Alle domeinen

2020 - Mei

CORONAREGELINGEN - 28.05.2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB, Tozo en NOW alweer verruimd!

Op 20 mei 2020 werd door de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het verlengde noodpakket banen en economie gepresenteerd. Hieruit vloeide de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) voort. Nu, iets meer dan een week later, is deze regeling alweer verruimd.

TUCHTRECHTSPRAAK - 27.05.2020

Dreigementen uiten door een aangeklaagde arts heeft risico’s

Een werkgever van een bedrijfsarts eist van een aanklager intrekking van de klacht plus een schadevergoeding. Wat vindt de tuchtrechter van het op deze manier onder druk zetten van een klager?

BIG-REGISTER - 27.05.2020

Definitief besluit verplichte melding BIG-nummer

Eerder informeerden wij u over het verplicht vermelden van uw BIG-nummer. Dit onderdeel van het Registratiebesluit BIG stuitte op zo veel bezwaren vanuit de werkvloer, dat er nu besloten is om het anders in te vullen. Hoe ziet dat er nu uit?

CORONA-UPDATE - 27.05.2020

Continuïteitsbijdrage zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland heeft een verduidelijking gegeven over de continuïteitsbijdrage voor omzetdaling voor verzekerde zorg door corona.

PRIVACYWETGEVING (AVG) - 27.05.2020

Gezondheidscheck voor afspraak versus de AVG


NOW-REGELING - 26.05.2020

Wellicht toch (hogere) NOW 1.0-subsidie?

De NOW 1.0 is op diverse punten aangepast. Een daarvan is de maand waarnaar wordt gekeken bij het bepalen van de hoogte van de subsidie. Dit kan voor u gunstig uitpakken, wanneer u bijv. te maken heeft met seizoenswerk. Hoe werkt dat precies en tot wanneer kunt u deze NOW 1.0 nog aanvragen?

ZAKELIJK - GEZONDHEID - 26.05.2020

De anderhalve meter op kantoor

Nu de Nederlandse economie weer langzaam opstart, zullen ook de kantoren weer geleidelijk vollopen. Hoe gaat u op de werkvloer om met de coronarichtlijnen?

WEBDIENSTEN - VIDEOVERGADEREN - 26.05.2020

Videovergaderen met Google Meet, doen of niet?

Nu videovergaderen sinds de uitbraak van het coronavirus een nieuwe start lijkt te hebben gemaakt, heeft Google een gratis versie van Meet gelanceerd. Interessant?

E-MAIL - E-MAILSOFTWARE - 26.05.2020

Breid Outlook uit met extra tools

Met de vele ingebouwde opties kunt u Outlook al vrij goed naar uw hand zetten. Maar wist u dat u Outlook ook verder kunt uitbreiden met add-ins?

EIGEN WEBSITE - VIDEO - 26.05.2020

Video’s voor uw website, effectief en simpeler dan u denkt

Past u al video’s toe op de website van uw bedrijf? Waarom is bewegend beeld nuttig voor uw website en hoe gaat u aan de slag?

SOFTWARE - VIDEOVERGADEREN - 26.05.2020

Vermijd achtergrondgeluiden bij videogesprekken

Maakt u ook steeds vaker gebruik van videogesprekken - professioneel of informeel - dan weet u dat achtergrondgeluiden een serieuze stoorzender kunnen zijn. Hoe houdt u de audio zo helder mogelijk?

