ONROERENDE ZAKEN - 29.09.2022

Verhuur voor een korte periode, wel of geen btw?

Tijdelijke verhuur van woonruimte is sinds een aantal jaren wettelijk toegestaan en komt de laatste tijd steeds vaker voor. De vraag is hoe dit voor de btw uitpakt. De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan.

Short stay belast met 9% btw. De verhuur van onroerende zaken is vrijgesteld van btw. Dit geldt niet voor de verhuur binnen het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden. Het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijf houden, is belast met 9% btw. Zo is de verhuur van een gemeubileerd appartement door een btw-ondernemer aan een zogenaamde ‘short stay-organisatie’ die het appartement op eigen naam en voor eigen risico gaat doorverhuren aan de gasten, belast met 9% btw.

Wat is een ‘korte periode’?

Maximaal zes maanden. De aard en de duur van het verblijf zijn bepalend voor de vraag of er sprake is van verblijf voor een korte periode. Als de gasten feitelijk maximaal zes maanden in deze accommodatie verblijven en zij het middelpunt van hun maatschappelijk leven niet daarnaar verplaatsen, is er in ieder geval sprake van een verblijf voor een korte periode. Hierbij is ook relevant of de verhuurder volgens het contract, met inachtneming van het huurrecht, een maximale huurtermijn van zes maanden heeft bedongen.

Langere periode. Bij verhuur voor een langere periode dan zes maanden, rust op de verhuurder de bewijslast om tegenover de inspecteur aannemelijk te maken dat er toch sprake is van een verblijf voor een korte periode zoals hiervoor bedoeld. Let op.  Als de gast het middelpunt van zijn maatschappelijk leven overbrengt naar het verblijf, bijv. door daar permanent te gaan wonen, is er geen sprake van een verblijf voor korte periode.

Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Tijdelijke verhuur Leegstandwet. In een recente zaak voor Hof Arnhem-Leeuwarden had een projectontwikkelaar appartementen in een appartementencomplex gekocht die hij vanwege een verslechterde vastgoedmarkt tijdelijk gemeubileerd en gestoffeerd verhuurde aan particulieren op grond van de Leegstandwet (ECLI:NL:GHARL:2022:1280) . De vraag was of er sprake was van btw-belaste verhuur.

Geen kort verblijf/short stay. Het hof vindt dat de projectontwikkelaar zich niet bezig heeft gehouden met verhuur voor kort verblijf, omdat de huurders zelf voor de inventaris moesten zorgen. Voorts is van belang dat de huurders rechtstreeks werden aangeslagen voor de gemeentelijke heffingen en de waterschapslasten en dat nagenoeg alle huurders zelf een energiecontract hebben afgesloten. Hierin verschilt deze verhuur van de verhuur in het kader van het hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijf. Daar komt bij dat de huurders zich ingeschreven hadden in de Basisregistratie Personen bij de gemeente en zij, op één huurder na, niet beschikten over andere woonruimte, waardoor het middelpunt van hun maatschappelijke leven naar het gehuurde appartement verschoof. De meeste huurders hebben het gehuurde appartement voor een significant langere periode dan zes maanden gehuurd.

Geen aftrek van voorbelasting. Al deze omstandigheden maken dat er niet kan worden gezegd dat de projectontwikkelaar voorzag in een behoefte aan accommodatie waarop ook hotel-, pension-, kamp- en vakantiebestedingsbedrijven zich richten en dat de projectontwikkelaar met deze laatstbedoelde bedrijven in concurrentie is getreden. De verhuur is vrijgesteld van btw, waardoor de voorbelasting voor de verhuurder niet aftrekbaar is.

Als de huurders feitelijk maximaal zes maanden in de woonruimte verblijven en zij het middelpunt van hun maatschappelijk leven niet daarnaar verplaatsen, is er sprake van een verblijf voor een korte periode. De huur is dan belast met 9% btw en de voorbelasting is voor de verhuurder aftrekbaar.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01