WERKGEVERSZAKEN - 29.09.2022

Waarop letten bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

U kunt met uw werknemer een arbeidsovereenkomst afsluiten voor onbepaalde of bepaalde tijd. Als u voor een contract voor bepaalde tijd kiest, is het goed om te letten op het einde van zo’n contract. Wat overkwam een collega-werkgever?

Hoe zit dat ook alweer?

Hoelang? In een arbeidscontract voor bepaalde tijd staat meestal een einddatum (bijv. 31 december) of een tijdsduur (voor bijv. zes maanden), maar het kan ook zijn dat er geen concrete einddatum in staat. U moet dan bijv. denken aan een tijdelijk contract voor de duur van een project of om een langdurig zieke werknemer (tijdelijk) te vervangen.

Wanneer stopt de overeenkomst? Een tijdelijk contract eindigt van rechtswege, oftewel: ‘vanzelf’. Dit betekent dat u geen ontslagvergunning hoeft aan te vragen bij het UWV of een ontbindingsverzoek hoeft in te dienen bij de rechter. Ook hoeft u het contract niet op te zeggen of het moet zijn dat u dit heeft afgesproken in het tijdelijke contract of dat een cao opzegging voorschrijft.

Contract eindigt vanzelf. Als u de werknemer niets laat weten over een mogelijke verlenging van zijn tijdelijke contract en u laat hem na de afgesproken einddatum doorwerken, dan wordt het tijdelijke contract ‘stilzwijgend verlengd’. Het oude contract loopt dan automatisch door en de voorwaarden waaronder dat contract is gesloten, lopen eveneens door. De duur van het tijdelijke contract wordt dan voor dezelfde periode verlengd, maar voor ten hoogste één jaar.

U moet wel aanzeggen. U moet de werknemer laten weten of u met hem verder wilt of niet. Kortom: u moet een tijdelijk contract van minimaal zes maanden en met een afgesproken einddatum aanzeggen. Aanzeggen doet u door schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract verlengt of niet en onder welke voorwaarden. Dit moet uiterlijk één maand voordat het contract eindigt. Voldoet u hier niet (of niet tijdig) aan, dan bent u een vergoeding schuldig van maximaal een maandsalaris (of naar rato).

Wat speelde er bij de rechter?

Een praktijkgeval. Een werkneemster is na het einde van haar tijdelijke contract (17 september 2020) toch nog per ongeluk ingeroosterd. Na twee dagen werken beroept zij zich er al op dat er sprake is van een stilzwijgende verlenging van het contract. De werkgever is het hier niet mee eens. Uiteindelijk komt deze zaak bij Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2022:7134) terecht.

Uitspraak hof. Het hof oordeelt dat de werkgever haar al op 22 januari 2020 heeft aangezegd dat haar arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd en dat deze dus eindigt op 17 september 2020. Daarnaast mocht zij deelnemen aan een loopbaanbegeleidingstraject, wat zij ook gedaan heeft. Als laatste heeft de werkneemster op 14 augustus 2020 haar werkrooster ontvangen voor de periode van 21 september tot 4 oktober 2020, waarop stond dat zij uit dienst was. Dit tezamen maakt dat het haar duidelijk moet zijn geweest dat haar dienstverband niet verlengd zou worden.

Geen bewijs voor verlenging. Uit het feit dat zij na 16 september 2020 nog stond vermeld in het dienstrooster en dat zij op 17 en 18 september 2020 ook nog heeft gewerkt, had zij redelijkerwijs niet mogen afleiden dat de werkgever was teruggekomen op zijn besluit. Ze heeft echter nagelaten om navraag te doen bij de werkgever. Van een stilzwijgende voortzetting van het dienstverband is volgens het hof geen sprake.

Noteer goed de einddatum van een tijdelijk contract en zeg een werknemer tijdig aan dat zijn contract al dan niet wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Laat bij afloop van een contract een werknemer bij voorkeur niet doorwerken na de einddatum.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01