SOFTWARE - APPS - 26.05.2020

Nota’s digitaliseren doet u zo

Er bestaan verschillende manieren om stukken tekst of aantekeningen met behulp van uw smartphone te digitaliseren. De nieuwste update van Google Lens biedt u extra mogelijkheden.

btw-ondernemer - 25.05.2020

Coronacrisis en liquiditeitspositie

Houd de liquiditeitspositie tegen het licht en ga na of er btw-voordelen te behalen zijn.

inlichtingenverzoek - 25.05.2020

Wet op internationale bijstandsverlening

Staten werken steeds nauwer samen om te voorkomen dat belastingplichtigen belasting ontgaan. Naast de bepalingen in de nationale heffingswetten blijkt dit ook uit de samenwerking in het kader van het inwinnen van inlichtingen.

resultaat uit overige werkzaamheden - 25.05.2020

Verkoop woning belast als ROW

Een privé behaald voordeel met de aan- en verkoop van een woning is in beginsel belast als er sprake is van zuivere speculatie. Dat is anders als er bijzondere kennis in het spel is.

covid-19 - 25.05.2020

Gebruikelijk loon in coronatijd

De staatssecretaris heeft in een besluit aangegeven hoe het gebruikelijk loon gedurende de coronacrisis moet worden berekend.

covid-19 - 25.05.2020

Hypotheekrenteaftrek tijdens de coronacrisis

Een betalingsachterstand bij de hypotheek, niet ondenkbaar in deze coronatijd. Maar wat zijn dan de gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek?

vertrouwensbeginsel - 25.05.2020

Opgewekt vertrouwen door de BelastingTelefoon

Op grond van het vertrouwensbeginsel gaat opgewekt vertrouwen boven strikte toepassing van de wet. Dat lukt niet zomaar, de eisen zijn streng. Toch kan een burger soms vertrouwen ontlenen aan een uitspraak van een medewerker van de BelastingTelefoon.

covid-19 - 25.05.2020

Gevolgen pro rata non-profitinstelling

Het coronavirus heeft voor non-profitinstellingen een negatief effect als zij btw-belaste inkomsten missen.

inbreng onderneming - 25.05.2020

Wat kan er na een geruisloze omzetting?

Soms is het voor een ondernemer voordeliger om zijn onderneming in een BV onder te brengen. Er zijn verschillende mogelijkheden om een IB-onderneming om te zetten.

verliesverrekening - 25.05.2020

Verliesverdamping in tijden van corona

Het lijkt onzinnig om in tijden van corona een artikel te wijden aan verliesverdamping. Een tijd waarin het naar voren halen van verliezen door middel van het vormen van een coronareserve meer aandacht heeft.

lening en borgstelling - 25.05.2020

Afwaarderen en kwijtschelden van vorderingen

Door de coronacrisis kunnen veel schuldenaars hun schulden niet aflossen. De fiscale gevolgen voor de schuldeiser staan in deze bijdrage centraal.

covid-19 - 25.05.2020

Maak gebruik van de coronareserve!

Verwacht u als gevolg van de coronacrisis een verlies over 2020? Dan kunt u dit verlies al als aftrekpost in uw aangifte vennootschapsbelasting over 2019 verwerken. Deze maatregel kan u helpen liquiditeitsproblemen te voorkomen.

pro rata - 25.05.2020

Hogere btw-teruggave voor banken, scholen en ziekenhuizen?

Op grond van rechtspraak kunnen banken, scholen, ziekenhuizen en andere instellingen met deels btw-belaste en deels btw-vrijgestelde prestaties mogelijk meer btw in aftrek brengen.

NOW-REGELING - 20.05.2020

Verlenging en aanpassing NOW-regeling: NOW 2.0

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

CORONAREGELINGEN - 20.05.2020

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen.

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 20.05.2020

Coronareserve aanleggen mag nu, maar hoe?

Producten weggooien of weggeven? U blijft er anders toch maar mee zitten en u investeert in de toekomst als de deuren weer opengaan. Als u kiest voor het laatste, hoe boekt u dat fiscaal voordelig?

PRIVACYWETGEVING (AVG) - 20.05.2020

Coronacheck bij gasten en de AVG

Voor een aantal contactberoepen geldt het advies om klanten te vragen naar de gezondheidstoestand, zo ook gasten in de horeca. Mag dat zomaar?

