Alle domeinen

2022 - September

IN DE PIJPLIJN - 29.09.2022

Nieuwe box 3-stelsel pas vanaf 2026


PRIVÉ - 29.09.2022

Kindsdeel nalatenschap niet te snel uitbetalen

Als een van de ouders is overleden, hebben de kinderen recht op hun kindsdeel van de nalatenschap. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Als men de kinderen eerder wil uitbetalen, kan dat vervelende consequenties hebben.

ONROERENDE ZAKEN - 29.09.2022

Verhuur voor een korte periode, wel of geen btw?

Tijdelijke verhuur van woonruimte is sinds een aantal jaren wettelijk toegestaan en komt de laatste tijd steeds vaker voor. De vraag is hoe dit voor de btw uitpakt. De rechter heeft hierover onlangs een interessante uitspraak gedaan.

PERSONEEL - 29.09.2022

Let op de fiscale gevolgen van een personeelsfeest

Veel bedrijven hebben te maken met personeelstekorten. Het vasthouden van het huidige personeel is dus van groot belang. Een zomerbarbecue of een personeelsfeest kan de band met uw onderneming versterken. Wat moet u hiervan fiscaal weten?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 29.09.2022

Betalingsonmacht tijdig bij de Belastingdienst melden

Als uw BV in de betalingsproblemen raakt, is het verstandig om tijdig een melding van betalingsonmacht in te dienen bij de Belastingdienst. Een abonnee stelde ons de vraag wanneer deze melding nu precies moet worden gedaan.

FISCOTIP - 29.09.2022

Meer btw terug bij aanschaf van zonnepanelen?

Als u zonnepanelen op uw woning laat installeren, kunt u de btw op de bouw van de woning zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Toch geldt dit vaak wel voor ondernemers. Hoe kan dat en wat besliste de rechter hierover?

LOONADMINISTRATIE - 29.09.2022

Loonbeslag: hoe werkt dat precies?

In deze tijd van toenemende prijsstijgingen hebben veel werknemers moeite om rond te komen. Als een werknemer zijn rekeningen niet meer kan betalen, kan het zijn dat er loonbeslag wordt gelegd. Waar moet u dan als werkgever op letten?

CORONAMAATREGELEN - 29.09.2022

Extra tijd voor terugbetaling coronabelastingschulden

Per 1 oktober 2022 start de aflossingsverplichting voor openstaande coronabelastingschulden. Het kabinet heeft besloten om de termijn hiervoor te verlengen.

WERKGEVERSZAKEN - 29.09.2022

Waarop letten bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

U kunt met uw werknemer een arbeidsovereenkomst afsluiten voor onbepaalde of bepaalde tijd. Als u voor een contract voor bepaalde tijd kiest, is het goed om te letten op het einde van zo’n contract. Wat overkwam een collega-werkgever?

PATIËNTENRECHTEN - 29.09.2022

Moet u het dossier vernietigen als uw patiënt dat vraagt?

U moet het medische dossier van patiënten minstens 20 jaar bewaren. Deze termijn geldt vanaf de laatste wijziging in uw dossier. Een patiënt heeft echter het recht om de dossiergegevens eerder te laten vernietigen. Zijn er uitzonderingen?

GEZONDHEIDSRECHT - 29.09.2022

Specialist verwijtbaar als hij de huisarts niet informeert?

Soms vergeet de medisch specialist de huisarts die een patiënt naar hem heeft verwezen te informeren over zijn bevindingen en het beleid. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor goede zorg aan de patiënt. Is dit verzuim tuchtrechtelijk verwijtbaar aan de specialist?

WET- EN REGELGEVING - 28.09.2022

Rapporteren over de impact van uw bedrijf op mens en milieu: CSRD gaat in per 2024. Nu al voorbereiden?

U weet als administrateur dat ook de jaarverslaggeving aan wettelijke regels is gebonden. Er komt een verplichte rapportage bij vanaf 2024. Voor wie?

