.06.2016

Ongebruikelijk bezit en onvolledige aangifte?

Een belastingplichtige ‘vergat’ zijn verkopen via Marktplaats op te nemen in zijn inkomstenbelastingaangifte. De politie constateerde zijn ongebruikelijke bezit van dure auto’s. Wat deed de Belastingdienst? Hoe zit het met de bewijslast?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 30.06.2016

Deal met de bank voorkomt onzakelijkheid lening

Bij het financieren van uw BV ligt de onzakelijke lening altijd op de loer. Uit recente rechtspraak blijkt dat niet alleen moet worden gekeken naar de verstrekte lening, maar naar alle omstandigheden die daarbij een rol spelen.

GOED OM TE WETEN - 30.06.2016

Hoge Raad: box 3 gerechtvaardigd in 2011


SCHENKEN - 30.06.2016

Weer vrijstelling van een ton vanaf 2017

Zoals de zaken er nu voorstaan, is het vanaf 2017 weer mogelijk om belastingvrij € 100.000,- te schenken, mits dit door degene die de schenking ontvangt, wordt aangewend ten behoeve van de eigen woning. Waar moet u op letten?

BELASTINGEN - 30.06.2016

Verlies op onzakelijke lening aan zoon niet aftrekbaar

Verliezen op onzakelijke leningen zijn niet aftrekbaar volgens de Hoge Raad. Zo bleek onlangs ook weer bij een lening van ouders aan het bedrijf van hun zoon. Hoe zit de fiscale vork nu in de steel? Lees verder!

BEZWAAR - 30.06.2016

Hoe vergoedt gemeente kosten voor het WOZ-bezwaar?

Als u deskundigen inschakelt voor een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking, kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van de kosten daarvan. Hoe werkt dat?

BOER EN BEDRIJF - 30.06.2016

Voorstel knelgevallenregeling grondgebondenheid

Wat als u in 2014 te maken had met een ongewoon lage fosfaatproductie of met meer grond als gevolg van compensatie voor de ontwikkeling van natuur of infrastructuur? Biedt het voorstel van een knelgevallenregeling dan een oplossing?

EIGEN HUIS - 30.06.2016

Schade door constructiefout voor rekening van verkoper

Piet heeft zelf een aanbouw aan zijn woning gebouwd. Hij verkoopt het huis aan Kees. Als er schade is ontstaan door constructiefouten in de bouw, is Piet dan als verkoper van de woning aansprakelijk? Wat heeft de rechter nu beslist?

BOER EN BEDRIJF - 30.06.2016

Wijzigingen EA-vanggewassen doorgeven

Vult u uw vergroeningsverplichting in met vanggewassen? Dan heeft u dit in de Gecombineerde Opgave aangegeven. Maar wat als deze plannen wijzigen? Is dit mogelijk en moet u deze wijzigingen dan doorgegeven aan RVO?

BOER EN BEDRIJF - 30.06.2016

Let op melkveefosfaatreferentie bij bedrijfswijziging

Bent u melkveehouder en wijzigt er iets in uw bedrijfsvorm? Wilt u bijv. een maatschap gaan vormen of juist gaan ontbinden, treedt er een vennoot toe of treedt er juist een vennoot uit? Wat dan met uw melkveefosfaatreferentie (MFR)?

RECHT - 30.06.2016

Hoogseizoen voor factuurfraudeurs

In de vakantietijd zijn fraudeurs extra actief. Waarschijnlijk omdat bij veel bedrijven de factuurcontrole dan minder scherp is. Wat als u er bent ingetrapt?

INKOMSTENBELASTING - 30.06.2016

Spaargeld en belastingheffing


RECHT - 30.06.2016

Geen risico met meldplicht datalekken?

Sinds 1 januari heeft iedere ondernemer een meldplicht bij ‘datalekken’, bijv. door het kwijtraken van een USB-stick of een laptop, computerinbraak door een hacker, enz. Wat zegt de nieuwe wet dat u dan absoluut moet doen?

ARBEIDSVOORWAARDEN - 30.06.2016

Minimumloon per 1 juli 2016


RECHT - 30.06.2016

Hoogseizoen voor factuurfraudeurs

In de vakantietijd zijn fraudeurs extra actief. Waarschijnlijk omdat bij veel praktijken de factuurcontrole dan minder scherp is. Wat als u er bent ingetrapt?

GEZONDHEIDSRECHT - 30.06.2016

Moet u het dossier naar de levenseindekliniek sturen?

Stel dat u twijfelt omdat u vindt dat bij deze patiënt (nog) niet aan de zorgvuldigheidseisen voor euthanasie is voldaan. Moet u ook de verslagen van de gesprekken die u met de patiënt heeft gevoerd, opsturen?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 30.06.2016

Geen persoonlijk verwijt, DGA niet privé aansprakelijk!

Als de BV niet kan betalen, wanneer is de BV-directeur/eigenaar (DGA) dan privé aansprakelijk? Wat behoort tot het gewone ondernemersrisico? Wat mag u als DGA zelf beslissen? Hoe oordeelt de rechter?

BIG - 30.06.2016

Wat zijn de herregistratie-eisen voor basisartsen?

Inmiddels is duidelijk geworden welke werkzaamheden kunnen meetellen bij de herregistratie als basisarts in het BIG-register. Dat is belangrijk nieuws voor medisch adviseurs, profielartsen en promovendi. Hoe zit dat?

RECHTSVORM - 30.06.2016

Van maatschap naar één BV, doen?

Veel beoefenaren van een (para)medisch beroep in een maatschap willen op een zeker moment hun maatschapsaandeel inbrengen in een BV en deze vervolgens laten participeren in de maatschap. Zijn er ook alternatieven?

ERFRECHT - 29.06.2016

Verklaring van erfrecht


UW WEBSITE - 29.06.2016

Het is de trend, uw eigen website maken, waar let u op?

Het is hot in ondernemersland. Stel, u wilt ook een zelfgemaakte, eenvoudige, goed uitziende website. Wat zijn de doe-het-zelfmogelijkheden en waarop moet u zeker letten bij het maken van uw keuze? Zowel functioneel, als juridisch ...

BTW - 29.06.2016

Let op met btw verleggen

De verleggingsregeling is belangrijk in de bouw. Hierdoor moet u bijv. als onderaannemer de btw verleggen naar de hoofdaannemer. U moet er dan wel zeker van zijn dat deze daadwerkelijk kan worden toegepast. Hoe ging dat mis?

CONTROLE - 29.06.2016

Inkoopkortingen via BV of privé?