HUUR HORECAPAND - 20.05.2020

Wat als het gebruik van uw huurpand niet is toegestaan?

Als het gebruik van de gehuurde bedrijfsruimte op basis van het bestemmingsplan niet is toegestaan, ontstaan er voor zowel de verhuurder als voor de huurder problemen. Wie is er dan eigenlijk verantwoordelijk? Kunt u uw risico’s beperken?

STEUNMAATREGELEN - 20.05.2020

1 juni weer open, wat met Tozo en TOGS?

Stel, u vroeg eerder financiële hulp voor de maanden april, mei en juni. Nu mag u vanaf 1 juni weer de deuren openen en genereert u weer iets aan omzet, al is dat natuurlijk beperkt. Heeft dat gevolgen voor ontvangen Tozo of TOGS?

RECHT - 20.05.2020

Schorsing van de bestuurder (BV-directeur), hoe werkt dat?

Stel, het broeit tussen de enige twee aandeelhouders/bestuurders/directeuren van de BV. Een van hen schaadt het bedrijf en moet zo snel mogelijk uit de directiefunctie worden gezet. Is er een schorsing te regelen? Wat te bewaken?

PERSONEEL - 20.05.2020

Is bonusaanpassing tijdens de coronacrisis mogelijk?

Stel, een bedrijf wil nu gaan besparen op de arbeidskosten. Wat zijn nu de mogelijkheden om de bonusregeling van werknemers aan te passen?

RECHT - 20.05.2020

Algemene voorwaarden, wat met de kleine lettertjes?

Uw algemene voorwaarden (‘de kleine lettertjes’) zijn in de praktijk vaak juridisch gezien van groot belang. Wat speelde er bij de rechter over een ondernemer die zich met succes beriep op zijn exoneratiebeding?

LOON DGA - 20.05.2020

Gebruikelijk loon dga relateren aan omzetdaling?

In coronatijd mag u afwijken van het gebruikelijk loon van de dga. Onlangs is dit door een nieuw besluit nader uitgewerkt. Hoe ziet de nieuwe steunmaatregel eruit en hoe werkt dat in de praktijk?

CORONAREGELINGEN - 20.05.2020

Verlenging Tozo- en belastingregelingen

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben vandaag het pakket aan de Tweede Kamer aangekondigd. Deze maatregelen volgen op het eerste noodpakket (17 maart) en diverse tussentijdse economische regelingen waarmee bijna een op de vijf Nederlandse werkenden inmiddels zijn ondersteund.

HUUR BEDRIJFSRUIMTE - 19.05.2020

Uw verhuurder is de bankgarantie kwijt, wat nu?

Stel, het huurcontract van uw bedrijfsruimte loopt af en u verhuist. U heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst een bankgarantie afgegeven. De bank vraagt deze terug, maar de verhuurder zegt deze niet meer te hebben. Wat nu?

CORONAREGELINGEN - 19.05.2020

Uw Tozo- of NOW-aanvraag is afgewezen, wat nu?

Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis heeft de overheid de Tozo en de NOW in het leven geroepen. Wat nu als uw aanvraag (gedeeltelijk) wordt afgewezen of als de subsidie wordt teruggevorderd?

URENCRITERIUM - 19.05.2020

Eenmanszaak naast uw BV, houd uw uren bij!

Heeft u naast uw eenmanszaak ook een BV, dan profiteert u van talloze fiscale voordelen. Het bijhouden van een urenstaat is dan wel heel belangrijk. Waarom is dat en waar moet u zeker op letten? Wat vond de rechter onlangs?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 19.05.2020

Meer tijd als dga om de schuld met de BV af te lossen

Het is niet vreemd dat een dga weleens geld leent van zijn BV, bijv. via een rekening-courantverhouding. Een schuld boven de € 500.000 moest uiterlijk 31.12.2022 terugbetaald worden. Door corona krijgt u hiervoor nu meer tijd.

