Landbouw - Gebouw en grond

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OMZETBELASTING - 26.09.2022

Btw-belaste leveringen van een bouwterrein

In beginsel zijn alle leveringen van onroerende zaken door een ondernemer vrijgesteld van btw. Soms is een levering van een onroerende zaak toch belast.
Lees meer

LANDBOUWVRIJSTELLING - 14.09.2022

Wanneer geldt de landbouwvrijstelling wel (of niet)?

Vooruitlopend op een eventuele toekomstige afschaffing van de landbouwvrijstelling, hebben veel bedrijven hun landbouwgrond geherwaardeerd. Soms valt de herwaarderingswinst toch niet onder de vrijstelling, zoals bij bosgrond.
Lees meer

ONTEIGENING - 14.09.2022

Uw rechten bij onteigening bewaken en geldend maken

U bezit grond welke de overheid van u wil kopen. U gaat niet akkoord met het aanbod van de overheid. De overheid start een onteigeningsprocedure. Kan de overheid u zomaar onteigenen? Nee, dat kan alleen bij noodzaak en urgentie.
Lees meer

BELASTINGEN - 08.09.2022

Forse belastingstijging voor verhuurde woning vanaf 2023

Als u in het bezit bent van een verhuurde woning, gaat u de komende jaren een flinke belastingstijging tegemoetzien. Hoe komt dit? Welke belastingen betreft het? Wat gaat het kosten en is er iets aan te doen?
Lees meer

OVERDRACHTSBELASTING - 06.09.2022

Splitsingsvrijstelling: de fiscaal voordeligste route

In een zaak voor Hof Den Bosch stond de vraag centraal of een beroep op de splitsingsvrijstelling mogelijk is als de overdracht van de onroerende zaak ook op een andere (maar wel belaste) manier te realiseren is.
Lees meer

BTW - 06.09.2022

Verkoop onroerend goed in verhuurde staat vrij van btw

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is er geen btw verschuldigd als een recent opgeleverd pand in verhuurde staat wordt verkocht. Er is geen sprake van levering van een pand, maar van overdracht van een onderneming.
Lees meer
Landbouw - Gebouw en grond

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - 08.09.2022

Forse belastingstijging voor verhuurde woning vanaf 2023

Als u in het bezit bent van een verhuurde woning, gaat u de komende jaren een flinke belastingstijging tegemoetzien. Hoe komt dit? Welke belastingen betreft het? Wat gaat het kosten en is er iets aan te doen?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 05.07.2022

Bedrijfsopvolgingsregeling overdrachtsbelasting

Onlangs stond bij de Hoge Raad de vraag centraal of de vrijstelling overdrachtsbelasting van de bedrijfsopvolgingsregeling ook openstaat voor overdrachten tussen vennootschappen van familiair verbonden personen.
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 13.07.2022

Grond verkregen door verjaring plus geen schadevergoeding

Door bevrijdende verjaring kan men eigenaar worden van een stuk grond. Daarvoor hoeft de bezitter van de grond niet te goeder trouw te zijn. Wanneer is er sprake van bezit van de grond? Moet er schadevergoeding worden betaald?
Lees meer

Cookiebeleid