Een DGA dacht de fiscus te slim af te zijn. Hij transformeerde inkoopkortingen voor zijn BV in een adviesfee voor hem privé en liet deze op buitenlandse rekeningen storten. De fiscus kwam hem op het spoor. Hoe liep dat af?

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 29.06.2016

Geen privégebruik auto, maar wel fiscale bijtelling

Als u in de loop van een kalenderjaar van de ene auto van de zaak naar een andere overstapt, is het oppassen. Hoe ging het mis bij een collega-ondernemer? Wat is er nu beslist over de bijtelling voor een auto die niet privé is gebruikt?

EIGEN HUIS - 29.06.2016

Schade door constructiefout voor rekening van verkoper

Piet heeft zelf een aanbouw aan zijn woning gebouwd. Hij verkoopt het huis aan Kees. Als er schade is ontstaan door constructiefouten in de bouw, is Piet dan als verkoper van de woning aansprakelijk? Wat heeft de rechter nu beslist?

BOUWOFFERTE - 29.06.2016

Bouwofferte niet voor tweeërlei uitleg vatbaar

Aannemer Theo stuurt een offerte, zonder adres, voor uit te voeren werkzaamheden naar klant Mireille. Er staat niet bij om welke werkzaamheden en materialen het gaat. Welk risico loopt Theo? Hoe moet dat beter?

RECHT - 29.06.2016

Hoogseizoen voor factuurfraudeurs

In de vakantietijd zijn fraudeurs extra actief. Waarschijnlijk omdat bij veel bedrijven de factuurcontrole dan minder scherp is. Wat als u er bent ingetrapt?

ADVISEUR - 27.06.2016

Machtigen met DigiD, wel afgewogen!

Wist u dat u niet uw eigen DigiD hoeft af te geven om bijv. uw horeca-adviseur te machtigen voor een enkele opdracht? Waarom is dat wetenswaardig?

PERSONEEL - 27.06.2016

Als uw langdurig zieke kok er niets meer van bakt ...

Stel, uw kok is al geruime tijd flink ziek. Het is duidelijk dat hij niet meer bij u kan werken. Heel triest natuurlijk, maar zakelijk gezien overweegt u toch hem te ontslaan. Kan dat zomaar? Moet u dan een transitievergoeding betalen?

HORECAKOSTEN - 27.06.2016

Wat met kosten die u niet aan de gast kunt doorberekenen?

Bepaalde kosten rekent u doorgaans niet door in uw kaartprijs. Denk hierbij aan kosten van verspillingen en zogenaamde faalkosten. Die kosten kunt u dus niet terugverdienen. Maar hoe zit dat fiscaal? Is daar nog iets te halen?

ROOKVERBOD - 27.06.2016

Onduidelijkheid over e-sigaret


FINANCIEREN - 27.06.2016

Gestapeld financieren, iets voor u?

Crowdfunding is enorm in populariteit gegroeid als alternatief voor geld lenen. Banken lijken inmiddels ook ‘voorzichtig’ in te stappen. Ze kunnen nu zelfs samenwerken en dat kan gunstig uitpakken voor u. Waarom is dat?

BRUTOWINST - 27.06.2016

Met welk soort marge gaat u aan de slag?

De horeca kent twee soorten margeberekeningen: die van de verkoop en die van de inkoop. Maar welke is nu nauwkeuriger? Kunt u die marges onderling ook snel omrekenen? Wij zochten het voor u uit.

BELASTINGCONTROLE - 27.06.2016

Ook horizontaal toezicht in de horeca, iets voor u?

Uit de halfjaarrapportage van de fiscus blijkt dat men meer controleert naarmate een fiscaal risico toeneemt in een bedrijf. Horizontaal toezicht is een instrument als dat fiscaal risico laag is, maar het financiële belang groot is. Hoe werkt dat?

TOESLAGEN - 27.06.2016

Opletten met toeslagen aldus ombudsman

Als u recht heeft op een toeslag, moet u die in de regel zelf aanvragen. Wat nu als dat niet is gebeurd, omdat u vermoedde dat uw inkomen te hoog zou zijn, wat achteraf mee- of juist tegenviel? Wat zei de ombudsman hier onlangs over?

WONINGHUUR - 24.06.2016

Tijdelijk verhuren eenvoudiger

Per 1 juli 2016 wordt het eenvoudiger om een woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen nog even op een rijtje.

LOKALE HEFFINGEN - 24.06.2016

Verhuurder vakantiewoning is gebruiker


BOUWRECHT - 24.06.2016

Aannemer moet op tijd waarschuwen

Een aannemer neemt vanwege onzekerheid over de kosten van het afvoeren van vervuilde grond, in de aannemingsovereenkomst geen vast bedrag hiervoor op. Draait de opdrachtgever dan automatisch op voor de kosten?

Tot stand komen overeenkomst


UW RAADSMAN - 24.06.2016

De familielening, de voor- en nadelen

Enerzijds is het nog altijd moeilijk om een hypotheek te krijgen, anderzijds levert spaargeld nauwelijks rente op. Een (klein)kind op weg helpen met een familielening, is dan nog niet zo’n vreemde gedachte. Hoe pakt dit fiscaal uit?

IN DE KIJKER - 24.06.2016

Aankoop van een woning van of door gehuwden

Bij de aankoop van een woning komt veel kijken, van bezichtiging tot financiering. Ook juridisch gezien is er een aantal aandachtspunten, zeker als uw cliënt gehuwd is of als hij een woning van gehuwden koopt.

LOKALE HEFFINGEN - 24.06.2016

Flinke stijging precariobelasting toegestaan?

Een gemeente mag precariobelasting heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. De rechter heeft onlangs een interessante uitspraak gedaan over een aanslag precariobelasting voor een horecabedrijf.

APPARTEMENTSRECHTEN - 24.06.2016

De verhuurder zit in een lastige spagaat binnen de VvE

De verhuurder van appartementen kan in een belangenconflict terechtkomen met de overige (vaak particuliere) eigenaren in een VvE. In zo’n conflict kiest hij dan ongetwijfeld vaak de zijde van zijn huurders. Of ligt dat toch anders?

VERKOOP - 24.06.2016

Veilingkoper toch geen eigenaar!

Een koper kocht een onroerende zaak op een executieveiling. De rechter oordeelde echter dat de veilingverkoop niet geldig was en dat degene die de schuld had eigenaar was gebleven. Wat was er aan de hand?

INKOMSTENBELASTING - 24.06.2016

Spaargeld en belastingheffing


UW WEBSITE - 24.06.2016

Het is de trend, uw eigen website maken, waar let u op?

