Alle domeinen

2016 - Maart

WEBDIENSTEN - ONLINE OFFICE - 24.03.2016

Praten tegen Google Docs


SOFTWARE - WINDOWS - 24.03.2016

Houd werk en privé gescheiden op uw pc!

Wellicht gebruikt u uw privécomputer ook voor werkgerelateerde zaken of gebruikt u de laptop van uw werk voor privédoeleinden. Meestal is dat geen probleem, maar hoe houdt u in Windows het best alles netjes gescheiden?

WEBDIENSTEN - VIDEOCONFERENCING - 24.03.2016

Vergaderen met beeld en geluid

Ontwikkelingen op het gebied van soft- en hardware maken web- en videoconferencing zeer betaalbaar. Mogelijk levert het uw bedrijf zelfs een besparing op.

ZAKELIJK - WEBDIENSTEN - 24.03.2016

De troeven van een virtueel visitekaartje

Een traditioneel visitekaartje zal wellicht nooit helemaal verdwijnen, maar de digitale variant ervan heeft wel een aantal voordelen. Hoe maakt u die?

WEBDIENSTEN - VARIA - 24.03.2016

Een virtuele post-it als geheugensteuntje

Het web krioelt van de tools die u helpen bij het noteren van uw afspraken en to-do’s. Lino onderscheidt zich op het vlak van lay-out en gebruiksvriendelijkheid.

E-MAIL - E-MAILSOFTWARE - 24.03.2016

Mail en takenlijsten samenbrengen

Taakplanner Swingdo en mailapp Swingmail zijn nieuwe apps voor iOS waarmee u uw mail en takenlijsten samen kunt beheren. Hoe zit dat?

E-MAIL - IOS - 24.03.2016

Werk efficiënter met Mail op iPhone en iPad

Mail is de standaardapp voor e-mail op de iPhone en iPad. Deze ‘gewone’ mailapp heeft misschien meer in huis dan u denkt. Hoe stelt u deze nog beter in?

EIGEN WEBSITE - APP - 24.03.2016

Heeft uw zaak een mobiele app nodig?

Smartphones zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Heeft u als ondernemer voldoende aan een mobiele website of moet u uw klanten een heuse app aanbieden?

SOFTWARE - VARIA - 24.03.2016

Plakken zonder opmaak


E-MAIL - E-ZINE - 24.03.2016

Tips voor een succesvolle e-zine

Via uw e-zine bouwt u een band op met uw (potentiële) klanten. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw digitale nieuwsbrief echt zijn doel bereikt? Wij stelden voor u een checklist op.

BEVEILIGING - BACK-UP - 24.03.2016

Activeer de ingebouwde back-up van Windows 10

De ingebouwde bestandsgeschiedenis is een eenvoudige, maar betrouwbare manier om back-ups te maken in Windows 10. Hoe gebruikt u die het best?

WEBDIENSTEN - ONLINE FOTO’S - 24.03.2016

Google Foto’s kan meer dan u denkt

Google Foto’s biedt vele, bekende voordelen: automatische back-up van de foto’s die u maakt met uw smartphone of tablet, gratis onbeperkte opslag voor foto’s, snelle toegang tot al uw foto’s vanaf elk toestel. Wat kan het nog meer?

ONTSPANNING - MUZIEK - 24.03.2016

Nog beter muziek streamen met Spotify

Gebruikt u ook Spotify als streaming muziekdienst? Met deze tips en trucs kunt u nog beter en efficiënter muziek beluisteren.

BELASTINGDIENST - 21.03.2016

BelastingTelefoon scoort onvoldoende


HET OVERKWAM UW COLLEGA - 21.03.2016

Werken op regiebasis; wat is nu belangrijk?

Als werk op regiebasis wordt uitgevoerd, welke afspraken zijn dan belangrijk? Aan welke verplichtingen moet u voldoen? Hoe ging het recentelijk fout bij een collega bij de verbouwing van een pand? Hoe voorkomt u trammelant?

RECHT - 21.03.2016

Niet betalen? Dan houd ik die machine!

