BOER EN BEDRIJF - 30.06.2016

Let op melkveefosfaatreferentie bij bedrijfswijziging

Bent u melkveehouder en wijzigt er iets in uw bedrijfsvorm? Wilt u bijv. een maatschap gaan vormen of juist gaan ontbinden, treedt er een vennoot toe of treedt er juist een vennoot uit? Wat dan met uw melkveefosfaatreferentie (MFR)?

Wisselende berichtgeving. Onlangs is RVO met een nieuw standpunt gekomen inzake het al dan niet vervallen van de melkveefosfaatreferentie (MFR) bij bedrijfswijzigingen. Leest u verder.

Gelijk KvK-nummer: MFR vervalt nooit

Voor de MFR is het allereerst belangrijk of het KvK-nummer (Kamer van Koophandelnummer) wijzigt. Een bedrijfswijziging met een gelijkblijvend KvK-nummer ziet RVO niet als een overdracht. Blijft uw KvK-nummer gelijk, dan blijft uw MFR altijd behouden. Dit is ook het geval als een persoon tot het bedrijf toetreedt die niet bloed- of aanverwant (1e , 2e of 3e graad) is.

Let op bij nieuw KvK-nummer

Krijgt u wel een nieuw KvK-nummer? Dan ziet RVO dit wel als een bedrijfsoverdracht. In dergelijke situaties moet beoordeeld worden of de MFR overgedragen kan worden. In de volgende situaties kan de MFR wel overgedragen worden:

  • indien één of meerdere personen uittreden uit het bedrijf en er geen nieuwe persoon toetreedt;
  • als de toetredende personen in het nieuwe bedrijf bloed- of aanverwant (1e , 2e of 3e graad) zijn met de huidige personen. Bijv. als een vader (eenmanszaak) in maatschap gaat met zijn zoon;
  • als een man en vrouw een samenwerkingsverband vormen (maatschap, Vof of C.V.). Een voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een huwelijk of geregistreerd partnerschap;
  • als een bestaand samenwerkingsverband wordt omgezet in een nieuw samenwerkingsverband met dezelfde personen. Ook hier is de voorwaarde dat de personen in het nieuwe bedrijf bloed- of aanverwant (1e , 2e of 3e graad) zijn of dat er sprake is van een man en vrouw (huwelijk of geregistreerd partnerschap). Bijv. als een maatschap vader-zoon wordt omgezet in een CV tussen vader en zoon.

MFR vervalt bij BV. Richt u een BV op en gaat u in de BV uw landbouwactiviteiten verrichten? Dan komt de MFR te vervallen. De MFR kan op geen enkele manier overgedragen worden naar een BV. Dit speelt ook als u bijv. een maatschap opricht en één van de maten is een BV, ongeacht wie de bestuurders/aandeelhouders zijn.

Splitsing. Gaat u uw bedrijf splitsen? U kunt de MFR niet splitsen. De MFR blijft dan bij het oorspronkelijke bedrijf. Een lastig probleem waarvoor geen oplossing is.

Fusie. Gaat u samenwerken en voegt u twee bedrijven samen? De MFR kan dan overgedragen worden als er tussen de personen in het uiteindelijke bedrijf sprake is van bloed- of aanverwantschap (1e , 2e of 3e graad).

Optellen MFR? Het is onbekend of, indien beide oorspronkelijke bedrijven een MFR hebben, deze MFR’s bij elkaar opgeteld mogen worden. RVO heeft hier nog geen duidelijk antwoord op gegeven.

Wat nu? Bij een (voorgenomen) bedrijfswijziging is het in het kader van de MFR van belang of het KvK-nummer gelijk blijft. Bij een gelijkblijvend KvK-nummer komt de MFR nooit te vervallen. Als het KvK-nummer wel wijzigt, dan moet beoordeeld worden of de MFR overgedragen kan worden. Dit geldt ook bij fusies en splitsingen. De overdracht moet bij RVO (via het formulier bedrijfsoverdracht) worden gemeld. Twijfelt u wat de gevolgen voor de MFR zijn? Leg dan uw situatie voor bij RVO.

Bij een gelijkblijvend KvK-nummer komt de MFR nooit te vervallen. Als het KvK-nummer wel wijzigt, dan moet beoordeeld worden of de MFR overgedragen kan worden. Zorg dat u bij een bedrijfswijziging weet wat de gevolgen zijn. Hoe groter uw referentie, hoe groter uw belang. Leg bij twijfel uw situatie voor bij RVO.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01