Btw - Onroerend goed

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OVERDRACHTSBELASTING - 29.04.2021

Koopprijs onroerende zaak niet altijd heffingsmaatstaf OVB

Over de verkrijging van een onroerende zaak is meestal overdrachtsbelasting (OVB) verschuldigd. Een recente uitspraak van Hof Amsterdam biedt meer duidelijkheid over de grondslag voor het bepalen van de overdrachtsbelasting.
Lees meer

SALE-AND-LEASE-BACK - 29.04.2021

Sale-and-lease-backtransactie en btw

De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld over een sale-and-lease-backconstructie die voor de btw als levering wordt aangemerkt.
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 22.03.2021

Btw en overdrachtsbelasting bij de levering van vastgoed

Vastgoed is momenteel een hot item. De regels en tarieven voor de btw en overdrachtsbelasting zijn met name voor vastgoedbeleggers belangrijke onderwerpen. We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij.
Lees meer

BTW - 23.02.2021

Ontvangen bedrag geen lening, maar vooruitbetaling met btw

Er is een financiële btw-vrijstelling waardoor het verstrekken van een geldlening en de rente-inkomsten op de geldlening zijn vrijgesteld van btw. Geldt de vrijstelling ook voor een vooruitbetaling, bijv. aan een projectontwikkelaar?
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 23.02.2021

Villa is gedeeltelijk bestemd voor bedrijfsactiviteit

Btw op de bouw- of aankoopkosten van een onroerende zaak is aftrekbaar voor zover de onroerende zaak voor btw-belaste activiteiten wordt gebruikt. Hoe zit dat met een villa die een volledige zakelijke bestemming zou hebben?
Lees meer

BELASTE OVERDRACHT - 23.02.2021

Woonzorgcomplex bestemd voor ...?

Bij de overdracht van een woonzorgcomplex komt de vraag op of dit een zogenaamd ‘voorraadgoed’ is of dat er een vrijstelling geldt?
Lees meer
Btw - Onroerend goed

Meest gelezen tips & adviezen

ONROERENDE ZAKEN - 22.03.2021

Btw en overdrachtsbelasting bij de levering van vastgoed

Vastgoed is momenteel een hot item. De regels en tarieven voor de btw en overdrachtsbelasting zijn met name voor vastgoedbeleggers belangrijke onderwerpen. We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij.
Lees meer

BTW - 23.02.2021

Ontvangen bedrag geen lening, maar vooruitbetaling met btw

Er is een financiële btw-vrijstelling waardoor het verstrekken van een geldlening en de rente-inkomsten op de geldlening zijn vrijgesteld van btw. Geldt de vrijstelling ook voor een vooruitbetaling, bijv. aan een projectontwikkelaar?
Lees meer

OVERDRACHTSBELASTING - 23.02.2021

Ruimer bereik splitsingsvrijstelling overdrachtsbelasting!

Als bij een juridische splitsing onroerende zaken overgaan op de verkrijgende vennootschap, dan is er naar de hoofdregel overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit is anders indien er aan de voorwaarden van de splitsingsvrijstelling is voldaan.
Lees meer

Cookiebeleid