De horlogemaker van V&D weigerde de horloges terug te geven als V&D de achterstallige rekeningen niet betaalde. Kan dat u ook overkomen?

INKOMSTENBELASTING - 21.03.2016

Snel verlies verrekenen doe je zo ...

We draaien allemaal wel eens een keer een slecht jaar. U kunt dan uw fiscale verlies in aftrek brengen op de winsten van voorgaande jaren. Dat levert een belastingteruggaaf op. Hoe krijgt u snel de nodige liquide middelen?

BOUWOFFERTE - 21.03.2016

Sterk staan tegen aansprakelijkheid

Na het uitvoeren van buitenschilderwerk aan kozijnen klaagt klant Rob over krassen op het glas. Hij eist vervanging van de beschadigde ruiten. Zijn zijn klacht en eis terecht? Hoe oordeelt de Geschillencommissie? Hoe staat u nu sterk?

RECHT VAN DE BOUW - 21.03.2016

Slimme besparing of minderwerk?

Als u door het gebruik van andere materialen goedkoper kunt werken, mag u dan het voordeel in eigen zak steken? Wat als daarover bij de oplevering niets wordt gezegd? Heeft de opdrachtgever/hoofdaannemer zijn recht dan verspeeld?

RECHT VAN DE BOUW - 21.03.2016

Ander ventilatiesysteem dan in bestek staat?

Het bestek noemt een ventilatiesysteem dat ongeschikt blijkt. Mag u dan een ander ventilatiesysteem plaatsen? Of hoeft uw opdrachtgever dat niet te accepteren? Wat heeft de bouwrechter nu beslist? Wat is goed om te weten?

PRIVÉ - 21.03.2016

Wie krijgt het woonhuis?

Bij echtscheiding kan het huis aan een van de echtgenoten worden toegedeeld. Dan moet de andere echtgenoot uit de ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ voor de oorspronkelijke hypotheek worden ontslagen. Wat als de bank niet akkoord is?

WINSTVERDELING - 21.03.2016

Winstverdeling herzien vanaf 2016?

Als u besluit de winstverdeling per 2016 binnen uw Vof of maatschap te wijzigen, kan dat gevolgen hebben voor de overdrachtsbelasting. Hoe zit dat?

BELASTINGEN - 21.03.2016

Ondernemerschap medisch specialisten

Het is niet zo lang geleden dat het ondernemerschap van medisch specialisten in de sector bijna dagelijks nieuws was. De medisch specialisten lijken hun weg te hebben gevonden. Hoe zorgen zij voor een ‘reëel risico’?

BELASTINGEN - 21.03.2016

Grens 150 km is niet discriminerend


ONROEREND GOED - 21.03.2016

Wonen, werken en de WOZ-waardering

Bij woon-/praktijkpanden heeft het jaarlijkse WOZ-circus een extra dimensie: namelijk de vraag of een woon-/praktijkpand voor de WOZ één object is óf dat er twee objecten zijn, waarvoor ook twee WOZ-beschikkingen op de mat vallen.

PENSIOEN - 21.03.2016

Ontslag omdat je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

Op 1 januari jl. is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ingevoerd. Deze nieuwe wet maakt het eenvoudiger om een AOW-gerechtige werknemer in dienst te houden of te nemen. Wat is goed om te weten?

SPAREN - 21.03.2016

Uw spaargeld verhuizen naar een belastingparadijs?

Onlangs kwam in het nieuws dat de EU ernst wil gaan maken met het tegengaan van belastingshoppen. Zijn er eigenlijk nog belastingparadijzen voor particulier vermogen? Mag u bijvoorbeeld in het buitenland sparen voor uw oude dag?

VAR - 21.03.2016

Fiscus publiceert Handreiking DBA

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (‘DBA’) houdt de gemoederen van opdrachtgevers en opdrachtnemers (en hun adviseurs) al maanden bezig. Brengt de Handreiking DBA de duidelijkheid waar iedereen al zo lang op wacht?

SUBSIDIE - 18.03.2016

Subsidie door duurzame energie

Wilt u investeren in een zonneboiler, biomassaketel, warmtepomp of pelletkachel? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie. Wat zijn de voorwaarden en hoe kunt u subsidie aanvragen?