ICT-RECHT - 19.05.2020

De meest gemaakte fouten bij webshops

Steeds meer ondernemers maken vooral nu in deze coronatijd gebruik van de mogelijkheden die online ondernemen biedt, bijv. via een webshop. Hierbij komen echter ook verplichtingen kijken. Kent u de gevolgen als u daar niet aan voldoet?

FINANCIERING - 19.05.2020

Nieuw, de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC)

Onlangs is er door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een aanvullende maatregel (afgekort de KKC-regeling) aangekondigd voor kleine ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Wat kunt u daarmee?

ONDERNEMING - 19.05.2020

Geldtekort door de coronacrisis, wat nu?

Veel ondernemers komen geld tekort en vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf. Wat kunt u nu doen als u een tijdelijk tekort aan geld heeft?

KOSTENVERGOEDINGEN - 18.05.2020

Reiskosten thuiswerker belastingvrij doorbetalen?

Door de coronacrisis werken Nederlanders waar mogelijk thuis. Kunt u een onbelaste vergoeding voor het woon-werkverkeer dan wel blijven doorbetalen? Hoe zit dat met andere kostenvergoedingen? Kan dat via de werkkostenregeling?

OPZEGTERMIJN - 18.05.2020

Aanzegtermijn laten verstrijken

Een tijdelijk contract eindigt van rechtswege, maar een aanzegging is verplicht. Te laat bij verlenging of beëindiging, dan bent u een boete verschuldigd van maximaal een maandloon. Welk loon is dat bij een medewerker die onregelmatig werkt?

ONTSLAG - 18.05.2020

Ontslaan en toch NOW-subsidie?

U heeft NOW-subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. De gevolgen van het coronavirus blijken echter voor uw bedrijf veel ernstiger dan gedacht en u bent genoodzaakt medewerkers te ontslaan. Wat betekent dat voor de subsidie?

OUDERSCHAPSVERLOF - 18.05.2020

Wat zijn de plannen met het ouderschapsverlof?

In april is er een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat werknemers een gedeelte van het ouderschapsverlof betaald krijgen middels een uitkering van het UWV.

WERKKOSTENREGELING - 18.05.2020

Verruiming vrije ruimte

Corona heeft ook geleid tot een verruiming in de eerste schijf van de werkkostenregeling. Wat moet u daarover weten en wat is de verruiming?

WERVING EN SELECTIE - 18.05.2020

Bevorder transfers met een vaardighedenpaspoort

Het is van alle tijden dat er in de ene sector een schreeuwend tekort is aan medewerkers, terwijl er in een andere sector een overschot is. Hoe kunt u nu de transfer van professionals tussen de sectoren vergemakkelijken?

VAKANTIEDAGEN - 18.05.2020

Voorkom een stuwmeer aan vrije dagen


WERKPLEK - 18.05.2020

Als men straks ook nog wil thuiswerken ...

Uw werknemer is wegens de coronacrisis gewend om thuis te werken. Nu geeft hij aan ook na de coronaperikelen thuis te willen werken. Het is immers gebleken dat dit prima functioneert. Kan dat zomaar?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 14.05.2020

Voorwaarden bekend voor fiscale coronareserve bij onder andere BV’s

Om ervoor te zorgen dat u toch eerder kunt beschikken over liquiditeiten, heeft de staatssecretaris van Financiën bij besluit van 6 mei 2020 (nr. 2020-9594 Staatcourant 2020 nr. 26066) besloten dat u als belastingplichtige voor de vennootschapsbelasting (Vpb) het verwachte verlies voor het jaar 2020, dat verband houdt met de coronacrisis, geheel of gedeeltelijk als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 mag brengen. De voorwaarden hiervoor zijn nu nader bekend, maar ook de eventuele nadelige gevolgen. Lees verder!

BV & DGA - 13.05.2020

Echtscheiding dga, wat regelen met de aandelen?

