BV en dga - Dga en familiezaken

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

AANMERKELIJK BELANG - 29.09.2020

Aanmerkelijk belang in de nalatenschap

Aandelen in de nalatenschap: wat zijn de gevolgen voor de inkomstenbelasting?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 29.09.2020

Schenking aandelen in werk-BV, eerst splitsen

Bij een beoogde schenking van aandelen in een werk-BV in de familiesfeer kan het nodig zijn eerst een herstructurering door te voeren.
Lees meer

TESTAMENT - 22.06.2020

Executeur heeft stemrecht en bepaalt wie er directeur wordt

Wat als de directeur van een BV overlijdt zonder dat er in de bedrijfsopvolging is voorzien? Wie heeft het stemrecht op de BV-aandelen als de nalatenschap nog niet is verdeeld? Wat zegt de rechter? Wat is raadzaam?
Lees meer

Cookiebeleid