WONINGHUUR - 24.11.2022

Lagere maximale huurverhoging voor huurders in vrije sector en matiging sociale huren

Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden, wijzigt minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de wet die huurverhogingen maximeert. De gemiddelde loonstijging wordt een bepalende factor. Hoe zit dat?

Bestaande wetgeving

Geliberaliseerde woonruimte. Volgens de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten mogen de huren in de vrije sector nu nog jaarlijks met de inflatie vermeerderd met 1% stijgen. In 2022 is de inflatie sterk opgelopen en de verwachting is dat deze hoog blijft.

Huurders niet beschermd. Een beperking van de jaarlijkse huurstijging tot inflatie plus 1% zorgt in 2023 niet voor bescherming van de huurder zoals dat in de voorgaande jaren wel het geval was. Tot november 2021 was de gemiddelde inflatie 2,3%, maar zoals u weet, is de inflatie daarna sterk gaan stijgen.

Ingrijpen noodzakelijk

Loonontwikkeling basis voor huurstijging. Minister De Jonge grijpt nu namens het kabinet in om te voorkomen dat huurders in 2023 te maken krijgen met een te hoge huurstijging. De minister doet dit door de systematiek ‘loonontwikkeling plus 1%’ in te voeren naast de bestaande systematiek, waarbij de laagste waarde voorgaat.

Maatregelen voor geliberaliseerde huren

Hoge inflatie: loonontwikkeling leidend. Concreet betekent dit dat in tijden van hoge inflatie, zoals nu, de maximale huurstijging wordt gebaseerd op de loonontwikkeling. Op deze manier wil het kabinet huurders in de vrije sector beter beschermen tegen extreme prijsstijgingen.

Vanaf € 763 per maand. De wet geldt voor huurders van woningen in de vrije sector met een huurprijs vanaf € 763 per maand. Alle geliberaliseerde huren dus.

Per 1 januari 2023: nieuwe percentages. Tot 1 januari 2023 is de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector maximaal 3,3% (2,3% inflatie plus 1%). Let op.  Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe systematiek gelden: loonontwikkeling plus 1%. De loonontwikkeling wordt pas in december vastgesteld op basis van het gemiddelde cao-loonindexcijfer over de maanden december tot en met november zoals deze door het CBS worden gepubliceerd.

Matiging sociale huren

Eenmalige huurverlaging. Om de huur voor huurders met een laag inkomen te verbeteren, krijgen huurders met een inkomen op of onder 120% van het sociaal minimum een wettelijk verplichte eenmalige huurverlaging tot € 550 (prijspeil 2020).

Versneld verduurzamen corporaties. De woonlasten voor huurders in een corporatiewoning worden ook verlaagd door versneld te verduurzamen. Corporaties gaan al hun woningen met een E-, F-, of G-label tot en met 2028 versneld verduurzamen.

Geen huurverhoging na isolatie. Om huurders van deze verduurzaming te laten profiteren, is afgesproken dat zij geen huurverhoging krijgen na isolatiemaatregelen die leiden tot een beter energielabel.

Compensatie gaat ook gewoon door. Bovenop deze maatregelen komen de maatregelen van het kabinet om de prijsstijgingen voor energie te compenseren.

Huurverhoging bij een huur boven € 763 per maand kan vanaf 1 januari 2023 met de loonontwikkeling plus 1%. Bij sociale huur komt er voor een bepaalde groep een eenmalige huurverlaging tot € 550 huur per maand. De huurverhoging voor overige huurders wordt van de loonontwikkelingen afhankelijk.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01