ICT-RECHT - 19.05.2020

De meest gemaakte fouten bij webshops

Steeds meer ondernemers maken vooral nu in deze coronatijd gebruik van de mogelijkheden die online ondernemen biedt, bijv. via een webshop. Hierbij komen echter ook verplichtingen kijken. Kent u de gevolgen als u daar niet aan voldoet?

Niet alleen de lusten … Juist in deze coronatijd hebben veel ondernemers het online ondernemen ontdekt. Hoe aantrekkelijk de verkoop via een webshop ook is, er zijn ook verplichtingen aan verbonden. Deze verplichtingen zijn in het leven geroepen om online consumenten zo veel mogelijk te beschermen. Onderschat dit dus niet!

Veel nadelige gevolgen. Als u hier niet met uw webshop aan voldoet, heeft dit behoorlijk veel nadelige gevolgen. In de eerste plaats kan de consument de koopovereenkomst bijna altijd ontbinden en draait u automatisch op voor de kosten van de retourzending. Als uw klant niet betaalt, zal een rechter sowieso altijd eerst toetsen of u alle verplichtingen in acht heeft genomen. Pas als is vastgesteld dat dat het geval is, zal uw vordering worden toegewezen. Let op.  De Autoriteit Consument & Markt kan bij het niet-nakomen van de verplichtingen boetes opleggen en deze kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s.

Waar gaat het vooral mis?

Alleen handelsnaam? Regelmatig wordt in webshops alleen de handelsnaam van de onderneming genoemd. Let op.  Het is echter verplicht om altijd de naam te vermelden waarmee u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Deze verplichting geldt, omdat een consument eenvoudig moet kunnen achterhalen met welke onderneming hij zakendoet.

Belangrijke informatie? Voor webshops geldt dat consumenten te allen tijde alle informatie vinden die nodig is om te bepalen of ze tot aankoop willen overgaan. U moet daarbij in de eerste plaats denken aan informatie over uw onderneming, waaronder uw bedrijfsnaam zoals u bent ingeschreven, de rechtsvorm van uw onderneming, het KvK-nummer van uw onderneming, het adres waarop uw onderneming is ingeschreven en uw contactgegevens inclusief uw e-mailadres. Deze informatie moet continu aanwezig zijn en dus ook voordat een consument aan het bestelproces begint. Tip.  Neem op elke pagina van uw website een balk op met daarin de hiervoorgenoemde gegevens.

Wat levert u eigenlijk? Uw webshop moet ook alle relevante informatie bevatten van de diensten en/of producten die u verkoopt. Op de verkooppagina’s moet in ieder geval staan wat de prijs van het product of de dienst is, inclusief de btw en de overige kosten. Ook moet u een duidelijke omschrijving geven van uw product of dienst. Tip.  Denk daarbij aan foto’s, technische informatie en informatie over de grootte en het gewicht van uw product.

Wel even bevestigen ... Het is noodzakelijk om iedere aankoop via uw webshop schriftelijk te bevestigen, in ieder geval per e-mail. Doet u dat niet, dan komt er geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand en hoeft de consument ook niet te betalen. Tip.  U mag de bevestiging ook verzenden via een andere duurzame gegevensdrager, zoals een account waartoe de consument permanent toegang heeft. Daarnaast moet u ook uw algemene voorwaarden opnemen.

“Ik zie er toch maar van af.” Een online consument heeft bijna altijd het recht om de overeenkomst zonder opgave van reden binnen 14 dagen te ontbinden. U moet uw klant hierop wijzen, bijv. in uw webshop of in de bevestiging. Daarbij moet u een concept ontbindingsbrief opnemen. Doet u dat niet, dan wordt de ontbindingstermijn verlengd tot twaalf maanden of tot twee weken, nadat u alsnog uw klant informeert.

Denk bij een webshop ook aan verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie over uw onderneming, het verkochte product en het recht om de overeenkomst te ontbinden, anders kan de overeenkomst bijna altijd worden ontbonden en de boetes zijn hoog!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01