DEBITEUREN - 28.09.2022

Balanscijfers klant checken op betaalgedrag?

Bij grote orders is het financiële risico groot. Dan wilt u zekerheid over de financiële positie van uw klant. Hoe pakt u dat aan?

WERKGEVERSZAKEN - 28.09.2022

Controleren van zakelijke e-mail van uw werknemer?

Stel, u vindt dat u een gerechtvaardigd belang heeft om eens in het zakelijke e-mailverkeer van uw werknemer te duiken. Wat zei de rechter daar onlangs over en hoe zit dat met (Europese) wetgeving inzake privacy?

CORONAMAATREGELEN - 28.09.2022

Aflossing belastingschulden coronatijd versoepeld

Zoals u weet, kon u bijzonder uitstel van belastingbetaling krijgen voor belastingschulden die tijdens corona zijn opgebouwd. Deze zijn verder versoepeld. Wat moet u weten?

SOFTWARE - APPS - 28.09.2022

Bespaar tijd met handige shortcuts op uw smartphone

Iedereen kent widgets en u heeft er ongetwijfeld wel een paar op het startscherm van uw smartphone. Minder bekend zijn echter app shortcuts. Waarom zijn ook deze handig?

E-MAIL - E-MAILADRES - 28.09.2022

Uw eigen adres met Migadu

Migadu lijkt een goede oplossing als u een e-mailadres met een eigen domeinnaam wilt gebruiken. Hoe werkt dit systeem?

WEBDIENSTEN - ONLINE OFFICE - 28.09.2022

Paste by WeTransfer als alternatief voor PowerPoint?

WeTransfer kent u van de populaire webdienst om grote bestanden te versturen. Maar dit bedrijf heeft ook een eenvoudige webtool voor het maken van presentaties. Is deze interessant?

ZAKELIJK - ENERGIE - 28.09.2022

Investeer nu in energiebesparing

Door de hoge prijzen voor gas en elektra zijn energiebesparende maatregelen extra snel terugverdiend. Vaak betaalt de overheid mee aan energiebesparing.

WEBDIENSTEN - ONLINE OFFICE - 28.09.2022

Kiest u Google Forms of Microsoft Forms?

Er zijn twee veelgebruikte oplossingen voor online formulieren: Google Forms en Microsoft Forms. Wat zijn de belangrijkste verschillen?

SOFTWARE - APPS - 28.09.2022

WhatsApp: nieuwe functies voor uw privacy

WhatsApp test nieuwe functies die de privacy van de gebruikers nog beter moeten beschermen. Wat moet u hierover weten?

belastingdienst - 26.09.2022

Risicoselectie controle btw-aangiften

Onlangs zijn er documenten openbaar gemaakt over de manier waarop btw-aangiften van het MKB als risicovol worden geselecteerd.

omzetbelasting - 26.09.2022

Btw-belaste leveringen van een bouwterrein

In beginsel zijn alle leveringen van onroerende zaken door een ondernemer vrijgesteld van btw. Soms is een levering van een onroerende zaak toch belast.

s&o-afdrachtvermindering - 26.09.2022

S&O-administratie luistert nauw

Om in aanmerking te komen voor S&O-afdrachtvermindering moet er aan alle voorwaarden worden voldaan.

toeslagpartners - 26.09.2022

Bijzondere omstandigheden leiden tot vernietiging

Bij het besluit om een voorschot zorgtoeslag terug te vorderen, heeft de Belastingdienst geen rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden die er waren. Daarom heeft de rechtbank dit besluit vernietigd.

werkkostenregeling - 26.09.2022

Overlijdensuitkering uit reisverzekering werkgever onbelast

De aanspraak op de reisverzekering die een werkgever afsluit voor zijn werknemer, deelt in de gerichte vrijstelling van de Wet op de loonbelasting 1964. De overlijdensuitkering aan de weduwe van de werknemer is daarom onbelast.