Het is hot in ondernemersland. Stel, u wilt ook een zelfgemaakte, eenvoudige, goed uitziende website. Wat zijn de doe-het-zelfmogelijkheden en waarop moet u zeker letten bij het maken van uw keuze? Zowel functioneel, als juridisch ...

ARBEIDSVOORWAARDEN - 24.06.2016

Minimumloon per 1 juli 2016


RECHT - 24.06.2016

Geen risico met meldplicht datalekken?

Sinds 1 januari heeft iedere ondernemer een meldplicht bij ‘datalekken’, bijv. door het kwijtraken van een USB-stick of een laptop, computerinbraak door een hacker, enz. Wat zegt de nieuwe wet dat u dan absoluut moet doen?

RECHT - 24.06.2016

Hoogseizoen voor factuurfraudeurs

In de vakantietijd zijn fraudeurs extra actief. Waarschijnlijk omdat bij veel bedrijven de factuurcontrole dan minder scherp is. Wat als u er bent ingetrapt?

FINANCIERING - ONDERNEMERSCHAP - 24.06.2016

Uw kind als startend ondernemer financieren?

Als uw kind een bedrijf wil starten, kan de financiering hiervan een probleem zijn. Als ervaren ondernemer weet u precies hoe lastig banken soms doen. Hoe kunt u het beste als financier voor de onderneming van uw kind optreden?

AFTREKPOST PRIVÉ - 24.06.2016

Afzien van vergoeding is gift, maar blijf reëel

Als u afziet van een vergoeding voor werkzaamheden die u voor een goed doel verricht, is dit aftrekbaar als gift. Zorg wel voor een reële situatie en niet van een gekunstelde constructie, anders kunt u naar uw aftrek fluiten. Hoe dan?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 24.06.2016

Geen persoonlijk verwijt, DGA niet privé aansprakelijk!

Als de BV niet kan betalen, wanneer is de BV-directeur/eigenaar (DGA) dan privé aansprakelijk? Wat behoort tot het gewone ondernemersrisico? Wat mag u als DGA zelf beslissen? Hoe oordeelt de rechter?

TOESLAGEN - 24.06.2016

Bezorg uzelf wat extra toeslag

Het bedrag dat u krijgt aan toeslag, is onder meer afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Zelfstandig ondernemers kunnen hier zelf voor een deel invloed op uitoefenen. Hoe kunt u zich daardoor wat extra toeslag bezorgen?

EIGEN WEBSITE - DOMEINNAAM - 21.06.2016

Zo kiest u een goede domeinnaam

U overweegt een website voor bv. een nieuwe zaak of een nieuw product. Wij geven u een checklist mee voor het vinden van een passende domeinnaam.

BEVEILIGING - BACK-UP - 21.06.2016

De cloud op uw netwerkschijf of NAS

Maakt u lokale back-ups op een netwerkschijf of NAS van Synology? Dan kunt u ook Dropbox op uw NAS installeren als extra back-up. Hoe werkt dat?

SOFTWARE - OFFICE - 21.06.2016

Reduceer Microsoft Office-documenten in grootte

Een Office-document kan soms te groot zijn om nog goed via e-mail te versturen of naar de cloudopslag te uploaden. Hoe reduceert u zo’n bestand in grootte?

ONTSPANNING - REIZEN - 21.06.2016

Alles in één koffer?


CULTUUR & WETENSCHAP - KUNST & MUSEA - 21.06.2016

Op virtueel museumbezoek

Plant u voor in de vakantie een museumbezoek en wilt u nu al een virtueel voorsmaakje? Of heeft u gewoonweg geen tijd om ernaartoe te gaan? Welke websites en apps laten u rondkijken in de wereld van de kunst?

COMPUTER - VARIA - 21.06.2016

Snelheidswinst: tussen leugen en waarheid

Op internet komt u regelmatig tips en tools tegen die indrukwekkende snelheidsverbeteringen voor uw systeem beloven. We bekijken enkele van de meest voorkomende beloofde verbeteringen.

WEBDIENSTEN - ONLINE SAMENWERKEN - 21.06.2016

Slimmer vergaderen met Minute


WEBDIENSTEN - PRINTEN - 21.06.2016

Zo drukt u duidelijke webpagina’s af


ZAKELIJK - VARIA - 21.06.2016

Gezond aan het werk

Een zieke medewerker is een flinke kostenpost voor uw bedrijf. Gelukkig kunt u ook op de werkvloer veel doen aan de gezondheid van uw personeel.

ONTSPANNING - REIZEN - 21.06.2016

Mobiele apps voor budgetbewuste reizigers

Vertrekt u binnenkort op vakantie, dan neemt u wellicht uw smartphone mee. Welke mobiele apps helpen u ter plaatse om uw reisbudget onder controle te houden?

WEBDIENSTEN - ONLINE CHAT - 21.06.2016

Beter communiceren met Google

Onlangs werd Google Spaces gelanceerd: een webdienst en mobiele app waarmee u binnen besloten groepen kunt communiceren. Interessant?

TELEFONIE - SMARTPHONE - 21.06.2016

Deel apps en online diensten met gezin of collega’s

Koopt u vaak apps in de Apple App Store of gebruikt u online diensten als Spotify? Hoe kunt u deze dan delen met andere gezinsleden (of collega’s)?

SOFTWARE - WINDOWS - 21.06.2016

Maak Windows Verkenner nog flexibeler

Op uw browser na is Windows Verkenner waarschijnlijk het Windows-programma dat u het vaakst gebruikt. Met een paar eenvoudige ingrepen maakt u die tool nog veelzijdiger en handiger.

E-MAIL - E-MAILSOFTWARE - 21.06.2016

Mail anders verwerken met Boomerang

Boomerang is door de tijd heen uitgegroeid tot een veelzijdige tool voor uw mail. Wat kunt u ermee?

DEBITEUREN - 20.06.2016

Ai, saldo uitstaande vorderingen te hoog door oud zeer?

Na de halfjaarcijfers van uw adviseur, vindt u het saldo van de uitstaande vorderingen erg hoog. Er blijkt dat er veel oud zeer tussen zit dat eigenlijk niet meer inbaar is. Hoe kunt u dit nu fiscaal zo voordelig mogelijk afvoeren?

BETALINGSONMACHT - 20.06.2016

De fiscus te vriend houden

Als ondernemer heeft u niet alleen te maken met leveranciers en de bank, maar ook met de fiscus. Als u eens krap bij kas zit, is het wellicht niet mogelijk aan al uw verplichtingen te voldoen. Hoe houdt u in ieder geval de fiscus aan uw zijde?