Als een van beide partners directeur-grootaandeelhouder (dga) is, heeft deze een aanmerkelijk belang (5% of meer van de BV-aandelen) in een BV. Wat speelt er fiscaal bij echtscheiding? Wat kan er met de doorschuifregeling?

ONROERENDE ZAKEN - 13.05.2020

Wat te doen met onroerend goed dat als belegging dient?

Als we de kranten mogen geloven, stevenen we door corona binnenkort af op een forse economische crisis. Wat te doen met het onroerend goed dat als beleggingsobject dient?

LIJFRENTE - 13.05.2020

Lijfrentekapitaal komt vrij, wat nu?

Stel, uw cliënt heeft een aantal jaren geleden een of meerdere lijfrentepolissen afgesloten waarvan het opgebouwde lijfrentekapitaal nu vrijkomt. Wat nu?

BEVEILIGING - PRIVACY - 12.05.2020

Corona, werk en privacy

Door de corona-epidemie nemen veel bedrijven maatregelen die impact hebben op de privacy. Hoe blijft u als werkgever binnen de perken van de wet?

SOFTWARE - VIDEOCONFERENCING - 12.05.2020

Nog makkelijker videochatten

Minder fysieke contacten en meer communicatie vanaf afstand zijn de nieuwe norm. De mogelijkheden voor videovergaderen worden dan ook steeds groter.

SOFTWARE - OFFICE - 12.05.2020

Office 365 heet nu Microsoft 365

Sinds eind april veranderde de naam van Office 365 naar Microsoft 365, om duidelijk te maken dat deze nu nog meer diensten aanbiedt. Wat is er allemaal nieuw?

E-MAIL - WEBMAIL - 12.05.2020

Wat als het misgaat met webmail?

Webmailapps werken doorgaans uitstekend, maar toch kunnen er moeilijke situaties opduiken. Wat kan er gebeuren en hoe reageert u?

SOFTWARE - GRAFISCH - 12.05.2020

Snel een screenshot maken

Soms is het handig om snel een screenshot te kunnen maken die u vervolgens kunt uitwisselen met een helpdeskmedewerker of tijdens een videovergadering kunt delen. Hoe maakt u snel een schermopname?

NASLAGWERKEN - VARIA - 12.05.2020

Gebruiksaanwijzingen en probleemoplossingen

Weigert een kantoortoestel of huishoudapparaat plotseling dienst, of twijfelt u aan een bepaalde handeling of de juiste instelling? Het internet geeft raad.

TELEFONIE - 12.05.2020

Patiënten zien en spreken tijdens de coronacrisis

Tijdens deze crisis ligt het voor de hand om meer gebruik te maken van toepassingen om uw patiënten te kunnen spreken en zien. Waar moet u aan denken bij beeldbellen met patiënten? Welke toepassingen zijn er?

TUCHTRECHTSPRAAK - 12.05.2020

Als uw assistente niet met u overlegt

Een moeder verwijt haar gewezen huisarts dat ze niet adequaat heeft gehandeld, nadat ze telefonisch contact heeft gehad met de assistente van de praktijk over haar dochtertje. De huisarts heeft de aantekeningen van de assistente niet gezien.

Praktijkopvolging - 12.05.2020

Overdracht praktijk-BV

Voordat ook in ons land het coronavirus uitbrak, gingen wij in op de overdracht van een praktijk die wordt gedreven als eenmanszaak. Een lezer vroeg ons om in te gaan op de regels voor de overdracht van een praktijk-BV.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN - 12.05.2020

Uw medewerkster is bevallen ...

De zwangerschap van een medewerkster heeft ook na de bevalling gevolgen voor de zaken die u moet regelen op het gebied van de arbeidsomstandigheden op het werk. Wij zetten de belangrijkste dingen die u moet regelen voor u op een rij.