vermogensrendementsheffing - 26.09.2022

Rechtsherstel box 3 en voorkoming van dubbele belasting

Het initiële besluit rechtsherstel box 3, dat naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad is gepubliceerd, is via een op 1 augustus gepubliceerd besluit van een aanvulling voorzien die specifiek ziet op binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen.

vermogensrendementsheffing - 26.09.2022

Box 3 en inkomensverdeling

De forfaitaire spaarvariant brengt voor verschillende belastingplichtigen een belastingvoordeel. Maar welke invloed heeft een aangepaste partnerverdeling daar nog op?

buitenvennootschappelijk ondernemingsvermogen - 26.09.2022

Vermogensetikettering buitenvennootschappelijk vermogen

Stelt een vennoot een pand, dat tot zijn privévermogen behoort, volledig ter beschikking aan de firma, dan is dat pand buitenvennootschappelijk vermogen. Bij staking van de onderneming van de firma volgt een afrekenmoment.

factuur - 26.09.2022

Wat zijn de btw-gevolgen van een onjuiste factuur?

Een inkoopfactuur moet op basis van artikel 35a van de Wet OB 1968 een aantal verplichte vermeldingen bevatten om btw in aftrek te kunnen brengen.

prijsafspraak - 26.09.2022

Lastige ex-klant moet toch betalen

Als het tot een rechtszaak komt, omdat een klant zijn facturen niet betaalt, is het belangrijk om vaste prijsafspraken en prijsafspraken voor aanvullende werkzaamheden goed te documenteren.

niet-aftrekbare rente - 26.09.2022

Overnamestructuren: rente (niet) aftrekbaar?

De antiwinstdrainagemaatregel, artikel 10a van de Wet Vpb 1969, moet voorkomen dat met het oog op het behalen van een fiscaal voordeel een fiscaal aftrekbare rentelast wordt gecreëerd om de belastinggrondslag in Nederland te verlagen.

transparantie - 26.09.2022

Limited Liability Partnership (LLP) niet transparant

Sommige fiscalisten beschouwden de Limited Liability Partnership (LLP) als ideale rechtsvorm, vanwege fiscale transparantie in de inkomstenbelasting met gelijktijdige aansprakelijkheidsbeperking als een BV. Er ligt inmiddels de nodige rechtsspraak waarin deze gewenste fiscale uitwerking niet werd bereikt.

rekening-courantvordering - 26.09.2022

Afwaarderen wegens financiële slechte situatie BV is zakelijk

Heeft een aanmerkelijkbelanghouder een vordering op de vennootschap, dan kan deze onder omstandigheden worden afgewaardeerd. Voor een afwaardering moeten zakelijke redenen zijn.

schenkbelasting - 26.09.2022

Afschaffing jubelton - wat kan er nog?

Vanaf 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling eigen woning. Per 2023 wordt de vrijstelling al aanzienlijk verlaagd.

BEDRIJFSHUUR - 23.09.2022

Samenloop franchise- en huurovereenkomst

Bij franchising is er vaak ook een huurovereenkomst tussen de franchisegever en de franchisenemer. Als er geen goede afspraken zijn gemaakt, kunnen er problemen ontstaan als een partij één of beide overeenkomsten wil beëindigen.

in de kijker - 23.09.2022

Echtscheiding na kwijtschelding lening van ouders voor echtelijke woning, hoe pakt dat uit?

In de wet is geregeld dat de echtgenoot die uit zijn privévermogen de echtelijke woning (deels) heeft gefinancierd, bij echtscheiding recht heeft op vergoeding van zijn inleg en op een deel van de waardestijging. Hoe werkt dit in de praktijk?

VERKOOP - 23.09.2022

Vragenlijst is geen garantieverklaring, maar een basis voor wat de koper mag verwachten

Veel makelaars vragen verkopers om een vragenlijst in te vullen, zodat de staat van de woning duidelijk is voor de kopers. Niet altijd worden de vragen zorgvuldig of juist ingevuld. Welke waarde hecht de rechtspraak aan de vragenlijst?