VOORZIENINGEN EN RESERVES - 20.06.2016

Hoe kunt u een fiscale spaarpot als voorziening vormen?

Als u in de toekomst waarschijnlijk kosten moet maken, kunt u hiervoor nu al een voorziening vormen. Een soort fiscale spaarpot. Wat is daarvan het voordeel, welke eisen gelden er en welke risico’s moet u zien te voorkomen?

MEEWERKEND KIND - 20.06.2016

Uw kind parttime in dienst nemen?

Studerende kinderen kosten handenvol geld en de studiefinanciering is geen vetpot. Maar wellicht kan uw kind parttime bij u in de zaak werken? In bepaalde gevallen hoeft er dan nauwelijks belasting te worden betaald. Hoe kan dat?

BELASTINGCONTROLE - 20.06.2016

Verwerpen administratie voorkomen

Als de administratie van uw bedrijf niet voldoet, kan deze worden verworpen. Dan staat u fors achter in een procedure tegen de fiscus. Wat is raadzaam?

PERSONEEL - 20.06.2016

E-bike van de baas, ook iets voor u?

Volgens onderzoek zou 37% van de werknemers met een elektrische fiets naar het werk willen reizen, als ze er een van de baas zouden krijgen. Misschien best een idee, maar hoe zit dat fiscaal? Wat is er momenteel onbelast nog mogelijk?

VOORRADEN - 20.06.2016

Halfjaarlijks uw voorraad opschonen?

U wilt uw magazijn of voorraadruimte eens opschonen. Kunt u de voorraden die niet meer te gebruiken zijn, zomaar weggooien en van de winst aftrekken? Of is het fiscaal nog een optie om de voorraden voor een habbekrats te verkopen?

WERKNEMERSVERZEKERINGEN - 20.06.2016

Ook uitkering bij dienstverband binnen familie?

Is uw partner, neef of dochter ook in dienst bij uw bedrijf? Hoe zit dat dan als die werknemer arbeidsongeschikt wordt of wordt ontslagen? Voorheen was zo’n werknemer voor de werknemersverzekeringen geen echte werknemer. Hoe is dat nu?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 20.06.2016

Hoe om te gaan met de wettelijke bedenktijd

U heeft (eindelijk) overeenstemming met uw werknemer over zijn vertrek. Natuurlijk legt u de afspraken vast in een vaststellingsovereenkomst met bedenktijd. Hoe is de situatie als de werknemer gebruik maakt van die bedenktijd?

SOCIALE ZEKERHEID - 20.06.2016

Wanneer moet u de keuze voor het WGA-regime maken?

Na 104 weken loondoorbetaling bij ziekte kan een werknemer een WIA-keuring aanvragen. Krijgt de werknemer een WGA-uitkering toegekend, dan bent u 10 jaar lang financieel verantwoordelijk. Wat verandert er allemaal per 1 januari 2017?

ONTSLAG - 20.06.2016

Disfunctionerende werknemer

Een disfunctionerende werknemer kunt u ontslaan als u een goed dossier heeft. Wat overkwam werkgevers die zonder zo’n dossier naar de rechter stapten?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 20.06.2016

Doorwerken na de AOW-leeftijd

Als er in een arbeidscontract een pensioenontslagbeding staat, eindigt het dienstverband bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Hoe zit het dan als de werknemer toch blijft werken bij dezelfde werkgever?

BEOORDELEN - 20.06.2016

Ontwikkel de competenties van uw werknemers

In steeds meer organisaties worden medewerkers aangestuurd en beoordeeld op geleverde prestaties (output). Om deze prestaties te kunnen leveren moeten zij beschikken over de juiste competenties (input). Hoe ontwikkelt u die?

PERSONEELSBELEID - 20.06.2016

Het (juridische) belang van bijscholing van werknemers

Het bijscholen van werknemers is belangrijk. Schoolt u uw werknemers niet bij, dan lopen ze op een gegeven moment achter de feiten aan. Dat kost tijd en geld. Ook juridisch gezien is het echter belangrijk om werknemers bij te scholen.

TUCHTRECHT - 17.06.2016

Kan een bijzonder curator tuchtrechtelijk worden getoetst?

Als een BIG-geregistreerde zorgverlener optreedt in een andere rol, is het de vraag of het handelen in deze rol tuchtrechtelijk kan worden getoetst. Welke overwegingen zijn er voor het antwoord op deze vraag van belang?

ADVISEUR - 17.06.2016

Machtigen met DigiD, wel op maat!

Wist u dat u niet uw eigen DigiD hoeft af te geven om bijv. uw adviseur te machtigen voor een enkele opdracht? Waarom is dat wetenswaardig?

SAMENWERKING - 17.06.2016

Verbod op nevenwerkzaamheden niet overeengekomen?

Niet iedereen leest waarvoor hij of zij tekent, dat komt zelfs voor bij een belangrijke zakelijke overeenkomst zoals een maatschaps- of firmacontract. Wat geldt er dan als later blijkt dat de afspraken niet duidelijk zijn?

INSPECTIE - 17.06.2016

Calamiteiten melden?

Als een zorgaanbieder een calamiteit niet meldt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), kan hij een boete krijgen. Wanneer moet u als zorgaanbieder een calamiteit melden en hoe doet u dat?

CONTROLE - 17.06.2016

Opgewekt vertrouwen door overheid niet beschaamd?

Overheidsinstanties moeten zich aan hun woord houden. Geldt dat ook als een ambtenaar van de ene overheidsdienst (bijv. de Arbeidsinspectie) iets belooft namens een andere overheidsdienst (de Belastingdienst)? Wat is er nu beslist?

WOZ-WAARDE - 17.06.2016

Hogere WOZ ook voor lopende zaken


SCHENKEN - 17.06.2016

Belastingvrije schenking € 100.000,- keert terug

Tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014 kon iedereen een schenking van maximaal € 100.000,- belastingvrij ontvangen, mits deze werd gebruikt voor de eigen woning. In 2017 keert de regeling in gewijzigde vorm terug. Hoe dan?

RECHTSVORM - 17.06.2016

Maak als aandeelhouder afspraken, ook met uzelf

Als medicus is de kans groot dat u nu of in de toekomst samen met andere medici uw onderneming uitoefent, bijvoorbeeld in een BV. Natuurlijk is het dan van belang dat u alles goed vastlegt. Waar moet u aan denken in een BV?

BOER EN PRIVÉ - 17.06.2016

Minder risico met aanvaarden erfenis?

Als erfgenaam loopt men het risico van privéaansprakelijkheid voor alle schulden van de overledene. Hoe zit dat? Waar moet u als erfgenaam bedacht op zijn? Wat te doen? Wat is goed om te weten?

