TESTAMENT - 30.06.2016

Wat in een ondernemerstestament regelen?

Ondernemerstestament. Als u niets regelt en u bent getrouwd, dan komt het bedrijf altijd bij de langstlevende echtgenoot terecht, tenzij de langstlevende echtgenoot binnen een termijn van drie maanden na overlijden aangeeft dat hij/zij liever een andere regeling wenst. Deze termijn is vaak te kort om een goede beslissing te kunnen nemen. Lees verder.

Wie worden uw bedrijfsopvolgers? Staat het al vast wie uw bedrijfsopvolgers worden, dan kunt u alles zeer gedetailleerd in uw testament regelen. U kunt hier dan ook de structuur van uw bedrijf nu al op aanpassen. Staat dit nog helemaal niet vast of is de kans groot dat de landbouwonderneming na uw overlijden wordt beëindigd, dan is het weer veel belangrijker om het testament zo flexibel mogelijk te houden.

Waardebepaling van de onderneming. Voor welke waarde moeten de bedrijfsopvolgers de onderneming over kunnen nemen? Het kan best zijn dat bij overdracht tegen de waarde in het economisch verkeer voortzetting financieel helemaal niet mogelijk is. Dan is het belangrijk om hier een regeling voor te treffen. In uw testament via de notaris van uw keuze kunt u ook de manier van waardebepaling vastleggen.

Betaling. Moeten de andere erfgenamen/niet-bedrijfsopvolgers in één keer worden uitbetaald door de bedrijfsopvolger of mag de erfenis in bijv. jaarlijkse termijnen worden betaald? Moet over de betalingstermijnen rente worden betaald? Het is beter om dit meteen goed vast te leggen.

Bewindvoerder. Wilt u dat iemand gedurende een langere periode na het overlijden over de schouder van de opvolger meekijkt? Benoem dan ook een bewindvoerder (bijv. uw adviseur) voor een bepaalde periode.

Maak, als u als landbouwondernemer wilt voorkomen dat er na het overlijden problemen ontstaan over de bedrijfsopvolging, bedrijfswaarde, enz., een ondernemerstestament via de notaris van uw keuze.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01