WONINGHUUR - 23.09.2022

Positie medehuurder bij huuropzegging door hoofdhuurder

Wat gebeurt er met een medehuurder als de hoofdhuurder besluit het gehuurde te verlaten en de huurovereenkomst op te zeggen, zonder dat de medehuurder hiermee instemt? Wie is er dan aansprakelijk voor de huur?

UW RAADSMAN - 23.09.2022

Geen eigenaar, toch btw-aftrek

Onlangs besliste de rechter dat een btw-ondernemer geen eigenaar van een pand hoeft te zijn om daarin te kunnen investeren en de voorbelasting over deze kosten te kunnen aftrekken. Hoe zit dat precies?

APPARTEMENTSRECHTEN - 23.09.2022

Huishoudelijk reglement inschrijven

Elke VvE heeft een splitsingsakte met -reglement. Niet iedere VvE heeft een huishoudelijk reglement (HR). Bij de verkoop van een appartement wordt nog wel eens vergeten dit HR aan de nieuwe eigenaar te geven. Dat kan gevolgen hebben.

WONINGHUUR - 23.09.2022

Kan uw huurder energiebesparende maatregelen afdwingen?

Huurders hebben steeds meer last van de extreem stijgende energiekosten. Zij vinden het daarom steeds belangrijker om het energieverbruik in de woning zo laag mogelijk te houden. Kan de huurder u dwingen deze maatregelen te nemen?

RUIMTELIJKE ORDENING - 23.09.2022

Planviewer, is dat iets voor u?


VERKOOP - 23.09.2022

De verkoper van een woning kan onder voorwaarden ook een bedenktijd bedingen

Zoals bekend, heeft de particuliere koper van een woning drie dagen na de terhandstelling van het koopcontract, het recht om de koop te ontbinden. Kan de verkoper ook een dergelijke bedenktijd bedingen? Wat zegt de rechter?

VERKOOP - 23.09.2022

Verkochte woning voor de levering verwoest door brand, wat nu?

Als zich kort voor de eigendomsoverdracht calamiteiten voordoen, kan dat vervelende situaties opleveren. In een recente rechtszaak was de over te dragen woning afgebrand. Waar moet u dan als makelaar rekening mee houden?

BURENRECHT - 23.09.2022

Overlast woekerende beplanting van buren

U krijgt een woning in de verkoop waarbij de tuin van de buren wel een jungle lijkt. Mag de verkoper de overhangende takken en doorschietende wortels weghalen?

INVESTERINGSAFTREK - 22.09.2022

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek ook voor bed and breakfast?

Het verhuren van kamers in het kader van een bed and breakfast is erg populair. Maar kunt u voor investeringen in dergelijke kamers ook de investeringsaftrek claimen voor kleinschalige investeringen? En zo ja, waar hangt dit van af?

HORECA-CAO - 22.09.2022

Wie is er nu een vakkracht en wie niet?

Voor de beloning is het volgens de horeca-cao van belang of het gaat om een vakkracht of een niet-vakkracht. Wanneer is er sprake van welke kracht? Dit is immers van belang bij het bepalen van diens loon. Wat zegt de cao daarover?

PERSONEELSBELEID - 22.09.2022

Bedrijfsfitness als trigger bij personeelskrapte, kan dat belastingvrij?

Omdat fit personeel ook in het belang is van de werkgever, bieden nogal wat bedrijven hun personeel fitnessfaciliteiten aan, zeker om nieuw personeel aan te trekken. Maar kan dat ook belastingvrij en zo ja, onder welke voorwaarden?

