BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 19.05.2020

Meer tijd als dga om de schuld met de BV af te lossen

Het is niet vreemd dat een dga weleens geld leent van zijn BV, bijv. via een rekening-courantverhouding. Een schuld boven de € 500.000 moest uiterlijk 31.12.2022 terugbetaald worden. Door corona krijgt u hiervoor nu meer tijd.

Wetsvoorstel. Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) lenen geld bij hun eigen BV. Door geld te lenen van de BV kan een dga beschikken over de (liquide) middelen van de vennootschap zonder hierover belasting te betalen, in tegenstelling tot het uitkeren van dividend of toekennen van loon. Om de omvang van dit soort leningen te beperken, heeft het kabinet reeds in september 2018 het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ aangekondigd met een geplande inwerkingtreding per 1 januari 2022.

Nieuw wetsvoorstel, wat houdt dat in?

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat als een aanmerkelijkbelanghouder, zoals een dga, meer dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) bij zijn eigen BV leent of geleend heeft, dit meerdere als (fictief) inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking wordt genomen en dus belast wordt tegen het tarief van box 2.

Gevolg? Dga’s met schulden van meer dan € 500.000 zullen dus voordat de wet in werking treedt hun schuld willen aflossen tot in ieder geval de vastgestelde € 500.000.

Ook schuld van partner of kind. Ook een eventuele schuld van de partner van de ab-houder aan de BV telt mee voor deze grens. Het maximumbedrag van € 500.000 geldt voor de ab-houder en zijn partner gezamenlijk. Let op.  Ook leningen die de BV verstrekt heeft aan verbonden personen van de ab-houder of partner, zoals ouders, kinderen of kleinkinderen, tellen mee. Voor iedere verbonden persoon geldt een eigen grens van € 500.000. Tip.  Omdat de coronacrisis dit bemoeilijkt, wil het kabinet de inwerkingtreding van de wet met één jaar uitstellen tot 1 januari 2023.

Nu al rekening mee houden? Ondanks dat het gaat om een wetsvoorstel, is het nu al van belang. Zo hebben dga’s namelijk tot 31 december 2023 (eerste peildatum) de tijd om zich voor te bereiden om schulden van meer dan € 500.000 aan de eigen BV af te lossen.

Nadelige gevolgen

Ondanks dat de wet nog niet definitief is en dat het wetsvoorstel naar verwachting nog zal worden aangepast, zal dit nadelige gevolgen hebben voor de ab-houder die meer dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) bij de eigen BV geleend heeft. In principe maakt het namelijk niet uit of de lening is verstrekt onder zakelijke voorwaarden of dat de lening in beginsel is verstrekt aan uw partner of andere verbonden personen (zoals ouders, kinderen of kleinkinderen).

Voorbeeld . Stel, u heeft samen met uw partner op 31 december 2023 een schuld van € 800.000 aan de BV. Het bovenmatige gedeelte van € 300.000 (€ 800.000 -/- € 500.000) wordt belast in box 2. Het tarief in box 2 is 26,25% (2020) en 26,9% in 2021. Bij een gelijkblijvend tarief in 2023 zou u dus 26,9% x € 300.000 = € 80.700 belasting moeten betalen .

Wat nu? De stand van de schuld aan de BV per 31 december 2023 is dus van belang. Tip 1. U heeft dus nog ruim de tijd om hierop te anticiperen en om maatregelen te nemen. Hoe en wat u het beste kunt doen, is echter per situatie verschillend. Vragen zoals in hoeverre er tegenover de schuld aan de BV-vermogen in privé staat, tegen welke rente u leent van de BV en welk rendement u maakt op het vermogen, zijn natuurlijk van belang. Tip 2. Overleg dus tijdig met uw adviseur wat u het beste kunt doen.

Ondanks dat het wetsvoorstel waarschijnlijk uitgesteld wordt met een jaar, met peildatum uiterlijke aflossing 31.12.2023, moet u met uw adviseur reeds anticiperen op de fiscaal nadelige gevolgen ervan. Met een goede planning kunt u later belastingbetaling tegen box 2-tarief vermijden.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01