SCHENKBELASTING - 26.09.2022

Afschaffing jubelton - wat kan er nog?

Vanaf 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling eigen woning. Per 2023 wordt de vrijstelling al aanzienlijk verlaagd.

Voorwaarden jubelton De schenkingsvrijstelling eigen woning in de Successiewet 1956 regelt een (eenmalige) vrijstelling van € 106.671 (2022) voor schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar. Het hoeft niet te gaan om schenkingen in ouder-kindrelaties. Wel moeten de begiftigden de schenking gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning, voor de aflossing van een hypothecaire (rest)schuld op een eigen woning of voor een afkoop van erfpacht of beklemming. De ontvangen schenking mag nu nog over drie jaren worden gespreid. Dus: een in 2022 ontvangen jubelton mag gespreid worden benut tot uiterlijk in 2024.

Wijzigingen 2023 en 2024 Het kabinet heeft besloten de jubelton per 2024 af te schaffen. Omdat de formele afschaffing van de vrijstelling een structuuraanpassing in de systemen van de Belastingdienst vergt, wordt de afschaffing (pas) per 1 januari 2024 doorgevoerd. Vooruitlopend daarop voert de staatssecretaris van Financiën alvast een verlaging van de vrijstelling in per 1 januari 2023 en wel tot het bedrag van de eenmalige vrijstelling tussen ouders en kinderen (€ 27.231 in 2022).

Spreidingsmogelijkheid De staatssecretaris heeft voorgesteld de spreidingsmogelijkheid van een in 2022 ontvangen schenking te beperken. Een eind 2022 nog resterend deel van de ontvangen jubelton kan alleen nog in 2023 benut worden. Een schenking in 2023 moet dat jaar worden benut.

Resterende mogelijkheden Na de afschaffing van de jubelton blijven de volgende schenkingsvrijstellingen over (cijfers 2022):

  • reguliere jaarlijkse vrijstelling van € 5.677 (ouder-kindrelatie) of € 2.274 (derden);
  • algemene eenmalige hoge vrijstelling in ouder-kindrelatie: € 27.231;
  • specifieke eenmalige verhoogde vrijstelling in ouder-kindrelatie voor kosten opleiding: € 56.724.

bz-advies

Los van het wegvallen van de jubelton blijft het verstandig dat ouders grotere bedragen gespreid schenken. Tot een bedrag van € 130.425 bedraagt de schenk- en erfbelasting 10%, over het meerdere is 20% verschuldigd. Vijf jaren € 130.425 schenken, levert 5 x € 13.042,50, dus ruim € 65.000 besparing van schenk- of erfbelasting op.

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt afgeschaft per 2024. In 2023 geldt er al een verlaagde vrijstelling. Bovendien moet een ontvangen schenking uiterlijk eind 2023 volledig aan de eigen woning zijn besteed.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01