LOON - 22.09.2022

Wijziging horeca-cao doorgevoerd per 01.09.2022, loon niet-vakkrachten en BBL-leerlingen jonger dan 21 jaar omhoog

Vanaf 1 september 2022 gelden voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen die jonger zijn dan 21 jaar, op het wettelijk minimumloon de hogere cao-jeugdloonpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

HEFFINGSKORTINGEN - 21.09.2022

Rechter verruimt recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting als u bijv. jonge kinderen heeft

Als u jonge kinderen heeft, kunt u onder voorwaarden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Dat kan ook als u co-ouder bent. De rechter heeft hiervoor onlangs de voorwaarden versoepeld. Wat betekent dit?

PERSONEEL - 21.09.2022

Diversiteit op de werkvloer tegen personeelskrapte?

Personeelskrapte is alom waar te nemen. Kampt u daar ook mee? Heeft u weleens aan diversiteit op de werkvloer gedacht? Hoe werkt dat?

ADMINISTRATIE - 21.09.2022

Compensatie voor kosten inlogmiddel eHerkenning verlengd

De Belastingdienst wil dat u in bepaalde gevallen eHerkenning gebruikt voor uw aangiftes. Omdat eHerkenning niet kosteloos is, kunt u hiervoor tijdelijk compensatie krijgen. Wat heeft u hieraan en tot wanneer geldt dit?

PRIVACYWETGEVING - 21.09.2022

Wat zijn de regels als u werkt met referenties, reviews en testimonials om uw omzet te verhogen?

Mond-tot-mondreclame met referenties, testimonials en reviews is goud waard. Maar wat zijn de verschillen en aan welke regels moet u zich nog houden?

INKOMSTENBELASTING - 21.09.2022

Nieuw box 3-stelsel in de maak?

Zoals u weet, veroordeelde ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, de overheid ertoe om een nieuw box 3-stelsel in te voeren. Hoe staat dat ervoor?

AFTREKBARE KOSTEN - 21.09.2022

Als u voor uzelf buitenshuis kosten maakt voor eten en drinken en als dat zakelijk is, is dat dan toch aftrekbaar?

Als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en onder werktijd buitenshuis kosten maakt voor eten en drinken, mag u deze kosten dan (gedeeltelijk) aftrekken van uw winst of zijn dit privékosten die u niet kunt aftrekken?

CORONAMAATREGELEN - 21.09.2022

Bijzonder uitstel (corona)belastingschuld van vijf naar zeven jaar aflossingstijd

Had u in coronatijd gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel belastingschulden, dan kon u hierover vijf jaar doen. Dit is nu opgehoogd naar zeven jaar. Maar, er is meer!

TESTAMENT - 21.09.2022

Het testament tijdig veranderen bij wijzigingen in de persoonlijke situatie

Het opmaken van een testament wordt gezien als iets om één keer in het leven te doen. Echter, door gewijzigde gezinssituaties is een testament soms niet meer actueel en kan dit tot ongewenste situaties leiden bij overlijden.

ERFBELASTING - 21.09.2022

Samenwoners en gehuwden: voorkom te veel erfbelasting!

Woont u samen of bent u vanaf 1 januari 2018 gehuwd, dan is uw partner bij uw overlijden, indien u verder niets regelt bij de notaris, mogelijk te veel erfbelasting verschuldigd. Hoe is dit te voorkomen?

BANK - 21.09.2022

Forse bedragen overgeboekt door gemachtigde partner, kort voor overlijden van erflater: bank aansprakelijk?

De gemachtigde partner van een erflater heeft onrechtmatig ruim € 331.000 naar haar bankrekening overgemaakt. Is de bank aansprakelijk?

ERFRECHT - 21.09.2022

Dien verzoek tot beneficiaire aanvaarding tijdig in: welke strikte termijn bewaken?

Bij onverwachte schulden is het mogelijk om de nalatenschap achteraf alsnog beneficiair te aanvaarden. Een erfgenaam is dan niet in privé aansprakelijk. Wat wordt er bedoeld met onverwachte schulden? Welke strikte termijn geldt er?

