CORONAMAATREGELEN - 29.09.2022

Extra tijd voor terugbetaling coronabelastingschulden

Per 1 oktober 2022 start de aflossingsverplichting voor openstaande coronabelastingschulden. Het kabinet heeft besloten om de termijn hiervoor te verlengen.

Twee jaar extra. De termijn die u krijgt om uw openstaande belastingschuld terug te betalen, is vijf jaar. Deze termijn kan nu echter verlengd worden naar zeven jaar. Daaraan zijn wel strenge voorwaarden verbonden. Een drietal groepen komt niet in aanmerking voor extra verlenging van de betalingsregeling:

  • bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het betalingsuitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;
  • bedrijven die een hoge (corona)belastingschuld hebben opgebouwd, maar in de jaren voorafgaand aan de coronacrisis niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
  • bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld lager dan € 10.000.

Verzoek indienen. Om aanspraak te kunnen maken op deze verlengde termijn, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat uw onderneming niet in staat is de schuld in vijf jaar af te lossen, maar wel in zeven jaar. Bedraagt de totale openstaande belastingschuld niet meer dan € 50.000, dan mag er worden volstaan met een liquiditeitsprognose alsmede een motivering van u omtrent de noodzaak en haalbaarheid van de langere aflossingstermijn. Tip.  Een verzoek tot verlenging kunt u gedurende de gehele looptijd van de betalingsregeling indienen. Dien uw verzoek pas in op het moment dat u aan de voorwaarden kunt voldoen.

Verklaring van een deskundige. Als uw onderneming een belastingschuld heeft van meer dan € 50.000, moet u meer informatie verstrekken. In dat geval moet u ook jaarstukken aanleveren alsmede een verklaring van een deskundige derde. Hij moet beoordelen of uw verlengingsverzoek inderdaad noodzakelijk is voor het overleven van uw onderneming.

Betaalpauze en kwartaalbetaling. Ook wordt het mogelijk om eenmalig een betaalpauze van drie maanden in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand. Dit kan bijv. helpen bij bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden.

Sommige ondernemers kunnen de aflossingstermijn laten verlengen van vijf naar zeven jaar. De belastingschuld moet in ieder geval meer dan € 10.000 bedragen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01