Onroerende zaken - Huur en verhuur

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERHUUR - 12.01.2023

Vraag bij antikraak niet een te hoge vergoeding

Bij leegstand wordt het middel van antikraak regelmatig ingezet, zeker nu de woningnood hoog is. Maar let op dat de eigenaar ook daadwerkelijk zijn plannen kan uitvoeren en de antikraakovereenkomst kan opzeggen.
Lees meer

WONINGHUUR - 12.01.2023

Mag de verhuurder zonwering in de servicekosten opnemen?

De zomers worden warmer en het is zaak de warmte zo veel mogelijk buitenshuis te houden. Het aanbrengen van zonwering kan een effectief middel zijn, ook voor huurders. Mag de verhuurder deze in de servicekosten meenemen?
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 12.01.2023

Soms geen gebruikersheffing verschuldigd door verplichte horecasluiting tijdens corona

Als gebruiker van een niet-woning bent u voor de onroerendezaakbelasting ook gebruikersheffing verschuldigd. Maar geldt dat ook als u uw horecapand niet kon gebruiken vanwege corona? Wat vond de rechter hier verrassend genoeg van?
Lees meer

WONINGHUUR - 24.11.2022

Lagere maximale huurverhoging voor huurders in vrije sector en matiging sociale huren

Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden, wijzigt minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de wet die huurverhogingen maximeert. De gemiddelde loonstijging wordt een bepalende factor. Hoe zit dat?
Lees meer

BTW - 24.11.2022

Vakantiewoningen voor de verhuur, wat met de btw?

Met de lage rente op spaarrekeningen kan de aanschaf van een vakantiewoning voor de verhuur een aantrekkelijke optie zijn. Een aspirant-koper kan daar de nodige vragen over hebben, ook hoe hij moet handelen ten aanzien van de btw.
Lees meer

WONINGHUUR - 27.10.2022

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening: wat betekent dit voor verhuurders?

Op 1 januari 2021 is het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. Het legt een aantal (inspannings)verplichtingen bij de verhuurder neer. Heeft het niet naleven van dit besluit invloed op een procedure bij de rechter?
Lees meer
Onroerende zaken - Huur en verhuur

Meest gelezen tips & adviezen

WONINGHUUR - 24.11.2022

Lagere maximale huurverhoging voor huurders in vrije sector en matiging sociale huren

Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden, wijzigt minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de wet die huurverhogingen maximeert. De gemiddelde loonstijging wordt een bepalende factor. Hoe zit dat?
Lees meer

BTW - 24.11.2022

Vakantiewoningen voor de verhuur, wat met de btw?

Met de lage rente op spaarrekeningen kan de aanschaf van een vakantiewoning voor de verhuur een aantrekkelijke optie zijn. Een aspirant-koper kan daar de nodige vragen over hebben, ook hoe hij moet handelen ten aanzien van de btw.
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 12.01.2023

Soms geen gebruikersheffing verschuldigd door verplichte horecasluiting tijdens corona

Als gebruiker van een niet-woning bent u voor de onroerendezaakbelasting ook gebruikersheffing verschuldigd. Maar geldt dat ook als u uw horecapand niet kon gebruiken vanwege corona? Wat vond de rechter hier verrassend genoeg van?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid