FISCOTIP - 23.11.2022

Omzeilen voortzettingsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling

Als u in de erf- en schenkbelasting van de bedrijfsopvolgingsregeling wilt profiteren, moet de onderneming wel worden voortgezet. Soms is dit echter onmogelijk. Is hier een mouw aan te passen? Welke verruiming biedt een recente uitspraak?

Faciliteit in de erf- en schenkbelasting. In het kort komt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) erop neer dat een groot deel van een geërfde of geschonken onderneming onder voorwaarden is vrijgesteld. De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijf ten minste vijf jaar moet worden voortgezet. Helaas is dat soms vrijwel onmogelijk, onder meer in situaties waarin degene die het bedrijf erft of geschonken krijgt op een geheel ander terrein deskundig is. Gelukkig is hier een mouw aan te passen. Een recente uitspraak van Hof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2021:2396) heeft deze mogelijkheden onlangs bovendien vergroot.

Belang BOR

Gezien de omvang van de BOR is deze van groot belang voor de praktijk. Van een geërfde of geschonken onderneming is namelijk een bedrag van € 1.134.403 (2022) volledig vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Van het meerdere is bovendien nog eens 83% vrijgesteld. Daarnaast mag u de verschuldigde belasting over het restant betalen over een periode van tien jaar. U betaalt hierover wel invorderingsrente.

Voor meer informatie over de bedrijfsopvolgingsregeling, ga naar https://www.tipsenadvies.nl , Download Zone, jaargang 27, nr. 18.

Voortzettingsvereiste

Zoals gezegd, is de belangrijkste eis die aan de BOR verbonden is, de eis om het bedrijf minstens vijf jaar voort te zetten. Betreft het een BV, dan moeten de aandelen minstens vijf jaar lang in handen blijven van de erfgenaam of degene die de aandelen geschonken heeft gekregen. Het voortzettingsvereiste kan voor grote problemen zorgen, met name als de voortzetter in een heel andere branche werkzaam is of gewoon geen zin heeft om zich met het bedrijf te bemoeien, dan wel niet capabel is. Gelukkig zijn er dan alternatieven.

Alternatieve opties

Voor degene die een BV erft of geschonken krijgt, zijn er twee alternatieven. Deze zorgen dat u het bedrijf niet zelf hoeft voort te zetten, maar u toch recht houdt op de BOR.

Bedrijf niet zelf runnen. Dit betreft ten eerste de optie om de aandelen in eigen hand te houden, maar het bedrijf niet zelf te runnen. U kunt hiertoe bijv. een of meer directeuren aanstellen en aan hen de leiding overdragen. Het is immers voldoende dat u de aandelen in bezit houdt. Na de termijn van vijf jaar kunt u het bedrijf gewoon verkopen zonder dat dit gevolgen heeft voor de BOR.

Bedrijf verhuren. Een ander alternatief is dat u het bedrijf verhuurt aan een derde. Op deze manier blijft u winst uit onderneming genieten, maar zonder dat u zich effectief met de gang van zaken hoeft te bemoeien. Uw inkomsten vloeien dan niet voort uit de opbrengsten van het bedrijf zelf, maar worden vervangen door huurinkomsten. De optie om uw bedrijf te verhuren kan door BV’s worden toegepast, maar ook als u een eenmanszaak heeft geërfd of geschonken gekregen waarvan de winst in de inkomstenbelasting valt. Dat u via verhuur het voortzettingsvereiste kunt omzeilen, is onlangs bevestigd door Hof Den Bosch. Let op.  Er bestaat weliswaar nog een kans dat de Hoge Raad hier anders over oordeelt, maar deze kans is klein. Inmiddels heeft namelijk ook de advocaat-generaal, de adviseur van de Hoge Raad in dit soort zaken, aangegeven de uitspraak van Hof Den Bosch te onderschrijven. De Hoge Raad kan hier weliswaar van afwijken, maar dit komt weinig voor.

Wilt of kunt u niet aan het voortzettingsvereiste van de BOR voldoen, overweeg de geërfde of geschonken zaak dan te verhuren. Bij een BV kunt u ook besluiten deze door een ander te laten leiden. Op deze manier profiteert u toch van de overdrachtsvrijstelling, zonder zelf in de zaak actief te hoeven zijn.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01