AANGIFTE - 18.03.2016

Altijd tijdig belastingaangifte doen

Jan deed - ook nadat hij daartoe gemaand was - geen aangifte inkomstenbelasting. Dat kan zo niet, vond de fiscus, en legde een ambtshalve aanslag op naar een geschat inkomen van € 15.000,- plus rente en een boete. Hoe dit voorkomen?

BOER EN BEDRIJF - 18.03.2016

Fosfaatrechten, knelgevallen en bedrijfsoverdrachten

Rondom de toekenning van fosfaatrechten speelt nog een aantal problemen. Wat te doen met bedrijven die de stal op 2 juli nog deels leeg hadden staan? En wat als het bedrijf net is overgedragen of binnenkort overgedragen wordt?

FOSFAATRECHTEN - 18.03.2016

Fosfaatrechten, BEX nog belangrijker!

Vanaf 1 januari 2017 krijgen alle melkveehouders te maken met fosfaatrechten. Dat is het plan van staatssecretaris Van Dam. Uit zijn brief aan de Tweede Kamer blijkt dat goede BEX-resultaten nog belangrijker worden. Wat betekent dit voor u?

BOER EN BEDRIJF - 18.03.2016

Gecombineerde opgave, alleen digitaal!


WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 18.03.2016

Werkafspraken over matiging boete vervallen


BTW - 18.03.2016

Let op uw suppletie!

Vaak blijkt bij de jaarafsluiting dat er wat (kleine) fouten zijn gemaakt waardoor er te weinig (of te veel) btw is afgedragen. Hoe kunt u dit het beste corrigeren?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 18.03.2016

Terugbetaling aandelenkapitaal door BV naar privé?

Door de nominale waarde van de aandelen te verminderen, kan aandelenkapitaal worden terugbetaald. Hoe gaat dat in zijn werk? Welk risico loopt men dan als directie? Hoe kunt u dit risico beperken? Wat is (fiscaal) goed om te weten?

PROCEDURE - 18.03.2016

Schadevergoeding bij overschrijding redelijke termijn

Als uw bezwaar- en beroepsprocedure langer dan twee jaar duurt, komt u in aanmerking voor een schadevergoeding van € 500,- per overschrijding van zes maanden. De Hoge Raad heeft onlangs een aantal regels op een rijtje gezet.

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 18.03.2016

Registreer nu alvast uw intentieverklaring

Als ondernemer weet u niet precies wat het jaar gaat brengen. Dit kan van invloed zijn op de keuze van uw rechtsvorm. Is voor u een eenmanszaak of een BV fiscaal de aantrekkelijkste rechtsvorm? Hoe houdt u alle opties open?

PRIVÉ - 18.03.2016

Optreden als (nalatenschaps)executeur?

Een executeur heeft tot taak om de nalatenschap van de overledene af te handelen. Wat mag hij wel en wat niet? Waar moet men als executeur rekening mee houden? Hoe zit het met zijn beloning? Wat is raadzaam?

PERSONEEL - 18.03.2016

Handreiking DBA Belastingdienst


VENNOOTSCHAPSBELASTING - 18.03.2016

Fiscale eenheid? Op tijd aanvragen!

Als u in een holdingstructuur werkt, kan een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aantrekkelijk zijn. Hoe zit dat? Welke voorwaarden gelden er voor een fiscale eenheid? Wanneer moet u deze aanvragen?

FISCOTIP - 18.03.2016

Belastingvoordeel voor broers en zussen

Als binnen het vermogen van een holding-BV het pensioenkapitaal vrijwel overheerst, kan, indien gewenst, worden overwogen om uw broers en zussen op een fiscaal aantrekkelijke wijze kleine pakketjes aandelen te laten nemen. Hoe werkt dat?

BEZWAAR EN BEROEP - 18.03.2016

Bezwaar en beroep, maar wel aan goede adres!


LOKALE HEFFINGEN - 18.03.2016

Woondelenvrijstelling, wat heeft u eraan?

Als u een gecombineerd woon-bedrijfspand bezit, betaalt u soms ook de WOZ-gebruikersheffing. U krijgt dan wel een vrijstelling voor het woongedeelte. Waar moet u bij die vrijstelling vooral op letten en wat besliste de rechter onlangs?

VRIJWILLIGERS INZETTEN - 18.03.2016

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Vrijwilligers zijn in alle geledingen van onze samenleving onmisbaar. Wellicht bent u zelf als bestuurslid actief bij een vereniging of stichting. Als de vrijwilligers een vergoeding krijgen, is het zaak de fiscale regels goed in acht te nemen.

FISCALE WINST - 18.03.2016

Winst op papier ja, maar niet op mijn bankrekening ...

U heeft over 2015 een mooie (fiscale) winst behaald volgens de stukken van uw boekhouder, echter uw bankrekening laat wat anders zien. Waar is het geld gebleven? Hoe kunt u achterhalen waar uw geld gebleven is?

HYPOTHEEK - 18.03.2016

Is rentemiddeling iets voor u?

Banken maken reclame inzake het oversluiten van de hypotheek. Maar daaraan kleven nadelen, denk maar aan de boeterente. Gelukkig is er nog een alternatief.

AFTREKBARE KOSTEN - 18.03.2016

Beperkt aftrekbaar? Keuze uit twee opties, wat is slim?

Zakelijke kosten zijn in eerste instantie volledig aftrekbaar zoals u weet. Er geldt echter een uitzondering voor zogenoemde gemengde kosten. Deze kosten zijn maar beperkt aftrekbaar. Hoe gaat u hier fiscaal slim mee om ?

BESTELAUTO - 18.03.2016

Meerdere bestelauto’s, meerdere bijtellingen, nee toch?

Als u meerdere auto’s in uw bedrijf heeft, kunt u meerdere bijtellingen voor uw kiezen krijgen. Dat geldt zelfs als het bestelauto’s zijn. ‘Maar wat is daaraan te doen, want je gebruikt ze toch niet voor de lol?’, vroeg ons een abonnee.

FISCAALVRIENDELIJK FINANCIEREN - 18.03.2016

Fiscaal gunstig lenen bij pa en ma?

Toegegeven: ‘PaMa-bank’ ligt niet echt lekker in het gehoor. Wat niet wil zeggen dat een lening bij pa en ma fiscaal niet heel gunstig kan uitpakken. Waar moet u dan aan denken nu het beter gaat in de woningmarkt? Hoe werkt dat?

VAKANTIEDAGEN - 18.03.2016

De staat gaat vakantie betalen!

De Hoge Raad heeft in 2015 bepaald dat de overheid de vakantiedagen die langdurig zieke werknemers misliepen, moet vergoeden. Kunt u hen nog helpen?

WET DBA - 18.03.2016

Wat kunt u met de nieuwe handreiking van de fiscus?

Zoals u weet, verdwijnt vanaf 1 mei de VAR. U kunt dan werken met modelovereenkomsten of die zelf opstellen en laten goedkeuren door de Belastingdienst. Die komt nu met een handreiking, wat kunt u daarmee?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 18.03.2016

Zinloos de werknemer het leven zuur te maken ...

Sinds het nieuwe ontslagrecht kunt u een werknemer niet meer ontslaan zonder een goed dossier. Wat als men er als werkgever voor kiest de werknemer het leven dan maar zuur te maken? Hoe ziet de kantonrechter dat?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 18.03.2016

De wettelijke bedenktijd in de vaststellingsovereenkomst

De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) maakt het moeilijker werknemers te ontslaan en kantonrechters wijzen ontbindingsverzoeken vaker af. We zien dus steeds meer vaststellingsovereenkomsten. Welke haken en ogen kennen die?

LOONADMINISTRATIE - 18.03.2016

Werknemer bereikt AOW-leeftijd, hoe verder?


PERSONEELSBELEID - 18.03.2016

Vinger aan de pols met kengetallen?