PACHT - 17.06.2016

Pachtprijzen bijna allemaal (fors) hoger

Op 1 juli 2016 wijzigen de pachtnormen van reguliere pachtcontracten en geliberaliseerde pachtcontracten met een looptijd van meer dan zes jaar. Hoe zit dat voor uw situatie? Wat is nu raadzaam?

ADVISEUR - 17.06.2016

Machtigen met DigiD, wel op maat!

Wist u dat u niet uw eigen DigiD hoeft af te geven om bijv. uw adviseur te machtigen voor een enkele opdracht? Waarom is dat wetenswaardig?

CONTROLE - 17.06.2016

Opgewekt vertrouwen door overheid niet beschaamd?

Overheidsinstanties moeten zich aan hun woord houden. Geldt dat ook als een ambtenaar van de ene overheidsdienst (bijv. de Arbeidsinspectie) iets belooft namens een andere overheidsdienst (de Belastingdienst)? Wat is er nu beslist?

WOZ-WAARDE - 17.06.2016

Hogere WOZ ook voor lopende zaken


BELASTINGEN - 17.06.2016

Fiscaal onbelaste vergoeding, geluk bij een ongeluk

Een onbelaste schadevergoeding aan uw werknemer voor verlies of diefstal van zijn spullen tijdens het werk? Hoe mag u dit fiscaalvriendelijk voor uw werknemer (dus ook voor uzelf als DGA van uw BV) doen? Hoe werkt dat nu?

FISCALE WINST - 17.06.2016

Van partner gepachte grond onbelast firma in?

Het verpachten van onroerende zaken aan het bedrijf van de partner is een in box 1 belaste werkzaamheid. Wat gebeurt er fiscaal als de pacht overgaat in mede-ondernemerschap? Dus wat nu als uw partner uw medefirmant wordt?

BEDRIJFSOPVOLGING - 17.06.2016

Bedrijfsopvolging, zet het bedrijf goed voort!

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gunstige fiscale regeling. Hiervoor geldt wel de eis dat de overnemer de onderneming minimaal vijf jaar voortzet. Hoe ging dat laatst mis? Wat heeft de rechter nu beslist en wat moet u weten?

UITSMIJTER - 15.06.2016

Wat mag er mee in uw koffer?


BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 15.06.2016

Bestuurder in privé aansprakelijk na dividenduitkering?

U kunt als bestuurder van een BV in privé aansprakelijk worden gesteld als u goedkeuring verleent aan een dividenduitkering die de (uitkerings)toets der kritiek niet doorstaat. Hoe liep een bestuurder in de val? Wat moet u nu weten?

AUTO VAN DE ZAAK - 15.06.2016

Met een andere auto op vakantie

Uw werknemer rijdt in een elektrische of in een kleine auto van de zaak. Hij vraagt of hij voor zijn vakantie een andere auto mag gebruiken. Hoe pakt dit fiscaal uit?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 15.06.2016

BV-aandelen betalen via notaris?

Hoe gaat het goed met de koopprijs en de betaling daarvan van BV-aandelen? Kan de koopprijs worden verrekend of schuldig worden gebleven via een geldlening? Wat wil de notaris controleren? Wat is raadzaam om geen risico te lopen?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.06.2016

Speculeren met overtollige cashflow uit uw BV?

Speculeren met bedrijfsvermogen als er genoeg cashflow is? Het klinkt helemaal niet zo vreemd, zeker als er overtollige liquiditeiten in het bedrijf aanwezig zijn die niet meteen nodig zijn. Maar dat ligt toch even iets anders. Waarom?

BEDRIJFSOPVOLGING - 15.06.2016

Vrijstelling bedrijfsopvolging bij klein belang dochter-BV

Bij vererving of schenking van ondernemingsvermogen kan door de bedrijfsopvolgingsfaciliteit een groot deel van dat vermogen onbelast worden overgedragen. De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan.

PENSIOEN - 15.06.2016

Verhoogd risico? Vertel het uw personeel

De verplichting om zorgvuldig om te gaan met de belangen van derden treedt hoe langer hoe meer op de voorgrond. Dit geldt zelfs voor u als werkgever bij de pensioenregeling voor uw werknemers. Waar moet u rekening mee houden?

FISCOTIP - 15.06.2016

Belastingbesparende box 3-stappen op tijd zetten

De heffing in box 3 gaat met ingang van 1 januari 2017 veranderen. Voor sommigen gaat het tarief omlaag, voor anderen juist verder omhoog. Zaak dus om u tijdig te oriënteren en zo nodig stappen te zetten om goed voor te sorteren.

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 13.06.2016

Klapperende dakfolie, aannemer aansprakelijk?

Wat is er nu beslist in een zaak die speelde over verkeerd aangebrachte dakfolie? Kan een aannemer zich ‘verschuilen’ achter het feit dat een andere oplossing gemakkelijker of goedkoper is? Of is de inhoud van het contract beslissend?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 13.06.2016

Geen persoonlijk verwijt, DGA niet privé aansprakelijk!

Als de BV niet kan betalen, wanneer is de BV-directeur/eigenaar (DGA) dan privé aansprakelijk? Wat behoort tot het gewone ondernemersrisico? Wat mag u als DGA zelf beslissen? Hoe oordeelt de rechter?

RECHT VAN DE BOUW - 13.06.2016

Aannemer niet aansprakelijk voor hoge temperatuur!

Als de temperatuur te hoog oploopt, wordt dan niet voldaan aan de gestelde garantienorm? Bent u als aannemer dan automatisch aansprakelijk voor de kosten van het aanbrengen van folie en zonneschermen? Wat is er nu beslist?

WOZ-WAARDE - 13.06.2016

Hogere WOZ ook voor lopende zaken


BEDRIJFSPAND - 13.06.2016

Woning als ondernemingsvermogen bouwbedrijf?

Veel bouwondernemers werken en wonen op dezelfde locatie. Fiscaal komt dan de vraag naar voren of de woning aangemerkt moet worden als privévermogen of als ondernemingsvermogen. Wat speelt een gunstige rol en moet u nu weten?

RECHT VAN DE BOUW - 13.06.2016

Beschadigde gasleiding, niet aansprakelijk?


ONDERNEMERSCHAP - 13.06.2016

Aansprakelijkheid zzp’er verzekerbaar

Niet dat we u op assurantiekosten willen jagen, maar na de val van de VAR loopt u wel meer kans op aansprakelijkheden. Die zijn te verzekeren. Hoe dat?

EVENEMENTEN - 13.06.2016

Meedoen aan braderie of feest?