WONINGHUUR - 12.05.2020

Een tijdelijke huurovereenkomst tijdelijk verlengen

Onlangs is het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ bekendgemaakt. Hierdoor kunnen tijdelijke huurcontracten voor woonruimte die eigenlijk zouden eindigen tussen 31 maart en 1 juli 2020, tijdelijk worden verlengd.

APPARTEMENTSRECHTEN - 12.05.2020

De Vereniging van Eigenaars in tijden van de coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat het voor de meeste VvE’s praktisch onmogelijk is om fysiek te vergaderen en besluiten te nemen. Op basis van rechtspraak is dit toch mogelijk en er komt noodwetgeving aan om dit onder meer te legaliseren.

PROJECTONTWIKKELING - 12.05.2020

Geen draagvlak in de omgeving, geen bestemmingsplan?

Stel, de gemeente verplicht u bij het aanvragen van een vergunning om eerst met de buurt te gaan overleggen voordat u een vergunning krijgt. Kan de gemeente dat vragen? Wat vindt de Raad van State hiervan?

HYPOTHEEK - 12.05.2020

Fiscale noodmaatregel voor betaalpauze bij hypotheken

Het kabinet heeft in verband met de coronacrisis een belastingmaatregel afgekondigd die betrekking heeft op het inlassen van een betaalpauze bij hypotheken.

VERKOOP - 12.05.2020

Financieringsclausule juist nu belangrijk

Een financieringsvoorbehoud is altijd al een belangrijke voorwaarde geweest bij de aankoop van een woning. Maar in deze coronatijd is dit nog belangrijker geworden.

NIEUWBOUW - 12.05.2020

Vertragingen en hogere kosten in de bouw door corona

In de bouw krijgt men als gevolg van de coronacrisis te maken met vertragingen en kostenstijgingen. Er worden dan ook veel juridische procedures verwacht. Uw cliënt heeft onlangs een nieuwbouwwoning gekocht. Wat adviseert u hem?

BEDRIJFSHUUR EN BTW - 12.05.2020

Wat als uw pand leeg komt te staan?

De coronacrisis slaat keihard toe. Horecabedrijven zijn verplicht gesloten, maar ook gewone winkels hebben het erg moeilijk. Als uw huurder failliet gaat, kan uw pand (tijdelijk) leeg komen te staan. Welke gevolgen heeft dit voor de btw?

VERKOOP - 12.05.2020

Geen eigenaar parkeerplek door fout bij overdracht?

Bij de overdracht van een appartementsrecht wordt er in de leveringsakte een verkeerde parkeerplaats aan het appartement gekoppeld. Geldt dan de tekst van de akte of is ook de daadwerkelijke bedoeling van partijen van belang?

APPARTEMENTSRECHTEN - 12.05.2020

Beveiligingscamera in hal van appartementencomplex?

Uw cliënt heeft onlangs een appartement gekocht. Nu wil de Vereniging van Eigenaars (VvE) een beveiligingscamera laten plaatsen in de centrale hal van het appartementencomplex. Is dit toegestaan en onder welke voorwaarden dan wel?

FINANCIERING - 12.05.2020

Coronamaatregelen Nationale Hypotheek Garantie

In verband met de coronacrisis komt de Nationale Hypotheek Garantie met een tijdelijke verruiming van de zogeheten ‘woonlastenfaciliteit’. Hoe zit dat?

VRAAG VAN EEN ABONNEE - 12.05.2020

Mag een recht van voetpad worden gewijzigd?


PERSONEEL - 12.05.2020

Extra ruimte voor onbelaste extraatjes in 2020

Onlangs werd bekend dat de vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verhoogd, waardoor u als werkgever makkelijker een onbelast extraatje aan uw werknemers kunt geven. Hoe zit dat? Waar moet u dan op letten?

FISCALE WINST - 12.05.2020

Geen recht op volledige KIA bij samenwerkingsverband

De laatste tijd is er veel rechtspraak geweest over de berekeningssystematiek van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij een samenwerkingsverband. De Hoge Raad heeft hier nu meer duidelijkheid over gegeven. Wat is er nu beslist?

