LOONADMINISTRATIE - 29.09.2022

Loonbeslag: hoe werkt dat precies?

In deze tijd van toenemende prijsstijgingen hebben veel werknemers moeite om rond te komen. Als een werknemer zijn rekeningen niet meer kan betalen, kan het zijn dat er loonbeslag wordt gelegd. Waar moet u dan als werkgever op letten?

Financieel in de problemen. In deze tijd van sterk stijgende prijzen en torenhoge energierekeningen zijn er veel werknemers die moeite hebben om hun rekeningen te blijven betalen. Als het echt misgaat en uw werknemer niet op tijd betaalt, kan een schuldeiser beslag laten leggen op het loon van uw werknemer. Deze schuldeiser kan de Belastingdienst zijn, maar het kan ook gaan om bijv. een energieleverancier of telecomprovider. Hoe werkt dat precies en wat moet u dan doen? Let op.  U bent als werkgever verplicht om mee te werken aan loonbeslag.

Eerst informatieverzoek

Deurwaarder. Als een deurwaarder loonbeslag wil opleggen, stuurt hij u als werkgever eerst een verzoek om informatie via het formulier Verklaring derdenbeslag. Met deze verklaring krijgt de deurwaarder actueel inzicht in het loon van de werknemer en eventuele andere bedragen die de werknemer ontvangt. Tegelijkertijd is het ook een controle om vast te stellen of de werknemer nog wel bij u werkt. Let op.  Het invullen en terugsturen van de verklaring is verplicht en moet binnen vier weken geregeld worden.

Beslag

Beslagvrije voet. Als de deurwaarder beslag legt, vraagt hij u om een deel van het nettosalaris van de werknemer aan hem over te maken. Maar er is altijd een deel dat u aan de werknemer blijft uitbetalen, dit is de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat de werknemer mag houden voor de vaste lasten en om van te leven. De deurwaarder stuurt een vragenlijst aan de werknemer om de beslagvrije voet te bepalen, deze hangt namelijk af van de persoonlijke situatie van de werknemer en ook van een eventueel inkomen van zijn partner. De beslagvrije voet wordt berekend door de deurwaarder op basis van de gegevens uit de polisadministratie van het UWV, uit de Basisregistratie Personen (BRP) en van de Belastingdienst. Vervolgens laat de deurwaarder aan de schuldenaar (werknemer) weten met welke gegevens hij de beslagvrije voet berekend heeft. Tip.  Uw werknemer kan via een rekentool controleren of de voor hem vastgestelde beslagvrije voet klopt ( https://bereken.uwbeslagvrijevoet.nl ).

Waarop kan er beslag worden gelegd? Verder geldt dat een schuldeiser beslag kan leggen op het basissalaris van de werknemer en daarnaast op vakantiegeld, bonussen, een 13e maand en de eindejaarsuitkering. De schuldeiser mag echter geen beslag leggen op onkostenvergoedingen.

Loonstrook. U moet het bedrag dat u overmaakt aan de deurwaarder op de loonstrook van de werknemer vermelden.

Einde beslag

Het loonbeslag eindigt als de hele vordering voldaan is of als het dienstverband van uw werknemer eindigt. Als er geen sprake is van beëindiging van het dienstverband, informeert de deurwaarder u wanneer de vordering is voldaan. Let op.  Stop dus niet zelfstandig met het loonbeslag!

Voorkomen van beslag

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. U kunt uw werknemers aanbieden om te praten met een budgetcoach, zodat uw werknemer inzicht houdt in zijn financiële situatie en daarmee mogelijk voorkomt dat er een beslagsituatie ontstaat.

U bent als werkgever verplicht om aan het loonbeslag mee te werken. Zorg ervoor dat u daarom op tijd reageert op verzoeken om informatie van de deurwaarder en stop nooit zelfstandig het loonbeslag. U kunt uw werknemer aanbieden om te praten met een budgetcoach, zodat hij inzicht houdt in zijn financiële situatie.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01