Als ondernemer stelt u zich regelmatig de vraag: ‘Hoe staan we ervoor?’. Betrouwbare en relevante informatie, ook op hr-gebied, helpt bij het beantwoorden van die vraag. Kunnen ken- en stuurgetallen daarbij helpen?

ZIEKTE - 18.03.2016

Géén privégegevens vragen bij een ziekmelding

Een werkgever werd op de vingers getikt omdat hij bij een ziekmelding te veel privégegevens vroeg aan de werknemer. Helemaal niets vragen is natuurlijk ook geen optie, dus ... wat kunt u dan eigenlijk wél vragen?

ARBEIDSOVEREENKOMST BEPAALDE TIJD - 18.03.2016

Aanzeggen terwijl werknemer op vakantie is, mag dat?

Als een tijdelijk arbeidscontract eindigt, moet u de werknemer één maand van tevoren schriftelijk laten weten of u wel of niet met hem doorgaat. Maar hoe zit het als de werknemer dan op vakantie is? Wat zei de rechter nu?

PERSONEEL - 15.03.2016

Een doorstart met een failliete horecazaak van een ander?

Stel, u start een restaurant (van een ander) ‘door’ dat failliet is gegaan. U wilt het personeel dat daar werkte, aannemen. Wat voor consequenties heeft deze aanname voor u als nieuwe werkgever? Wat is goed om te weten?

PERSONEEL - 15.03.2016

Ontslag wegens slecht functioneren

Sinds 1 juli 2015 gelden er nieuwe ontslagregels, zoals u weet. Ontslag via de rechter blijkt toch veel lastiger dan gedacht. Wat nu te doen? Een update.

ZUIVERINGSLASTEN - 15.03.2016

Hoeveel zuiveringsheffing voor woon-/horecapand?

Als uw woning en horecabedrijf zijn gevestigd in hetzelfde pand, moet u natuurlijk voor beide zuiveringsheffing betalen. De vraag is echter: hoeveel? En waar hangt dit van af? Wat besliste de rechter onlangs?

WET- EN REGELGEVING - 15.03.2016

Vertegenwoordiging van uw bedrijf, wat zijn de regels?

Hoe kunt u uw horecabedrijf laten vertegenwoordigen? En hoe weet u dat degene waarmee u zakendoet wel bevoegd is zaken te doen namens het andere bedrijf, zoals een leverancier bijvoorbeeld? Dit zijn de regels.

HYPOTHEEK - 15.03.2016

Hypotheek oversluiten, heeft dat wel zin?

Er zijn verschillende redenen om uw hypotheek over te sluiten. Doel ervan is om de hypotheek (beter) bij uw persoonlijke situatie te laten aansluiten. En bijkomend om uw lasten te verlagen. Valt er überhaupt iets te besparen in 2016?

PARKEERKOSTEN - 15.03.2016

Mobiel parkeren, hoe parkeert u fiscaal de kosten en de btw?

U bent vaak op pad voor uw horecazaak en moet dan regelmatig betaald parkeren. Wat een gedoe met die parkeerbonnetjes, hè? Talloze bonnetjes van € 0,20 tot € 10,- moeten worden geadministreerd. Kan dat niet eenvoudiger?

HORECAKOSTEN - 15.03.2016

Inhuren van schoonmaakbedrijf?

De media meldden dat er veel misstanden zijn geconstateerd bij schoonmaakbedrijven die werden ingehuurd in de fastfoodsector. Onderbetaling, illegaliteit en dat soort zaken. Ligt uw horecabedrijf nu ook onder de fiscale loep?

ONDERNEMERSSCHAP - 15.03.2016

Wilt u een goede prijs of juist een uurtarief hanteren?

De prijs zou in slechts 14% van de gevallen een doorslaggevende factor zijn, zo zeiden onderzoekers onlangs. Toch maakt menig ondernemer zich druk over de prijs of het tarief dat hij moet hanteren. Hoe pakt u dat efficiënt op?

SOFTWARE - 15.03.2016

Kant-en-klare websitesoftware iets voor u?