PRIVÉ - 12.05.2020

Betaalpauze hypotheek door corona

Het kabinet heeft in verband met de coronacrisis een belastingmaatregel afgekondigd die betrekking heeft op het inlassen van een hypotheekpauze bij eigen woningen. Hoe ziet deze regeling eruit en wat kunt u met een betaalpauze?

FISCOTIP - 12.05.2020

Ondernemer financieel steunen in coronatijd

Vanwege de coronacrisis kampt menig ondernemer met liquiditeitsproblemen. Zo ook wellicht de onderneming van een van uw kinderen. U kunt bijspringen door een bedrag te lenen of te schenken. Er is echter nog een betere optie.

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.05.2020

Gebruikelijk loon evenredig te verlagen

Om dga’s tegemoet te komen, wordt het mogelijk om het gebruikelijk loon 2020 te verlagen. Voordeel hiervan is dat u niet meer verplicht bent om een bepaald loon uit te keren en daardoor geen onnodige loonheffingschuld opbouwt.

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 12.05.2020

Verlies 2020 eerder verrekenen?

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat het mogelijk wordt om uw verwachte verlies in 2020 door de coronacrisis al in de belastingaangifte 2019 te verrekenen.

AUTO - 12.05.2020

Voorwaarden subsidie elektrische auto bekend

Zoals de zaken er nu voorstaan, krijgt u bij aankoop van een elektrische auto vanaf 1 juli 2020 subsidie. Er gelden wel voorwaarden. Deze zijn onlangs bekendgemaakt. Kunt u als directeur-grootaandeelhouder ook van de subsidie profiteren?

GOED OM TE WETEN - 12.05.2020

Massaal bezwaar box 3 2019


UITSMIJTER - 12.05.2020

Auto van de zaak en stilstand


LENINGEN EN KREDIETEN - 08.05.2020

Nieuw overbruggingskrediet voor kleine ondernemers, de KKC-regeling!

De Nederlandse staat maakt € 750 miljoen extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot € 50.000). De regeling krijgt de naam Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (€ 713 miljoen). Hoe ziet de regeling eruit en wat kunt u ermee?

HORECAONDERNEMING - 08.05.2020

Perspectief met gedeeltelijke opstart horeca vanaf 1 juni 2020

De persconferentie van minister-president Rutte was helder, de horeca mag langzaam uit de intelligente lockdown. Hoe ziet dat er samengevat uit?

UITVALKOSTEN - 07.05.2020

Voorraaduitval door corona

Het door de overheid sluiten van uw horecazaak zal u maar gebeuren. Naast alle ellende zit u ook met onbruikbare voorraden. En of u niet al genoeg ellende heeft, zakt daardoor ook nog uw brutowinstmarge. Kunt u deze nog redden?

WEGGEEFKOSTEN - 07.05.2020

Een flesje wijn voor de stamgast om hem te behouden?

Producten weggooien of weggeven? U blijft er anders toch maar mee zitten en u investeert in de toekomst als de deuren weer opengaan. Als u kiest voor het laatste, hoe boekt u dat fiscaal voordelig?

CAO - 07.05.2020

Cao Contractcatering of horeca-cao?

In de horecasector is niet alleen de horeca-cao relevant. Tijdens de coronacrisis zijn (contract)cateringactiviteiten toegestaan, maar zijn de meeste andere horeca-activiteiten verboden. Hoe zit het dan met de cao’s voor horeca en catering?

BEDRIJFSOVERNAME - 07.05.2020

De vorige eigenaar als concurrent?

Rond de overname van een horecabedrijf wordt er vaak vooral aandacht geschonken aan de activa en de goodwill. Veel minder aandacht is er voor zaken zoals het overeenkomen van een concurrentiebeding. Wat als u een zaak overneemt?

Cookiebeleid