Stel, u neemt als horecaondernemer deel aan een zomerfeest op uw plein. Samen de kosten, samen de winst. Maar waar moet u zelf aan denken?

NIEUWE TABAKSWET - 13.06.2016

De e-sigaret nu onder het rookverbod?

Sinds 20 mei 2016 is de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet van kracht. Dat heeft ook gevolgen voor gasten die bij u een elektrische sigaret willen roken (e-sigaret). Wat is daarom van belang om te weten?

INKOMSTENBELASTING - 13.06.2016

Moeten uw kinderen ook belastingaangifte doen?

Wellicht zit u in de uitstelregeling of is alles over 2015 reeds verwerkt aangaande uw horecabedrijf en uw aangiften. Maar hoe zit dat met uw kinderen? Vanaf wanneer of vanaf welk inkomen moeten zij eigenlijk aangifte doen?

GEMEENTE - 13.06.2016

Uw collega betaalt veel minder precario, kan dat zomaar?

Als u als horecaondernemer een terras op gemeentegrond heeft staan, betaalt u vrijwel zeker precariobelasting. Soms betaalt uw concurrent echter een stuk minder, en dat voor een even groot terras. Mag dat zomaar?

BANKZAKEN - 13.06.2016

Geld overgemaakt naar een verkeerd rekeningnummer?

Als horecaondernemer doet u een flink aantal bancaire overschrijvingen per jaar. De kans dat er eens iets mis gaat, is dan natuurlijk groot. Hoe krijgt u uw geld weer terug als u bijvoorbeeld het verkeerde nummer heeft ingevoerd?

BEDRIJFSKOSTEN - 13.06.2016

Zakelijke kosten gemaakt tijdens uw vakantie?

Tijdens de vakantie met uw gezin leert u een nieuwe zakenrelatie kennen. U bezoekt met hem enkele wijnboertjes en maakt kosten. Ook biedt u hem een diner aan en bekostigt u een excursie. Zakelijk niks aan de hand ... en fiscaal?

VERZEKERINGEN - 13.06.2016

Laat uw overlijdensrisicoverzekering aanpassen!

Momenteel zijn de overlijdensrisicoverzekeringen (ORV’s) weer volop in het nieuws. De premies zijn in de afgelopen maanden opnieuw aangepast. De premie zou tot 70% kunnen dalen als u uw polis oversluit. Wat moet u weten?

RUIMTELIJKE ORDENING - 09.06.2016

Met een omgevingsvergunning studenten selecteren?

Door de aanhoudende en zelfs stijgende vraag naar woningen onder studenten, zijn woningen voor deze doelgroep populair onder financiers en beleggers. Maar valt er ruimtelijk gezien wel een garantie te bieden voor deze doelgroep?

Uw raadsman - 09.06.2016

Opgelet met hypotheekrente bij echtscheiding

Na een echtscheiding blijft vaak een van de echtelieden in de woning achter tot deze is verkocht. Als deze partner de volledige verschuldigde hypotheekrente betaalt, kan dit een probleem vormen voor de fiscale aftrek hiervan. Hoe zit dat?

KOOP - 09.06.2016

Moet u natte voeten accepteren?

Als na de aankoop van een woning blijkt dat er sprake is van gebreken, komt de vraag aan de orde wie hiervoor opdraait: de verkoper of de koper?

GEMEENTE - 09.06.2016

Uitleg verbod permanente bewoning recreatiewoningen

Het permanent bewonen van een recreatiewoning is veelal verboden, maar de mate waarin wordt gehandhaafd, verschilt van geval tot geval. Wat betekent dat voor een verbod tot permanente bewoning opgelegd door de parkexploitant?

TAXATIE - 09.06.2016

Ik heb toch niet voor u getaxeerd?

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een taxateur door de hypotheekbank aansprakelijk wordt gesteld omdat hij het onderpand te hoog heeft getaxeerd. De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan.

APPARTEMENTSRECHTEN - 09.06.2016

Huurders en de VvE: alle neuzen dezelfde kant op?

Als huurders en eigenaren in één complex wonen, gaan de belangen soms niet gelijk op. Dit is soms lastig voor verhuurders. Zij hebben immers te maken met de belangen van hun huurders en van mede-eigenaren. Waar moeten zij op letten?

In de kijker - 09.06.2016

Ik moet toch zelf weten of ik die glaspartij ‘dichtspijker’?

Uw cliënt heeft een onder architectuur gebouwde villa gekocht. De markante glasgevel is de blikvanger van het gebouw, maar daarmee is niet iedereen blij. Mag uw cliënt de glazen gevel vervangen door een andere gevel?

BOEKHOUDING - 09.06.2016

Administratie afhankelijk van omvang bedrijf

Als ondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Wat we hieronder moeten verstaan, ligt nergens vast. Uit een recente uitspraak blijkt nu wel dat uw administratie afhangt van de omvang van uw bedrijf. Wat betekent dat voor u?

TOESLAGEN - 09.06.2016

Opletten met toeslagen aldus ombudsman

Als u recht heeft op een toeslag, moet u die in de regel zelf aanvragen. Wat nu als dat niet is gebeurd, omdat u vermoedde dat uw inkomen te hoog zou zijn, wat achteraf mee- of juist tegenviel? Wat zei de ombudsman hier onlangs over?

SCHENKEN - 09.06.2016

Belastingvrije schenking € 100.000,- keert terug

Tussen 1 oktober 2013 en 31 december 2014 kon iedereen een schenking van maximaal € 100.000,- belastingvrij ontvangen, mits deze werd gebruikt voor de eigen woning. In 2017 keert de regeling in gewijzigde vorm terug. Hoe dan?

CONTROLE - 09.06.2016

Opgewekt vertrouwen door overheid niet beschaamd?

Overheidsinstanties moeten zich aan hun woord houden. Geldt dat ook als een ambtenaar van de ene overheidsdienst (bijv. de Arbeidsinspectie) iets belooft namens een andere overheidsdienst (de Belastingdienst)? Wat is er nu beslist?

ADMINISTRATIE - 09.06.2016

Ga niet te snel akkoord met een informatiebeschikking

Als de inspecteur in uw administratie te weinig gegevens vindt om u een correcte aanslag op te leggen, kan hij u een informatiebeschikking sturen. Dat levert voor u een groot risico op, dus kunt u dit beter voorkomen. Waarom?

WOZ-WAARDE - 09.06.2016

Hogere WOZ ook voor lopende zaken


RECLAME - 09.06.2016

Zo, nu eerst naar de rechtbank!

