FISCOTIP - 29.09.2022

Meer btw terug bij aanschaf van zonnepanelen?

Als u zonnepanelen op uw woning laat installeren, kunt u de btw op de bouw van de woning zelf niet terugvragen, ook al is deze voor de panelen onmisbaar. Toch geldt dit vaak wel voor ondernemers. Hoe kan dat en wat besliste de rechter hierover?

Particulieren. Omdat u als particulier veelal energie aan de energiemaatschappij teruglevert, kunt u de btw op de aangeschafte zonnepanelen terugkrijgen. Een aantal particulieren zag verdergaande mogelijkheden en besloot ook een deel van de btw op hun woning terug te vragen. De rechter ging hier echter niet in mee, met als argument dat de kosten voor de bouw van de woning hoe dan ook zouden zijn gemaakt. Ook als er geen zonnepanelen waren geplaatst.

Ondernemer en dga

Zowel zakelijk als privé gebruikt. Indien u als ondernemer onroerend goed zowel zakelijk als privé gebruikt, mag u alleen de btw op het zakelijke deel in aftrek brengen. Dat geldt voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, maar in beginsel ook voor de dga die een deel van zijn woning aan de BV verhuurt.

Verhuur werkruimte door dga. De Belastingdienst merkt de verhuur van een onzelfstandige werkruimte door een dga aan de BV de laatste tijd soms niet aan als economische activiteit, zodat de btw niet aftrekbaar zou zijn. Dit standpunt is wellicht in strijd met bestaande rechtspraak, maar de Hoge raad heeft hier nog niet over geoordeeld. Het is dus nog maar de vraag in hoeverre het standpunt houdbaar is. Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst wellicht dwarsligt.

Btw op onroerend goed

Woning zakelijk gebruikt. De btw op onroerend goed is alleen aftrekbaar voor zover dit zakelijk gebruikt wordt. Dit geldt ook voor een woning. Wordt deze bijv. 40% zakelijk gebruikt, dan is ook 40% van de btw op de woning aftrekbaar. Dit percentage wordt tien jaar gevolgd. Wijzigt in deze periode het zakelijk gebruik, dan moet ook vanaf dat jaar de btw worden herzien.

Invloed zonnepanelen op zakelijk gebruik

Meer zakelijk gebruik. Uitgaande van de ondernemer of dga die zijn woning deels zakelijk gebruikt en de btw ook deels aftrekt, wijzigt de plaatsing van zonnepanelen de verhouding zakelijk versus privégebruik. De zonnepanelen worden namelijk op het dak van de woning geplaatst, zodat een groter deel van de woning daardoor ook zakelijk gebruikt wordt. Dit standpunt is inmiddels door de Hoge Raad bekrachtigd (ECLI:NL:HR:2019:1438) . Dit betekent dat u het deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn, als zakelijk mag aanmerken. Dit levert dus een groter zakelijk gebruik op en dus meer btw-aftrek.

Wat scheelt dat nu? Stel dat het een woning betreft van € 800.000 exclusief btw. De btw bedraagt 21% (€ 168.000). Stel dat u 40% van de woning zakelijk gebruikt en dat dit door de plaatsing van zonnepanelen 45% wordt. U krijgt dan maximaal € 168.000 x 5% = € 8.400 extra aan btw terug. Schaft u de zonnepanelen bijv. pas na drie jaar aan, dan scheelt dit altijd nog (7 / 10) x € 8.400 = € 5.880.

Wat kunt u hiermee?

Als u een woning deels zakelijk gebruikt en niet alleen voor de opwekking van energie met zonnepanelen, leidt de plaatsing van zonnepanelen tot een groter zakelijk gebruik. Dit betekent dat u ook meer van de btw kunt aftrekken die bij de bouw van de woning in rekening is gebracht. Let op.  Dit effect doet zich voor in het jaar van aankoop van de woning en in de negen jaar erna. Na deze periode heeft de plaatsing van zonnepanelen dus geen effect meer op de aftrek van de btw.

Plaatsing van zonnepanelen op uw woning die u ook deels zakelijk gebruikt, levert meer aftrek van btw op. Houd er rekening mee dat de Belastingdienst bij dga’s soms vindt dat de btw op een verhuurde (onzelfstandige) werkruimte helemaal niet aftrekbaar is.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01