CORONA-UPDATE - 27.05.2020

Continuïteitsbijdrage zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland heeft een verduidelijking gegeven over de continuïteitsbijdrage voor omzetdaling voor verzekerde zorg door corona.

De continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders is een vergoeding voor doorlopende kosten, waardoor de continuïteit van de zorg wordt gewaarborgd. Deze regeling geldt voor zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet van minder dan € 10 miljoen. De verduidelijking betreft de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. De continuïteitsbijdrage kan vanaf 15 mei 2020 worden aangevraagd. De tegemoetkoming over maart en april wordt in de tweede helft van mei uitbetaald. Medio 2021 wordt de continuïteitsbijdrage definitief vastgesteld en vindt ook de definitieve afrekening plaats.

Bruto continuïteitsbijdrage per maand
(Normomzet -/- gerealiseerde omzet) x percentage continuïteitsbijdrage
Normomzet: de (door Vektis vastgestelde) omzet, op basis van de basisverzekering en de aanvullende verzekering per maand.
Gerealiseerde omzet: de door zorgverzekeraars betaalde omzet, op basis van declaraties in de betreffende maand.
Percentage continuïteitsbijdrage: het per sector vastgestelde percentage continuïteitsbijdrage per sector, op basis van cijfers van Gupta.

Per beroepsgroep. Afhankelijk van de beroepsgroep kan de tegemoetkoming 55 tot 87% van de normomzet van de praktijk bedragen, met als referentie de geïndexeerde gemiddelde maandomzet over 2019.

Inhaalzorg. Voor inhaalzorg (zorg bovenop de reguliere zorg) gaat een aangepaste vergoeding (44 tot 61% van het reguliere tarief) gelden, totdat het bedrag van de continuïteitsbijdrage is bereikt. Dit over ten hoogste zes maanden na de laatste betaling van de continuïteitsbijdrage.

Resterend omzetverlies. Voor het omzetverlies van de zorgaanbieder dat overblijft na de (te) ontvangen continuïteitsbijdrage, kunnen zorgaanbieders, afhankelijk van hun situatie, aanspraak maken op andere ondersteuningsmaatregelen.

Per beroepsgroep is er een percentage vastgesteld. Dat percentage maal de normomzet minus de gerealiseerde omzet wordt gecompenseerd. Aanvragen kan vanaf 15 mei.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01