Waarschijnlijk hoort of ziet u regelmatig reclameslogans die u ook wel geschikt lijken voor uw bedrijf. Kunt u deze als MKB-ondernemer gewoon overnemen of moet u daarvoor toch opletten? Wat besliste de rechter onlangs hierover.

ONDERNEMERSCHAP - 09.06.2016

Aansprakelijkheid zzp’er verzekerbaar

Niet dat we u op assurantiekosten willen jagen, maar na de val van de VAR loopt u wel meer kans op aansprakelijkheden. Die zijn te verzekeren. Wist u dat?

SOFTWARE - APPS - 09.06.2016

Uw smartphone vertelt u wat u ziet

Via de camera van uw smartphone kunt u informatie opvragen over objecten in uw omgeving. Welke beeldherkenningsapps helpen u?

SOFTWARE - COMPUTERBEHEER - 09.06.2016

Verwijderde bestanden zijn niet altijd echt weg!

Een bestand kan bv. verloren gaan omdat u het per ongeluk verwijderd heeft of door een fout op uw harde schijf. Wat kunt u nog doen om het terug te krijgen?

SOFTWARE - VARIA - 09.06.2016

Maak snel een foto van uw scherm

Wilt u snel een foto van (een deel van) uw computerscherm? Hoe doet u dat precies en welk programma gebruikt u het best?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 09.06.2016

Filters voor meer overzicht in Gmail

Webmaildienst Gmail doet zijn best om belangrijke en andere berichten van elkaar te onderscheiden. Hoe zorgt u zelf voor nog meer overzicht?

SOFTWARE & DIENSTEN - FOTO - 09.06.2016

Zo maakt u een fotobestand groter of kleiner

Niet elk grafisch bestand heeft de omvang die past bij de toepassing die u voor ogen heeft: soms is een online fotobestand te klein om goed te printen, dan is de foto die u wilt mailen weer te groot. Hoe wijzigt u snel de omvang?

TELEFONIE - SMARTPHONES - 09.06.2016

Eén telefoon met twee simkaarten: iets voor u?

Gebruikt u twee simkaarten voor werk en privé en wilt u geen enkele oproep of sms missen, dan moet u twee telefoons meenemen. Handig is anders … Maar wist u dat er ook smartphones bestaan waarin u twee simkaarten kunt stoppen?

VERVOER - KAARTEN & ROUTES - 09.06.2016

Google Maps zorgt dat u nooit meer verdwaalt


EIGEN WEBSITE - SITEPROMOTIE - 09.06.2016

Uw logo naast uw webadres

U heeft zeker al gemerkt dat vele websites een eigen icoontje hebben dat in de tab van uw internetbrowser weergegeven wordt. Hoe kunt u voor uw eigen website zo’n favicon toepassen met het oog op maximale herkenbaarheid?

SOFTWARE - WINDOWS - 09.06.2016

Zo maakt u Windows 10 sneller


E-MAIL - E-MAILSOFTWARE - 09.06.2016

Inbox by Gmail wordt weer slimmer

Gmail is vastberaden om zijn Inbox-app steeds aantrekkelijker te maken met nieuwe slimme tools. Wat is er onlangs allemaal bijgekomen?

WEBDIENSTEN - ONLINE COMMUNITY’S - 09.06.2016

Intern communiceren kan ook zo

De communicatie binnen uw bedrijf beperkt zich wellicht voornamelijk tot e-mail en telefoon. Via corporate chat tools kunnen uw medewerkers efficiënter communiceren met elkaar. Welke tools zijn er zoal?

ZAKELIJK - VARIA - 09.06.2016

Gevonden worden 2.0

Is uw bedrijf op internet nog goed vindbaar? Met deze tips zorgt u dat uw klanten u blijven vinden.

ZOEKEN - COMPUTER - 09.06.2016

Beter zoeken onder Windows 10

In elke versie van Windows zijn de ingebouwde zoekmogelijkheden krachtiger geworden. We geven enkele tips hoe u nog beter zoekt onder Windows 10.

LENING U/G - 06.06.2016

Financiering kind op zakelijke gronden

Als ouder wilt u uw kind natuurlijk graag helpen bij de opzet van een onderneming. Maak echter niet de fout om uw kind te gunstige financieringsvoorwaarden te verstrekken. Hoe houdt u de lening zakelijk voor de fiscus?

ADVISEUR - 06.06.2016

Machtigen met DigiD, wel op maat!

Wist u dat u niet uw eigen DigiD hoeft af te geven om bijv. uw adviseur te machtigen voor een enkele opdracht? Waarom is dat wetenswaardig?

KOSTEN WERKKAMER - 06.06.2016

Discussie over aftrek kosten huurwoning duurt voort ...

Als u een deel van uw huurwoning gebruikt voor het uitoefenen van uw onderneming, kunt u daarvoor kosten in aftrek brengen. Toch heeft de rechter deze aftrek onlangs geweigerd. Hoe kan dat en wat valt hieraan te doen?

URENCRITERIUM - 06.06.2016

Let op met nevenactiviteiten binnen uw onderneming

Veel kleine ondernemers verdienen hun kost door het samenvoegen van allerlei activiteiten. Prettig, want hierdoor is hun onderneming minder vatbaar voor negatieve invloeden binnen één sector. Maar hoe pakt dit fiscaal uit?

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 06.06.2016

Digitaal communiceren met de Belastingdienst

De overheid gaat steeds vaker digitaal. Ook de fiscus. Het lijkt dan geen vreemde gedachte om voortaan ook per e-mail met de fiscus te communiceren. Dit is niet altijd verstandig en meestal houdt de fiscus de boot af. Waarom eigenlijk?

BELASTINGCONTROLE - 06.06.2016

Fiscus moet herhaling van ‘fout gedrag’ bewijzen

Als u al te makkelijk met uw fiscale verplichtingen omspringt, kunt u een keer een boete verwachten. Maar een fout in het verleden wil niet zeggen dat die zich automatisch wel vaker zal voordoen. Dat vereist bewijs, aldus de rechter.

BEDRIJFSKOSTEN - 06.06.2016

Zakelijke kosten gemaakt tijdens uw vakantie?

Tijdens de vakantie met uw gezin leert u een nieuwe zakenrelatie kennen. U bezoekt met hem enkele bedrijven en maakt kosten. Ook biedt u hem een diner aan en bekostigt u een excursie. Zakelijk niks aan de hand ... en fiscaal?

FLEXIBELE ARBEID - 06.06.2016

Kan uw oproepkracht op vakantie?

