Landbouw - Gebouw en grond

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OVERDRACHTSBELASTING - 29.04.2021

Koopprijs onroerende zaak niet altijd heffingsmaatstaf OVB

Over de verkrijging van een onroerende zaak is meestal overdrachtsbelasting (OVB) verschuldigd. Een recente uitspraak van Hof Amsterdam biedt meer duidelijkheid over de grondslag voor het bepalen van de overdrachtsbelasting.
Lees meer

SALE-AND-LEASE-BACK - 29.04.2021

Sale-and-lease-backtransactie en btw

De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld over een sale-and-lease-backconstructie die voor de btw als levering wordt aangemerkt.
Lees meer

BELASTINGEN - 15.03.2021

Subsidie en landbouwgrond: (on)belast?

De Hoge Raad heeft onlangs een beslissing genomen over de fiscale aspecten van natuursubsidies. Duidelijk is nu hoe fiscaal bekeken met dit soort subsidies moet worden omgegaan. Wat moet u nu hierover weten?
Lees meer

BTW - 23.02.2021

Ontvangen bedrag geen lening, maar vooruitbetaling met btw

Er is een financiële btw-vrijstelling waardoor het verstrekken van een geldlening en de rente-inkomsten op de geldlening zijn vrijgesteld van btw. Geldt de vrijstelling ook voor een vooruitbetaling, bijv. aan een projectontwikkelaar?
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 23.02.2021

Villa is gedeeltelijk bestemd voor bedrijfsactiviteit

Btw op de bouw- of aankoopkosten van een onroerende zaak is aftrekbaar voor zover de onroerende zaak voor btw-belaste activiteiten wordt gebruikt. Hoe zit dat met een villa die een volledige zakelijke bestemming zou hebben?
Lees meer

BELASTE OVERDRACHT - 23.02.2021

Woonzorgcomplex bestemd voor ...?

Bij de overdracht van een woonzorgcomplex komt de vraag op of dit een zogenaamd ‘voorraadgoed’ is of dat er een vrijstelling geldt?
Lees meer
Landbouw - Gebouw en grond

Meest gelezen tips & adviezen

HYPOTHEEK - 22.02.2021

Uw aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd?

Regelmatig zijn aflossingsvrije hypotheken in het nieuws, onlangs weer door een onderzoek van de AFM. Zij maken zich zorgen dat woningeigenaren in de problemen komen aan het einde van de looptijd. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BELASTINGEN - 15.03.2021

Subsidie en landbouwgrond: (on)belast?

De Hoge Raad heeft onlangs een beslissing genomen over de fiscale aspecten van natuursubsidies. Duidelijk is nu hoe fiscaal bekeken met dit soort subsidies moet worden omgegaan. Wat moet u nu hierover weten?
Lees meer

HUURWONING - 08.02.2021

Eenmalige huurverlaging woning voor zzp’ers?

Als zzp’er in een sociale huurwoning heeft u mogelijk recht op eenmalige huurverlaging, zo blijkt uit een wetsvoorstel dat op 1 december 2020 is aangenomen door de Eerste Kamer. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Cookiebeleid