WET- EN REGELGEVING - 28.09.2022

Rapporteren over de impact van uw bedrijf op mens en milieu: CSRD gaat in per 2024. Nu al voorbereiden?

U weet als administrateur dat ook de jaarverslaggeving aan wettelijke regels is gebonden. Er komt een verplichte rapportage bij vanaf 2024. Voor wie?

CSRD, wat moet u hiermee?

Vanaf 2024 zullen steeds meer bedrijven verplicht worden om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Hoe bereidt u zich hier als administrateur op voor?

Aangenomen door Europese Unie. De verplichting tot rapporteren over de impact van een bedrijf op mens en milieu is reeds in april 2021 aangenomen door de Europese Unie. De officiële benaming van de richtlijn is Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD. In 2024 moeten grote beursgenoteerde bedrijven, banken en verzekeraars zich gaan houden aan de strenge eisen van de CSRD. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle grote bedrijven voldoen aan deze richtlijn en vanaf 1 januari 2026 alle beursgenoteerde MKB-bedrijven. Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie volgende criteria:

 1. meer dan 250 medewerkers;
 2. meer dan € 40 miljoen omzet per jaar;
 3. meer dan € 20 miljoen op de balans.

Toeleveranciers. Veel grote bedrijven zullen ook van hun toeleveranciers en klanten eisen dat deze voldoen aan de CSRD-richtlijnen. Let op.  Dus ook wanneer u als administrateur bij een kleinere organisatie werkt, kunt u door een toeleverancier of afnemer gevraagd worden om over bepaalde zaken uit de CSRD te rapporteren.

Waarover rapporteren?

De CSRD schrijft voor dat bedrijven onder andere gaan rapporteren over de gevolgen van hun activiteiten voor zaken als CO2 -uitstoot, sociaal kapitaal, biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. In totaal worden er in de richtlijn 139 thema’s benoemd. Niet alle thema’s zullen voor uw organisatie van belang zijn. Tip.  Bij het implementeren van de CSRD-richtlijn in uw organisatie doet u er als administrateur goed aan rekening te houden met de hiernavolgende vijf punten.

 1. Vanuit het dubbele materialiteitsprincipe dient er gerapporteerd te worden over materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijke financiële risico’s voor het bedrijf, zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s.
 2. Ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten.
 3. Het meten van langetermijndoelstellingen.
 4. Naast financiële informatie over immateriële zaken neemt de richtlijn ook niet-financiële indicatoren over sociaal kapitaal op.
 5. Verplichte ‘limited assurance’, hetgeen inhoudt dat er een extra accountantscontrole dient plaats te vinden.

Extra werk. De invoering van de CSRD betekent voor de meeste bedrijven dus een hoop extra werk. Daarom is het goed om nu al te starten met de hiernavolgende nodige werkzaamheden.

 • Het uitwerken van de strategie, doelstellingen, KPI’s op basis van de CSRD-doelstellingen.
 • Het formaliseren van de ESG Governance-structuur, oftewel: wie is waar verantwoordelijk voor, hoe komen we aan de informatie en hoe checken we wie wat heeft gedaan?
 • Een eerste analyse van de waardeketen. Waar liggen de risico’s, waar de kansen?
 • Het opzetten van een dialoog met de belangrijkste stakeholders.
 • Het uitvoeren van een materialiteitsanalyse.
De CSRD heeft grote invloed op bedrijven. Er dient meer te worden vastgelegd en over meer zaken te worden gerapporteerd. Start daarom tijdig, het liefst dit jaar nog, met het in kaart brengen van de gevolgen van CSRD voor uw bedrijf vanaf 2024.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01