BELASTINGEN - 21.09.2022

Belastingplan 2023: de belangrijkste voorstellen voor de MKB-ondernemer

Op Prinsjesdag 2022 is het belastingpakket voor 2023 bekendgemaakt. We zetten de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2023 en de aanvullende wetsvoorstellen voor het MKB voor u op een rij.

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Geen onkunde van aannemer en kans krijgen om gebrek(en) te herstellen: hoe staat u dus sterk?

Aannemer Frits voert een opdracht uit voor opdrachtgever Thijs. Thijs vindt dat Frits ondeugdelijk werk heeft geleverd en wil dat hij het werk stopt. Hij geeft hem vervolgens geen gelegenheid tot herstel. Wat heeft de bouwrechter beslist?

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Mag het dak van een uitbouw als dakterras worden gebruikt?

Binnen twee meter van de erfgrens mag er geen balkon of dakterras worden gerealiseerd met uitzicht op het buurperceel. Behalve als daarvoor door de buurman toestemming wordt gegeven. Maakt het uit hoe het dakterras wordt gebruikt?

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Onderaannemer die onder de duiven schiet van de hoofdaannemer, handelt onrechtmatig en is aansprakelijk

Uitgangspunt is dat men vrij is om met een wederpartij een contract aan te gaan: dit is contractvrijheid. Geldt dat ook voor een onderaannemer die zonder medeweten van de hoofdaannemer direct werk verricht voor de opdrachtgever?

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 19.09.2022

Aannemer niet aansprakelijk voor kosten herstel door derde

Een aannemer moet door de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om herstelwerk uit te voeren. Dat moet gebeuren binnen een redelijke termijn. Mag de opdrachtgever eisen stellen aan de uitvoeringswijze van het herstelwerk?

PRIVACY - 19.09.2022

Beveiligingscamera’s: hoe geen inbreuk op privacy?

Beveiligingscamera’s zijn vaak nuttig. Een eigenaar heeft een zwaarwegend belang om zijn eigendommen te beschermen. Maar de camera’s kunnen inbreuk op de privacy van de buren veroorzaken. Welk belang weegt er dan zwaarder?

BELEID - 19.09.2022

Werknemers in de financiële problemen vaak minder productief: kunt u helpen?

Door de hoge energiekosten en de inflatie worden werknemers werkend arm, zegt het Nibud. Ze zijn vaak minder productief. Hoe kunt u als werkgever helpen?

ZIEKTEVERZUIM - 19.09.2022

Remotie: hoe is een stapje terug een stap vooruit?

Oudere medewerkers beschikken over de vereiste kennis en ervaring, zijn uit het goede hout gesneden, maar kunnen het werktempo niet altijd meer bijbenen. Hoe zorgt u dat deze trouwe en loyale medewerkers fit de eindstreep halen?

ARBEIDSOVEREENKOMST - 19.09.2022

Rechtsgeldig ontslag na verzwijging ziekmelding sollicitant!

Al snel blijkt dat de nieuwe werknemer arbeidsongeschikt was toen hij in dienst kwam. Toen hij zich al snel ziek meldde, volgde er ontslag. Met een beroep van de werkgever op dwaling houdt dit ontslag stand voor de rechter. Wat was het geval?

WERKKOSTENREGELING - 19.09.2022

Regeling geschenken onder de werkkostenregeling geactualiseerd: hoe gebruikt u dit nu?

Als u als werkgever aan uw werknemer een geschenk geeft, dan is dat altijd in het kader van de dienstbetrekking en belast loon. Waar? Niet waar! Het besluit rondom vergoedingen en verstrekkingen is geactualiseerd. Wat kunt u nu dus?

PERSONEELSBELEID - 19.09.2022

Beter ondernemingsresultaat met gelukkig personeel: wat kunt u redelijkerwijs doen?

Onderzoek mei 2022: medewerkers die werkgeluk ervaren, presteren beter, zijn minder vaak ziek en zorgen voor een goede sfeer en tevreden klanten en relaties. Wat kunt u redelijkerwijs doen voor meer werkgeluk?

