Landbouw - Gebouw en grond

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEBOUW EN GROND - 05.06.2024

Cultuurgrond te duur gekocht, bedrog of speculatie?

Een particuliere koper koopt een perceel cultuurgrond, waarvan hij denkt dat hij daarop een woning mag bouwen. Dit blijkt niet, of in elk geval voorlopig niet, het geval te zijn. Moet hij een boete betalen bij ontbinding van de koop? Hoe zit dat?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.05.2024

Hoge Raad bevestigt uitspraak over verdeling fosfaatrechten en pacht

Fosfaatrechten zijn in beginsel van u als veehouder. Alleen bij langdurige pacht van grond en/of gebouwen kan de verpachter aan het einde van de pacht aanspraak maken op de fosfaatrechten. De Hoge Raad heeft hierover een uitspraak gedaan.
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 06.05.2024

Btw en garageboxen versus verhuur opslagruimte

De verhuur van onroerende zaken is volgens de hoofdregel vrijgesteld van btw. Maar voor de verhuur van een garagebox gaat deze hoofdregel niet altijd op.
Lees meer

PACHT - OPVOLGING - 11.04.2024

Verpachter moet indeplaatsstelling van zoon van pachter toestaan

Een pachter kan een vordering instellen dat zijn zoon voortaan in zijn plaats als pachter optreedt. Dat wordt door de rechter naar billijkheid beoordeeld. Maar wat houdt dat in? Wat staat daarover in de wet? Wie moet wat bewijzen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

ENERGIE - 08.04.2024

Slimme energie op het bedrijventerrein?

De energietransitie houdt de gemoederen bezig. Zowel in de privésituatie als op de zaak. U zult vast wel al gedacht hebben aan het opwekken van duurzame energie voor uw bedrijf. Wellicht liggen er al zonnepanelen. Deze energieproductie leidt echter nu al tot overbelasting van het energienet in sommige regio’s. ...
Lees meer

AFSCHRIJVING - 08.04.2024

Afschrijving bedrijfspand 2024 aangepast

De afschrijving op bedrijfspanden is per 2024 gewijzigd als gevolg van het Belastingplan 2024. Waar moet u rekening mee houden dit jaar?
Lees meer
Landbouw - Gebouw en grond

Meest gelezen tips & adviezen

AFSCHRIJVING - 08.04.2024

Afschrijving bedrijfspand 2024 aangepast

De afschrijving op bedrijfspanden is per 2024 gewijzigd als gevolg van het Belastingplan 2024. Waar moet u rekening mee houden dit jaar?
Lees meer

VERHUUR WONING - 08.04.2024

Nieuwe regels voor tijdelijke verhuur

Met ingang van 1 juli 2024 worden de regels voor tijdelijke verhuur van woonruimte fors ingeperkt. Wat verandert er? Wat is er straks nog wel mogelijk?
Lees meer

GEMEENTE - 08.04.2024

Zwerfafval rond bedrijfspand opruimen door 25-meterregel uit de nieuwe Omgevingswet

25-meterregel bedrijfs- en zwerfafval opruimen. Zoals u wellicht weet, bestaat in Nederland al een aantal jaren de zogenaamde 25-meterregel. Deze regel bepaalt dat ondernemingen bedrijfsafval en zwerfafval in een straal van 25 meter rondom de onderneming zelf moeten opruimen. U bent als ondernemer verplicht om uw directe omgeving schoon te houden. Dat geldt dus ook voor plastic verpakkingen, kauwgum, papier, peuken en etenswaar. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid