GEZONDHEIDSRECHT - 29.09.2022

Specialist verwijtbaar als hij de huisarts niet informeert?

Soms vergeet de medisch specialist de huisarts die een patiënt naar hem heeft verwezen te informeren over zijn bevindingen en het beleid. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor goede zorg aan de patiënt. Is dit verzuim tuchtrechtelijk verwijtbaar aan de specialist?

Behandeling met weinig resultaat

Klachten. Jaap bezoekt maag-darm-leverarts (MDL-arts) Vegter die in het laatste jaar van zijn opleiding zit, met klachten over de ontlasting. Vegter doet een coloscopie en schrijft medicatie voor. Jaap heeft daarna een wisselend klachtenbeeld.

Tuchtklacht. Jaap is niet tevreden over de behandeling die anderhalf jaar heeft geduurd en verwijt Vegter dat hij hem en zijn huisarts had moeten informeren over de ernst van de aandoening en dat hij hem had moeten wijzen op het alternatief van biologicals. Jaap wordt overgedragen aan een andere MDL-arts en dient een klacht in bij het tuchtcollege.

Vergeten huisarts te informeren

Slordig, maar niet verwijtbaar. Vegter reageert op de klacht en erkent dat hij per abuis de huisarts niet heeft geïnformeerd. Het tuchtcollege vindt het niet informeren slordig, maar niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Dit omdat niet is gebleken dat de huisarts bij de behandeling van deze ziekte van de patiënt een rol heeft gespeeld. De patiënt is voor zijn aandoening steeds bij de MDL-arts onder behandeling gebleven en heeft zich bij klachten telkens rechtstreeks, zonder tussenkomst van de huisarts, tot het ziekenhuis gewend.

Erkennen van onjuist handelen. Bovendien heeft Vegter aangegeven dat hij zich ervan bewust is dat hij hierin nalatig is geweest. Hij heeft zijn werkzaamheden na de klacht zodanig aangepast dat een bericht aan de huisarts voortaan niet meer vergeten kan worden.

Redelijk bekwaam en redelijk handelend

Norm. Wat betreft de behandeling zelf hanteert het tuchtcollege als norm de redelijk bekwame en redelijk handelende MDL-arts. Hierbij wordt rekening gehouden met de wetenschappelijke inzichten van de zorgverlening en de beroepsnormen die op dat moment gelden.

Richtlijn. Een behandeling met biologicals was in de periode waarin de arts de behandelaar van de patiënt was, nog niet aan de orde. De door de arts gegeven behandeling was heel gebruikelijk en ook in overeenstemming met de Richtlijn Inflammatory Bowel Disease (IBD) bij volwassenen, die nog steeds actueel is en in zijn algemeenheid door Nederlandse MDL-artsen wordt gevolgd. De behandeling met biologicals is geen therapie die ook door de eerste lijn kan worden uitgevoerd en wordt pas geïndiceerd geacht bij een ontsteking van de gehele dikke darm. Deze speelde nog niet bij de patiënt ten tijde van de behandeling door de arts. Daarvan bleek pas na de start van de behandeling door de huidige behandelaar.

Ongegronde klacht. De klacht wordt door het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam ongegrond verklaard (ECLI:NL:TGZRAMS:2022:17) .

Niet informeren van de huisarts hoeft niet direct tuchtrechtelijke consequenties te hebben. Toetsing van het handelen aan de geldende richtlijnen is hierbij relevant, maar ook de houding van de arts draagt bij aan de ongegrondverklaring van deze klacht. Een reflectieve opstelling en het treffen van verbetermaatregelen lonen vaak.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01