BTW-ONDERNEMER - 25.05.2020

Coronacrisis en liquiditeitspositie

Houd de liquiditeitspositie tegen het licht en ga na of er btw-voordelen te behalen zijn.

Annulering Bij het terugbetalen van (een deel van) de vergoeding aan de cliënt, omdat de prestatie van de ondernemer niet door kan gaan, kan de btw-ondernemer de eerder afgedragen btw terugvragen, mits:

  1. de btw-ondernemer aan zijn afnemer een creditfactuur uitreikt met daarop een negatieve vergoeding en een negatief btw-bedrag;
  2. het risico op btw-derving wordt uitgesloten. Dit kan ontstaan omdat de afnemer de btw eerder al in aftrek heeft gebracht.

bz-advies

Voldoe aan de tweede voorwaarde door bijv. de afnemer een verklaring te laten tekenen dat hij de eerder teruggevraagde btw terugbetaalt aan de Belastingdienst.

Gedeeltelijke betalingen Blijft de vergoeding na annulering gedeeltelijk betaald, dan is er geen btw verschuldigd voor zover er sprake is van een schadevergoeding. Uit rechtspraak is af te leiden dat indien een vergoeding deels is betaald, maar de prestatie niet doorgaat, waardoor de ondernemer inkomsten mist en dus schade lijdt, dit erop wijst dat er sprake is van een schadevergoeding. Er is dan geen btw verschuldigd en eventueel al afgedragen btw kan worden teruggevraagd in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de annulering plaatsvindt. Is de vergoeding niet als schadevergoeding aan te merken, dan blijft de btw verschuldigd.

bz-advies

De rechtspraak over wanneer er sprake is van een schadevergoeding, is zeer specifiek. Het is daarom raadzaam om bij twijfel met de Belastingdienst af te stemmen of de vergoeding als schadevergoeding is aan te merken.

Btw en oninbare vorderingen Ga na of er verkoopfacturen openstaan die één jaar na het opeisbaar worden van de vergoeding nog niet zijn betaald. Dit zijn oninbare vorderingen waarvan de btw in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de eenjaarstermijn is verstreken, moet worden teruggevraagd. Is het eerder duidelijk dat er niet betaald wordt, omdat de afnemer failliet is, vraag dan de btw op de vordering eerder terug. Doe dit door in de btw-aangifte een negatieve omzet en negatief btw-bedrag bij vraag 1a/1b van de btw-aangifte in te vullen.

Conclusie Ga na of de btw-ondernemer zijn liquiditeitspositie kan verbeteren, door bijv. btw op terugbetaalde bedragen in verband met annuleringen terug te vragen. Over schadevergoeding is geen btw verschuldigd. Vraag ook de btw op oninbare debiteuren tijdig terug.

Verbeter de liquiditeitspositie door btw terug te vragen! Wees hierop bedacht bij oninbare vorderingen, annuleringen en schadevergoedingen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01