VENNOOTSCHAPSBELASTING - 12.05.2020

Verlies 2020 eerder verrekenen?

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat het mogelijk wordt om uw verwachte verlies in 2020 door de coronacrisis al in de belastingaangifte 2019 te verrekenen.

Dat duurt veel te lang. Bij veel ondernemingen hakt de coronacrisis er hard in. Dit betekent dat zij mogelijk over 2020 een verlies zullen realiseren. Het fiscale verlies over 2020 mag worden verrekend met de winst die in 2019 is behaald, waardoor er recht ontstaat op een belastingteruggaaf. Dit kan in de praktijk echter wel even duren. Voordat een verlies uit 2020 kan worden verrekend met de winst uit 2019, moet de aangifte vennootschapsbelasting 2020 zijn ingediend en definitief zijn geregeld en moet de aanslag vennootschapsbelasting over 2019 definitief zijn opgelegd. U kunt bij het indienen van de aangifte 2020 verzoeken om een voorlopige verliesbeschikking, maar ook dat kan dus pas in 2021. Deze procedure zorgt er in de praktijk voor dat bedrijven veel te lang moeten wachten voordat de verliesverrekening daadwerkelijk plaatsvindt.

Liquiditeitsvoordeel. Om dit te bespoedigen, heeft staatssecretaris Vijlbrief aangekondigd dat het mogelijk wordt om in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een zogenaamde ‘coronareserve’ op te voeren. Hiermee mag het verlies over 2020, dat voortvloeit uit de coronacrisis, direct in de aangifte 2019 worden verwerkt. Dit leidt dus ook direct tot een liquiditeitsvoordeel voor getroffen bedrijven. De coronareserve bedraagt maximaal de winst over 2019 en kan dus in 2019 een winstjaar niet doen omslaan in een verliesjaar. De coronareserve valt in 2020 ten gunste van de winst weer vrij. Zo wordt het resultaat 2020 gecorrigeerd voor het verlies dat reeds in 2019 in aanmerking is genomen. Let op.  Deze regeling staat alleen open voor vennootschapsbelastingplichtige ondernemingen. Ondernemers in de inkomstenbelasting (zoals een eenmanszaak of een firmant in een vennootschap onder firma) kunnen hier geen gebruik van maken.

Voorlopige aanslag 2019 verlagen. U kunt daarna om een verlaging van de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 vragen.

Is de aangifte 2019 al ingediend? In dat geval is het raadzaam een nieuwe, verbeterde aangifte vennootschapsbelasting over 2019 in te dienen. Deze zal door de Belastingdienst worden aangemerkt als bezwaar tegen uw eigen eerdere aangifte.

Het verwachte verlies over 2020 dat voortvloeit uit de coronacrisis, mag u in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 als coronareserve ten laste van de winst brengen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01