GEHEIMHOUDING - 19.09.2022

Rechter: geheimhoudingsbeding overtreden door downloaden bestanden. Hoe formuleert u zo’n beding goed?

Rechtbank Rotterdam heeft recentelijk een uitspraak gedaan over overtreding van een geheimhoudingsbeding. Hierbij is onder andere van belang dat het geheimhoudingsbeding goed geformuleerd is. Hoe formuleert u zo’n beding correct?

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 19.09.2022

Advies bedrijfsarts niet altijd voor uw risico? Hoe de gunstige uitspraak van de rechter in uw werkgeversvoordeel gebruiken?

Ondanks dat de bedrijfsarts vele malen uw werknemer heeft gesproken en informatie bij de behandelaars heeft opgevraagd en u de adviezen van de bedrijfsarts heeft opgevolgd, krijgt u een loonsanctie opgelegd. Wat kunt u hieraan doen?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.09.2022

Deadline UBO-register verschoven naar 01.01.2023


BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 15.09.2022

Intentieverklaring voor 01.10.2022 registreren


PERSONEEL - 15.09.2022

Gratis maaltijden voor uw werknemers, hoe pakt dit fiscaal uit?

Onlangs oordeelde Hof Den Haag dat het verstrekken van gezonde maaltijden aan werknemers niet onbelast kan blijven. Een mooie aanleiding om nog eens op een rijtje te zetten hoe het nu zit met eten, drinken en werknemers.

INKOMSTENBELASTING - 15.09.2022

De ene gift is de andere niet ...

Onlangs was er in het nieuws dat zeer vermogende personen de giftenaftrek misbruiken om via een eigen goeddoelinstelling (ANBI) geen inkomstenbelasting te betalen. Hoe zit het eigenlijk met de giftenaftrek voor ‘gewone’ belastingbetalers?

FIETS VAN DE ZAAK - 15.09.2022

Elektrische bakfiets fiscaal aantrekkelijk

Voor korte zakelijke ritjes kan een elektrische bakfiets een ideaal vervoermiddel zijn. Relatief goedkoop in aanschaf, een lage bijtelling en fiscale extraatjes.

PRIVÉ - 15.09.2022

Erfgenaam, pas op voor de overbedelingsschuld

Bij menige nalatenschap wordt bij het vooroverlijden van een van de partners, het op grond van het testament of de wet aan de kind(eren) toekomende erfdeel, niet direct uitgekeerd. Dat kan later tot ongewenste gevolgen leiden, zelfs tot een rechtszaak.

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.09.2022

Belastingheffing bij bestuurders in het buitenland

Per 1 januari 2023 verandert de wijze van belastingheffing bij bestuurders en commissarissen van groepsvennootschappen in het buitenland. Waar moet u op letten als u bestuurder van een of meerdere buitenlandse groepsvennootschappen bent?

FISCOTIP - 15.09.2022

Zonnepanelen voor uw werknemer?

De energieprijzen rijzen de pan uit en het eind is voorlopig nog niet in zicht, als we alle berichten mogen geloven. Kunt u uw werknemer hiervoor wellicht een tegemoetkoming bieden? Eentje waarbij u ook nog eens duurzaam onderneemt?

WERKNEMERSVERZEKERINGEN - 15.09.2022

Wijziging eigenrisicodragerschap voor 01.10.2022 aanvragen

Als werkgever bent u via het UWV verzekerd voor het risico dat werknemers ziek worden (Ziektewet) of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken (WGA). U kunt er ook voor kiezen dit risico zelf te dragen en/of elders te verzekeren. Waarom moet u nu in actie komen?

ERFRECHT - 14.09.2022

Ongelijke schenkingen zijn moeilijk gelijk te trekken

Vaak hebben ouders onvoldoende liquide middelen om alle kinderen hetzelfde bedrag te schenken. Dat speelt vooral als het geld in de bakstenen zit. Voor geen ongelijkheid kan er bij de schenking een inbrengverplichting worden opgelegd.

