LOONADMINISTRATIE - 23.11.2022

Opletten bij betalingen aan derden

Betalingen aan derden die geen ondernemer zijn en die niet bij u in dienst zijn, moet u doorgeven aan de Belastingdienst. Daarvoor gelden nu extra voorwaarden.

Derden. Als u betalingen doet aan zogenaamde ‘derden’, dan kunt u verplicht zijn hiervan opgave te doen aan de Belastingdienst. Het gaat hierbij om betalingen die u doet aan personen die niet bij u in dienst zijn, maar die aan u ook geen btw-factuur uitreiken voor hun werkzaamheden. Denk hierbij aan incidentele freelancers, sprekers, auteurs. Let op.  Deze verplichting geldt onder meer niet voor betalingen aan uw eigen werknemers, vrijwilligers en aan derden die daarvoor een btw-factuur hebben uitgereikt.

Vanaf 1 januari 2022. Omdat het wettelijk kader voor deze verplichting niet 100% duidelijk was verankerd in de wet, is er per 1 januari 2022 een aanpassing doorgevoerd. Tegelijkertijd is de wijze van opgave aan de Belastingdienst aangepast. Let op.  U bent vanaf 2022 zelf verplicht de opgave in te dienen, u ontvangt hiervoor geen uitnodiging meer van de Belastingdienst. Bovendien kunt u de benodigde gegevens alleen nog maar via een digitaal formulier aanleveren. De gegevens over 2022 moeten uiterlijk op 31 januari 2023 worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

Welke gegevens? De gegevens die in de opgave moeten worden opgenomen, zijn uitgebreider dan voorheen. U moet vanaf 2022 de volgende gegevens doorgeven aan de Belastingdienst:

  • naam, adres, burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum van de ontvanger van de betaling;
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen, inclusief eventuele kostenvergoedingen.

Noteer voortaan ook het BSN. Noteer dus uiterlijk bij de uitbetaling niet alleen de naw-gegevens van de derde, maar ook het BSN. Maak zo nodig zekerheidshalve een kopie van het ID-bewijs.

Inhoudingsplichtige. De nieuwe regeling verplicht alle ondernemers die inhoudingsplichtige zijn voor de loonbelasting (werkgevers) om deze gegevens aan te leveren. Andere ondernemers, die geen aangifte loonheffing doen, kunnen het vrijwillig doen. Zij zijn het pas verplicht te doen als de Belastingdienst om de gegevens vraagt.

Zorg dat u in uw administratie ook het BSN van de derde heeft. De gegevens over 2022 moeten uiterlijk op 31 januari 2023 worden doorgegeven aan de Belastingdienst.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01