PERSONEEL - 29.09.2022

Let op de fiscale gevolgen van een personeelsfeest

Veel bedrijven hebben te maken met personeelstekorten. Het vasthouden van het huidige personeel is dus van groot belang. Een zomerbarbecue of een personeelsfeest kan de band met uw onderneming versterken. Wat moet u hiervan fiscaal weten?

Belastingheffing. Tot de invoering van de werkkostenregeling kon u als werkgever tot een maximum van € 454 per jaar uw werknemer laten feesten. Een dergelijke verstrekking werd dan niet als loon aangemerkt. Onder de werkkostenregeling is deze regeling echter vervallen en kan een personeelsfeest veel sneller tot belastingheffing leiden.

Heeft u nog vrije ruimte? De kosten van een personeelsfeest zijn namelijk in beginsel belast loon. Belastingheffing hierover bij uw werknemer kan worden voorkomen door deze kosten als eindheffingsbestanddeel op te nemen in de vrije ruimte. Let op.  Als deze ruimte echter onvoldoende groot is en u de belastingheffing niet voor rekening van uw werknemer wilt laten komen, wordt u als werkgever geconfronteerd met een eindheffing van 80%!

Op de werkplek

Nihilwaardering. Gelukkig is daar wel iets op te verzinnen. Allereerst leidt een personeelsfeest dat plaatsvindt op de werkplek, niet tot een forse belastingheffing. De kosten van het feest worden namelijk op nihil gewaardeerd. Tip.  U moet dan kiezen voor een bedrijfslocatie waarvoor u arboverantwoordelijk bent. Dit hoeft niet per se op kantoor, maar kan ook in een loods of bijgebouw plaatsvinden of in de tuin bij uw kantoor.

Maaltijden en drankjes. Deze fiscale nihilwaardering geldt niet voor de maaltijden en drankjes die u tijdens het feest laat serveren. Hiervoor geldt een normbedrag van € 3,35 per persoon.

Op een andere locatie

Eindheffing. Vindt u het feestelijker om op een andere locatie bijeen te komen, dan geldt er geen nihilwaardering. Alle daadwerkelijke kosten van het feest moeten dan in de vrije ruimte worden opgenomen (als eindheffingsbestanddeel) om belastingheffing te voorkomen. Let op.  Dit geldt ook voor de kosten van maaltijden en drankjes.

Teambuilding of training? Als u toch buiten de werkplek een feest wilt houden, is het raadzaam om goed te kijken naar de inhoud van het feest. Wellicht vinden er ook teambuildings- of trainingsactiviteiten plaats. Deze zaken kunnen onbelast worden verstrekt. De kosten kunnen dan worden gesplitst in een feestelijk en een educatief deel.

Voorbeeld.Stel, u organiseert voor alle 60 werknemers (en hun partners) van uw bedrijf een barbecue. De maaltijden en drankjes kosten u € 2.000. Daarnaast komt er nog een lokaal bekende artiest optreden voor € 1.350. Als u deze barbecue op de werkplek organiseert, hoeft u fiscaal alleen rekening te houden met het normbedrag voor de maaltijden. In de vrije ruimte neemt u dan een bedrag op van € 3,35 x 2 (partners) x 60 = € 402. Wordt de barbecue georganiseerd op een andere locatie, dan moeten de werkelijke kosten, ad. € 3.350, in de vrije ruimte worden opgenomen.Let op.  Beschikt uw onderneming over onvoldoende vrije ruimte, dan bent u hierover 80% eindheffing verschuldigd.

Hoe zit het met de btw?

Let op de verrekenbaarheid van de btw bij een personeelsfeest. De btw op de kosten mag in beginsel niet verrekend worden, tenzij er aan een personeelslid op jaarbasis voor niet meer dan € 227 wordt verstrekt. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met andere verstrekkingen, zoals een kerstpakket of geschenken.

Door een personeelsfeest op de werkplek te houden, kunt u belastingheffing voorkomen. De term werkplek mag u ruim opvatten; ook uw kantine, magazijn of de tuin bij uw kantoor behoren daartoe. Voor de maaltijden/drankjes geldt dan een normbedrag.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01