DEBITEUREN - 28.09.2022

Balanscijfers klant checken op betaalgedrag?

Bij grote orders is het financiële risico groot. Dan wilt u zekerheid over de financiële positie van uw klant. Hoe pakt u dat aan?

Als de belangen en risico’s groot zijn

Als u op het punt staat om een overeenkomst te sluiten met een nieuwe zakenpartner, is het zaak dat u op de hoogte bent van de financiële positie van zijn onderneming. Zo kunt u bij de KvK online tegen betaling (vanaf € 3,15) een gedeponeerde jaarrekening van een rechtspersoon opvragen. De jaarrekening geeft inzicht in de financiële status van een onderneming en kan daarbij een belangrijke bron zijn om het debiteurenrisico in te schatten. Waar moet u vooral op letten?

Omzet. De omzet lijkt een aantrekkelijke post om naar te kijken, maar de omzet zegt niets over de betalingscapaciteit van een onderneming. De omzet laat zien wat een onderneming in een boekjaar gefactureerd heeft en niet of de onderneming de omzet ook ontvangen heeft. Laat u dus niet misleiden.

Liquide middelen. Ook de balanspost liquide middelen lijkt een goede indicator om de betalingsmogelijkheden van een onderneming in te schatten. Deze balanspost geeft echter de stand aan van de liquide middelen op het einde van het desbetreffende boekjaar. Dit geld kan dus op het moment dat u de stukken opvraagt, al uitgegeven zijn door de onderneming.

Winst of verlies. Ook de winst of het verlies zegt niet veel over de betalingscapaciteit van een onderneming, maar een verlies of een forse daling van de winst kan er wel op duiden dat de onderneming in zwaar weer verkeert of komt.

Schulden. Wel een interessante balanspost om naar te kijken zijn de schulden, zoals crediteuren. Ziet u een sterke stijging van deze balanspost terwijl andere schulden min of meer gelijk blijven, dan kan dat duiden op betalingsmoeilijkheden. Hetzelfde geldt ook voor de belastingschulden, zoals de btw. Als uw klant de btw niet tijdig betaalt, duidt dit op liquiditeitsproblemen.

Beperkte balans. Welke gegevens er in de jaarrekening vermeld staan, is afhankelijk van de grootte van de rechtspersoon. Zo hoeven bijv. microrechtspersonen slechts een beperkte balans te deponeren. Omdat nadere onderbouwing van de balansposten en toelichting bij de balans ontbreken, is het niet mogelijk om een oordeel te vormen over deze rechtspersoon. Tip.  U kunt verschillende boekjaren van de onderneming naast elkaar leggen om zo inzicht te krijgen hoe de onderneming zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Standaardjaarrekening. Met de gedeponeerde jaarrekeningen als bron stelt de KvK ook een standaardjaarrekening beschikbaar. De balans en de winst- en verliesrekeningen (indien aanwezig) zijn volgens een standaardformaat opgevoerd, waardoor u makkelijker meerdere boekjaren kunt vergelijken. In een standaardjaarrekening heeft de KvK ook financiële kengetallen berekend, zoals de liquiditeit en solvabiliteit. Deze gestandaardiseerde gegevens kunt u tegen betaling (€ 3,15 voor één boekjaar en € 4,35 voor twee of drie boekjaren) direct online inzien.

Controleren met wie u zakendoet

Voordat u in zee gaat met een nieuwe klant, wilt u natuurlijk wel weten of deze niet failliet is of in surseance van betaling verkeert. Tip.  In het Centraal Insolventieregister ( https://insolventies.rechtspraak.nl ) vindt u gratis gegevens over faillissementen, uitstellen van betaling en schuldsaneringen.

Via een standaardjaarrekening heeft de KvK financiële kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit) berekend. Deze kunt u tegen betaling (€ 3,15 voor één boekjaar en € 4,35 voor twee of drie boekjaren) direct online inzien. In het Centraal Insolventieregister ( https://insolventies.rechtspraak.nl ) vindt u gratis gegevens over saneringen, etc.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01