Wellicht ziet u het ook steeds vaker voorbijkomen in advertenties, tv- of radioreclame: het ‘even’ zelf maken van een website of webwinkel. Klinkt aanlokkelijk natuurlijk. Is dat ook iets voor u? En zo ja, wat is dan goed om te weten?

RECHT - 15.03.2016

Kijk eens met wie ik allemaal zakendoe!

Serta produceert al sinds 1931 matrassen en boxsprings. Tot hun klanten rekenen zij o.a. Hilton, Sheraton, Mariott, enz. En trots vermelden ze dat ook op hun bestelbussen, want dat wekt vertrouwen. Mag dat echter zomaar?

CONTRACT EN VOORWAARDEN - 15.03.2016

Als algemene voorwaarden met elkaar strijden

Het is gebruikelijk dat u als ondernemer algemene voorwaarden hanteert. Maar wat geldt er als degene waar u zaken mee doet, zijn eigen algemene voorwaarden heeft?

BEDRIJFSKOSTENAFTREK - 15.03.2016

Aftrek zonnebril door fiscale bril gezien ...

Een fatsoenlijke bril of zonnebril kost een paar centen. Het zou mooi zijn als de fiscus daaraan meebetaalt. Is dat ook zo, als de bril of zonnebril vanwege het werk wordt aangeschaft? We gingen voor u op onderzoek uit ...

VRAAG VAN EEN ABONNEE - 15.03.2016

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken


UW RAADSMAN - 15.03.2016

De zekerheid van een ‘hypotheek op één naam’

Als partners bij het einde van hun relatie de woning willen toebedelen aan één van beiden, is het van belang dat de vertrekkende partner wordt ontslagen uit de aansprakelijkheid jegens de bank. Wat speelt er daarbij?

WONINGHUUR - 15.03.2016

Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt

Stel dat uw cliënt al sinds 2010 dubbele woonlasten heeft. Na vijf jaar is verhuur via de Leegstandwet niet meer mogelijk. Kan de nieuwe wet helpen?

IN DE KIJKER - 15.03.2016

Heb ik kraken nu toegestaan?

Ze komen steeds vaker voor: eigenaren van leegstaand vastgoed. Ook krakers komen nog steeds vaak voor. Dit terwijl kraken al sinds 1 oktober 2010 strafbaar is. Wat nu als uw cliënt zo’n eigenaar is en hij krakers in zijn pand aantreft?

GEMEENTE - 15.03.2016

Bouw gestart zonder vergunning: leges verhoogd

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde onlangs dat gemeenten onder voorwaarden extra leges mogen heffen als de aanvrager van een omgevingsvergunning al met zijn bouwactiviteiten is gestart. Wat speelde er?

BOUWPLANNEN - 15.03.2016

Grensoverschrijdend bouwen

In ons dichtbevolkte land is het van groot belang om zorgvuldig te werk te gaan bij het realiseren van bouwplannen of uitbreidingen. Grensoverschrijdend bouwen is immers bepaald niet zonder risico. Wat zijn de aandachtspunten?

APPARTEMENTSRECHTEN - 15.03.2016

Niks harde vloeren in een VvE-complex ...

Bij appartementencomplexen speelt vaak de discussie over geluidsoverlast door een boven- of onderbuurman. Vaak is een tegel- of laminaatvloer de boosdoener. Kan uw cliënt de appartementseigenaar daar dan op aanspreken?

INKOMSTENBELASTING - 15.03.2016

Nieuwe parketvloer monument aftrekbaar


KOOP - 15.03.2016

Andere koper? Dag ‘Vormerkung’!

De koop van een aantal panden wordt ingeschreven in het Kadaster. Daarna wordt er beslag op de panden gelegd. Vervolgens wordt de koopakte aangepast: de koper wordt een CV i.p.v. een stichting. De rechter handhaaft het beslag!

AFTREKBARE KOSTEN - 14.03.2016

Ook fiscaal goed verbonden?

U komt er als ondernemer bijna niet meer onderuit om 24/7 bereikbaar te zijn. Hoe zorgt u ervoor dat u daar ook fiscaal zo min mogelijk pijn door lijdt?