Werken met oproepkrachten is praktisch, zo kunt u uw personeelsbezetting optimaal afstemmen op de drukte. Moet u uw oproepkracht ook vakantie geven?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 06.06.2016

Transitievergoeding voor kleine werkgevers

Als u minder dan 25 werknemers in dienst heeft en u een werknemer moet ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, kan het zijn dat u minder transitievergoeding hoeft te betalen. Hoe zit dat precies?

LOONHEFFINGEN - 06.06.2016

Uw werknemer krijgt de geschenken en u de rekening?

Als een werknemer geschenken ontvangt van klanten, is dat natuurlijk mooi voor hem. Maar hoe zit dat fiscaal? Moet u dat aangeven in de loonadministratie en daarover loonheffing en premies werknemersverzekeringen afdragen?

LOON - 06.06.2016

Over het opschorten van het loon

Als een zieke medewerker zich niet houdt aan de verzuimvoorschriften, mag u zijn loon opschorten. Toepassing van deze sanctie gaat in de praktijk niet altijd goed. Waar moet u op letten?

EINDE DIENSTVERBAND - 06.06.2016

Wel waarschuwen voor de consequenties

Als een werknemer instemt met zijn ontslag, heeft dat in beginsel geen gevolgen voor zijn aanspraak op een WW-uitkering. Maar dat is anders als de betrokken werknemer arbeidsongeschikt is. Waar moet u op letten?

ARBEIDSOVEREENKOMST - 06.06.2016

Ook bij payrollen op uw tellen passen

Gebruikmaken van een payrollbedrijf om administratieve rompslomp te ontwijken, kan aantrekkelijk zijn. Als inlener is het belangrijk dat alles goed wordt geregeld, maar helaas is dat niet altijd zo. Wat zei de rechter daarover?

ARBEIDSOVEREENKOMST - 06.06.2016

Versoepeling ketenbepaling op komst


UITZENDKRACHTEN - 06.06.2016

Buitenlandse uitzendkrachten?


PRIVACY - 06.06.2016

Nieuwe regels voor gegevens zieke werknemer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vernieuwde beleidsregels ‘De zieke werknemer’ gepubliceerd. Deze beleidsregels gaan over welke gegevens u van uw werknemer mag vastleggen en welke niet. Wat moet u daarvan weten?

UVH - 06.06.2016

Algemene voorwaarden?


HUWELIJK EN PARTNERSCHAP - 06.06.2016

Einde samenwonen, over inkomsten en hypotheekschuld

Het is geen leuk onderwerp, maar het zal je maar overkomen. Als samenwoners uit elkaar gaan, moet er zakelijk gezien het een en ander worden geregeld. Waar moet u dan aan denken? Wat zegt de rechter? Wat is goed om te weten?

ARBEIDSOVEREENKOMST - 06.06.2016

Kunt u een jaarcontract tussentijds opzeggen?

Een abonnee wilde het contract voor bepaalde tijd van zijn kok tussentijds opzeggen, omdat uw collega na een tijdje toch niet tevreden was over het functioneren. “Mag dat wel?”, vroeg hij ons. Daarom meteen een update.

WET- EN REGELGEVING - 06.06.2016

Hoe rechtsgeldig is het gebruik van e-mail?

In dit digitale tijdperk werkt u als horecaondernemer waarschijnlijk ook al veel met e-mail. U verstuurt reserveringsbevestigingen, prijzen en meer via de elektronische post. Toch zitten er juridisch gezien haken en ogen aan e-mails.

CONTRACT EN VOORWAARDEN - 06.06.2016

Mondeling: nee hoor, dat zetten we liever op papier ...

Voor ingewikkelde stukken schakelt u natuurlijk een juridisch adviseur in. Maar zaken zoals afspraken met leveranciers, regelt u wellicht liever zelf. Maar dan moet u wel weten wat af te spreken. Wat is dan handig om te weten?

MINIMUMLOON - 06.06.2016

Minimumjeugdloon afgeschaft?

Onlangs is in de Tweede Kamer het plan ingediend om het minimumjeugdloon af te schaffen vanaf 21 jaar. Wat nu met jeugdige hulpjes in de horeca?

HORECAKOSTEN - AFTREKPOST - 06.06.2016

Uitgaven voor voedsel en drank?

Voedsel, drank en genotmiddelen zijn fiscaal aangemerkt als ‘gemengde kosten’. Dat wil zeggen dat de aftrek beperkt is. Heeft alleen uw gast of bezoeker daar last van? Of moet u als horecaondernemer er ook rekening mee houden?

GEMEENTE - 06.06.2016

Wijziging bestemmingsplan relevant voor geluidsniveau?

Veel horecaondernemers staan er niet bij stil dat wijzigingen in het bestemmingsplan ook een verandering van het toegestane geluidsniveau in het horecabedrijf met zich kunnen meebrengen. Waar moet u op letten?

RECHT - 03.06.2016

Geld overgemaakt naar een verkeerd rekeningnummer?

Als ondernemer doet u waarschijnlijk een flink aantal bancaire overschrijvingen per jaar. De kans dat er eens iets mis gaat, is dan natuurlijk groot. Hoe krijgt u uw geld weer terug als u bijvoorbeeld het verkeerde nummer heeft ingevoerd?

PERSONEEL - 03.06.2016

Andere premieberekening verzuimverzekering

Een van de plannen die minister Asscher onlangs lanceerde, gaat over de manier waarop de premie voor de verzuimverzekering wordt berekend. Wat speelt daarbij en hoe kan dat voor u voordelig zijn?

RICHTLIJNEN - 03.06.2016

Ook informeren als een richtlijn niet wordt gevolgd?

Is een arts tuchtrechtelijk aansprakelijk als hij conform het protocol van het ziekenhuis handelt, maar als dat protocol afwijkt van de landelijke richtlijn en hij de patiënt daarover niet informeert? Hoe oordeelde het Centraal Tuchtcollege?

BOETE BELASTINGEN - 03.06.2016

Boete bij inkeren gaat omhoog


BELASTINGEN - 03.06.2016

Btw-vrijstelling bij uitlenen zorgprofessionals via een BV

Het komt regelmatig voor dat artsen en medisch specialisten via een BV worden uitgeleend aan ziekenhuizen. Daarbij rijst de vraag of een dergelijke uitlening van personeel wel onder de btw-vrijstelling valt. Hoe is de stand van zaken?

RECHT - 03.06.2016

Hoeft opdrachtgever meerwerk niet te betalen?

Als er meerwerk wordt verricht bij aangenomen werk, moet u als opdrachtgever dat dan altijd betalen? Gelden daarvoor wettelijke regels? Wie moet wat bewijzen? Wat heeft de rechter nu beslist in een zaak die hierover speelde?

Cookiebeleid