PRODUCTIERECHTEN - 14.09.2022

Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij nu ook overdraagbaar

Als zoogkoeienhouder kunt u de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij gebruiken. Deze regeling bestaat sinds 2018, maar staat nu definitief in de Meststoffenwet. U kunt nu de vrijstelling overnemen bij een volledige bedrijfsoverdracht.

BOER EN BEDRIJF - 14.09.2022

GLB 2023: procedure van aanmelding tot uitbetaling

Wilt u vanaf 2023 GLB-subsidies ontvangen? Voor bepaalde subsidies, bijv. de basispremie, moet u zich vooraf melden bij RVO.nl. Zonder aanmelding, geen GLB-subsidies. Voor welke subsidies geldt dit? Wanneer kunt u zich aanmelden?

BOER EN BEDRIJF - 14.09.2022

Misschien vrijstelling twee voorwaarden nieuwe GLB: geldt dat ook voor u?

Het nieuwe GLB gaat in 2023 van start. Als u in aanmerking wilt komen voor de basispremie, ecopremie en/of het ANLb, moet u voldoen aan de (nieuwe) voorwaarden. Enkele nieuwe voorwaarden worden uitgesteld tot en met 2024.

BOER EN BEDRIJF - 14.09.2022

Hoe staat het met het nieuwe GLB?

Nog ruim drie maanden en dan gaat het nieuwe GLB in. Inmiddels is duidelijk hoe het nieuwe GLB-systeem eruit komt te zien. Echter veel detailregels zijn nog niet definitief, terwijl de tijd begint te dringen: het is zo 2023. Wat is de stand van zaken?

LANDBOUWVRIJSTELLING - 14.09.2022

Wanneer geldt de landbouwvrijstelling wel (of niet)?

Vooruitlopend op een eventuele toekomstige afschaffing van de landbouwvrijstelling, hebben veel bedrijven hun landbouwgrond geherwaardeerd. Soms valt de herwaarderingswinst toch niet onder de vrijstelling, zoals bij bosgrond.

ONTEIGENING - 14.09.2022

Uw rechten bij onteigening bewaken en geldend maken

U bezit grond welke de overheid van u wil kopen. U gaat niet akkoord met het aanbod van de overheid. De overheid start een onteigeningsprocedure. Kan de overheid u zomaar onteigenen? Nee, dat kan alleen bij noodzaak en urgentie.

LOONADMINISTRATIE - 14.09.2022

Maximumbedragen loonbeslag werknemer verhoogd per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 zijn de maximumbedragen voor de maandelijkse beslagvrije voet bij loonbeslag verhoogd. Wat moet u weten?

WERKGEVERSZAKEN - 14.09.2022

Wijziging ontslagformulieren UWV sinds augustus 2022

Stel, u moet een (voorlopige) ontslagaanvraag bij het UWV indienen. Weet dan dat deze formulieren per augustus 2022 zijn gewijzigd. Wat moet u nog meer weten?

PRIVACYWETGEVING - 14.09.2022

Meer omzet met referenties, testimonials en reviews, maar wat met de privacyregels daaromtrent?

Klanten die voor u en uw bedrijf reclame maken, zijn goud waard. Met referenties, testimonials en reviews kunt u dat zelf sturen. Hoe komt u eraan? Wat zijn de verschillen? Moet u zich nog aan bepaalde regels houden?

RECHT - 14.09.2022

Wie spreekt u aan als er een fout is gemaakt?

Stel, u geeft een aannemer de opdracht om uw huis te isoleren. De aannemer overlegt met u over het te gebruiken materiaal. Na uw akkoord gaat hij voortvarend aan de slag, maar het gebruikte materiaal voldoet echter niet. Wat nu?

Cookiebeleid