PERSONEEL - 14.03.2016

Premiekorting in 2016: hoe scoort u die?

De kortingen op premies voor oudere, gehandicapte of jongere werknemers zijn dit jaar gewijzigd. Wat zijn de grootste verschillen, hoe verkrijgt u de premiekorting en wat moet u eigenlijk met een doelgroepverklaring? Een update.

BELASTINGHEFFING - 14.03.2016

Bezwaar tegen heffing box 3?


BTW - 14.03.2016

Papieren draagtas goedkoper en slimmer dan plastic?

Het was al vaker in het nieuws: het wettelijk aan banden leggen van plastic tasjes, tenzij klanten ervoor betalen. Er is weer nieuws uit ‘tasjesland’. Wat moet u weten, ook fiscaal, als u met tasjes werkt? Bijv. ook als u tevens een webshop heeft?

AFTREKBARE KOSTEN - 14.03.2016

Aftrekposten voor uw eigen woning

De aankoop van een woning is een belangrijke gebeurtenis in een mensenleven. Daar komt nogal wat bij kijken. Een belangrijk aspect bij de financiering is wat er fiscaal als aftrekpost kan worden opgevoerd. Hoe zit dat?

OUDEDAGSVOORZIENING - 14.03.2016

Help, ik heb teveel lijfrentepremie gestort, wat nu?

Eén van de manieren om te sparen voor uw oude dag, is via een lijfrente. Maar hoeveel premie mag u momenteel nog aftrekken en wat als u per abuis teveel heeft gestort? Dat komt namelijk regelmatig voor. Wat zijn de mogelijkheden?

BTW - 14.03.2016

Softwarefacturen, wel of geen btw?

Een abonnee vroeg zich af hoe het zit met facturen van softwareleveranciers. De ene keer staat er wel btw op, maar soms ook weer niet. Welke regels gelden hier eigenlijk voor en hoe verwerkt u deze facturen in de boekhouding?

INKOMSTENBELASTING - 14.03.2016

Belastingaangifte 2015 eenvoudiger?

Nog even en u moet weer belastingaangifte doen, of laten doen. Doet u het zelf, dan zult u merken dat het hele proces wat eenvoudiger is geworden. Wat is er allemaal veranderd en waar moet u op letten als doe-het-zelver?

BELASTINGDIENST - 14.03.2016

BelastingTelefoon blijft onbetrouwbaar


WERVING & SELECTIE - 10.03.2016

Nieuws over referenties?

In de media wordt gesuggereerd dat de wetgeving rondom het inwinnen van referenties veranderd is. Dat is niet zo, maar hoe zit het dan wel?

SOCIALE VERZEKERINGEN - 10.03.2016

Werkgeversportaal UWV ... Wat moet u daarmee?

Het werkgeversportaal is de beveiligde omgeving op de website van het UWV. Deze omgeving is speciaal voor werkgevers. Als u een account aanmaakt, komt u bij informatie die voor u belangrijk is. Is het dus zinvol zo’n account aan te maken?

PERSONEELSBELEID - 10.03.2016

Loonbeslag .... hoe gaat u daarmee om?

Als een medewerker schulden heeft en niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kan een deurwaarder beslag op diens loon leggen. Dat komt de laatste jaren helaas steeds vaker voor. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?

LOONHEFFING - 10.03.2016

Overwerk vanaf 2016 anders belast?


WERVING & SELECTIE - 10.03.2016

Pas op dat u niet zomaar aan een sollicitant vastzit!

In sollicitatieprocedures komen kandidaten soms vele malen op gesprek en duren de onderhandelingen lang. Het kan dan voorkomen dat u de kandidaat niet meer mag afwijzen, ondanks dat er nog geen contract is getekend.

WERKKOSTENREGELING - 10.03.2016

Cadeautje werknemer in de eindheffing?

Een abonnee stelde de vraag of een cadeau (reisje) van € 4.000,- voor € 2.400,- in de vrije ruimte opgenomen kan worden. Wat dan te doen met het verschil? Reden om hier nog eens aandacht aan te schenken.

Cookiebeleid