Onroerende zaken - Huur en verhuur

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

HUUR- EN VERHUUR - 15.05.2023

Huurder ligplaats woonboot beter beschermd

Ligplaats nu ook woonruimte. In het Burgerlijk Wetboek (art. 7:233 BW) wordt het begrip ‘woonruimte’ gedefinieerd. Hierin was te lezen: “Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandig dan wel niet zelfstandig woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats […].” Deze wetsbepaling is nu uitgebreid met het woord ‘ligplaats’, waardoor ook ligplaatsen voor woonboten onder het woonruimtebegrip vallen en de huurders alle bescherming krijgen die hoort bij de bescherming van huurders van woonruimte. ...
Lees meer

HUUR EN VERHUUR - 15.05.2023

De verhuur van opslagruimte, do’s-and-don’ts

Wat als de huurder van een opslagruimte of van een speciaal gebouwde loods zonder bericht vertrekt? Wat moet er met de opgeslagen goederen gebeuren? Mag u deze verkopen? Waar moet u op letten?
Lees meer

HUUR BEDRIJFSPAND - 05.05.2023

Uw rechten bij een nieuwe eigenaar van uw bedrijfspand

U huurt een bedrijfspand en het pand wordt verkocht aan een andere eigenaar. Hoe zit dat met uw huurrechten? Kunt u er zomaar uitgezet worden en kunt u zomaar het huurcontract opzeggen?
Lees meer

HUUR EN VERHUUR - 26.04.2023

Het nieuwe model ROZ middenstandsbedrijfsruimte

De modellen huurovereenkomsten van de ROZ worden veel gebruikt. Na tien jaar is het model voor winkel- en horecabedrijfsruimte (middenstandsbedrijfsruimte) aangepast. Wat is er veranderd voor nieuwe huurovereenkomsten?
Lees meer

HUUR EN VERHUUR - 26.04.2023

Waarschuwingsplicht verhuurmakelaar

In een huurovereenkomst komen soms bepalingen terecht die een rechterlijke toets niet kunnen doorstaan: nietige bedingen. Moet een makelaar dan waarschuwen?
Lees meer

HUUR HORECAPAND - 06.04.2023

Jaarlijkse huurverhoging horecapand?

Is de huur(verhoging) van uw horecapand in het huurcontract gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI)? Daarin zit ook onder andere een energiecomponent. U bent dan bij energieprijsstijgingen dubbel de klos. Wat kunt u doen?
Lees meer
Onroerende zaken - Huur en verhuur

Meest gelezen tips & adviezen

ONROERENDE ZAKEN - 15.03.2023

Box 3-heffing te verzachten bij belegging in vastgoed?

Box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Ook de nieuwe wetgeving die geldt vanaf 1 januari 2023 heeft al tot Kamervragen geleid, met name over de box 3-heffing over onroerend goed. Wat speelt er?
Lees meer

BEDRIJFSHUUR - 20.03.2023

Wat als de huurder de jaarlijkse huurindexering niet kan/wil betalen?

Als verhuurder kunt u de inflatie (deels) opvangen door met de huurindexering de inflatie te volgen. Een huurindexering van 14% is nu tot schrik van veel huurders mogelijk en voor velen van hen is dat problematisch. Wat kunt u als eigenaar doen?
Lees meer

HUUR HORECAPAND - 06.04.2023

Jaarlijkse huurverhoging horecapand?

Is de huur(verhoging) van uw horecapand in het huurcontract gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI)? Daarin zit ook onder andere een energiecomponent. U bent dan bij energieprijsstijgingen dubbel de klos. Wat kunt u doen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid