BOER EN PRIVÉ - 17.06.2016

Minder risico met aanvaarden erfenis?

Als erfgenaam loopt men het risico van privéaansprakelijkheid voor alle schulden van de overledene. Hoe zit dat? Waar moet u als erfgenaam bedacht op zijn? Wat te doen? Wat is goed om te weten?

Drie mogelijkheden. Als iemand is overleden, hebben erfgenamen drie mogelijkheden:

  1. de nalatenschap (erfenis) wordt door hen ‘zuiver’ aanvaard. Hierbij hebben de erfgenamen recht op alle goederen van de overledene maar ze zijn ook aansprakelijk voor alle schulden;
  2. de nalatenschap wordt ‘beneficiair’ aanvaard. Hierbij zijn de erfgenamen alleen aansprakelijk voor schulden van de overledene voor zover die schulden uit het vermogen van de erfenis kunnen worden voldaan.De restschuld kan niet op het privévermogen van de erfgenamen worden verhaald;
  3. de nalatenschap wordt verworpen. Iemand die verwerpt is geen erfgenaam. Daardoor heeft hij geen recht op goederen, maar is ook niet aansprakelijk voor de schulden.

Moeilijke keuze voor erfgenamen?

Lastig? Voor erfgenamen is het vaak lastig om een keuze te maken. Als ze zuiver aanvaarden, lopen ze het risico dat er achteraf nog schulden blijken te zijn waarvoor ze privé aansprakelijk zijn. Dat risico kunnen ze vermijden door beneficiair te aanvaarden of door de nalatenschap te verwerpen. Beneficiaire aanvaarding brengt met zich mee dat de nalatenschap volgens allerlei wettelijke regels moet worden afgehandeld. Dit neemt veel tijd (en kosten) in beslag. Wordt de erfenis verworpen, dan krijgen de erfgenamen niets. Bespreek dit met de notaris van uw keuze.

Beperkte termijn. Daarbij speelt mee dat erfgenamen slechts een beperkte termijn hebben om te beslissen. De eerste drie maanden kunnen schuldeisers niet aankloppen voor de voldoening van hun schulden (tenzij alle erfgenamen zuiver hebben aanvaard). Daarna zullen erfgenamen echter een keuze moeten maken als ze door schuldeisers worden aangesproken.

Opletten geblazen. Daarbij moeten erfgenamen opletten dat ze zich niet als erfgenaam gaan gedragen. De begrafenis of crematie mag uiteraard worden geregeld. Maar als een erfgenaam de inboedel van de overledene gaat verkopen of de auto op Marktplaats zet, is dat voor een schuldeiser bewijs dat hij de nalatenschap zuiver heeft aanvaard. Daar zit de erfgenaam dan aan vast!

Nieuwe wet op komst

Keuze. Om het risico voor de erfgenamen te verminderen is er een nieuwe wet in voorbereiding. Verwacht wordt dat deze nog dit jaar wordt ingevoerd. Op basis daarvan kan een erfgenaam die zuiver heeft aanvaard, nog terugkomen op zijn keuze als hij aansprakelijk wordt gesteld voor onverwachte schulden van de overledene.

Wat is onverwacht? Met een onverwachte schuld wordt bedoeld een schuld die de erfgenaam niet kende of behoorde te kennen op het moment dat hij de nalatenschap zuiver aanvaardde. Hij zal ten aanzien van die schulden ‘te goeder trouw’ moeten zijn. Dus moet hij actief onderzoek doen naar het bestaan van mogelijke schulden, dus in ieder geval de administratie van de overledene grondig raadplegen. Schulden die daar niet zijn terug te vinden, kunnen door de kantonrechter als onverwachte schulden worden beschouwd. Bijv. schulden omdat de overledene een onrechtmatige daad heeft gepleegd waarvoor hij aansprakelijk wordt gesteld. Dan kan de kantonrechter bepalen dat de nalatenschap alsnog beneficiair is aanvaard.

U loopt als erfgenaam het risico dat u de erfenisrestschulden privé moet betalen. Er is een gunstigere wet op komst, maar dat biedt nu geen oplossing. U kunt uw risico beperken door eerst alleen de begrafenis of crematie te regelen en te onderzoeken hoe de erfenis is samengesteld (beneficiair aanvaarden).

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01