s&o-afdrachtvermindering - 26.09.2022

S&O-administratie luistert nauw

Om in aanmerking te komen voor S&O-afdrachtvermindering moet er aan alle voorwaarden worden voldaan.

Gebrekkige administratie Een BV heeft voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een S&O-verklaring aangevraagd en gekregen. In 2018 vindt er een controlebezoek bij de BV plaats. Voor het jaar 2016 worden gebreken geconstateerd. Naar aanleiding daarvan wordt de controle uitgebreid naar de jaren 2015, 2017 en 2018. Uit het controlerapport blijkt dat het niet duidelijk is wat de technisch inhoudelijke inbreng van de medewerkers is geweest. Ook is het herleiden van de aard, inhoud, omvang en voortgang van de S&O-werkzaamheden moeilijk. Zo is in de registratiewijze niet of in beperkte mate de voortgang vastgelegd. Ook is er sprake van een geschatte en niet-tijdige urenregistratie. De S&O-projectadministratie is daarom als onvoldoende beoordeeld. Gevolg is dat de afgegeven S&O-verklaringen over de jaren 2015 en 2017 volledig worden gecorrigeerd naar nul uren. Voor het jaar 2016 is het aantal toegekende uren gecorrigeerd naar 3.660.

Controle luistert nauw Voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven (ecli:nl:cbb:2022:269) stelt de BV dat bij een eerdere controle geen ongeregeldheden of onjuistheden ten aanzien van de administratie of werkzaamheden zijn vastgesteld en dat zij er daarom op mocht vertrouwen dat de administratie van 2015, 2016 en 2017 ook voldeed aan de gestelde normen. Volgens vaste jurisprudentie van het CBb dient echter per S&O-verklaring - en daarmee per jaar - te worden beoordeeld of de administratie over het desbetreffende jaar voldoet aan de eisen. Aangezien de BV ook niet op een andere wijze het S&O-werk aannemelijk maakt en de administratie niet voldoet aan de wettelijke vereisten, zijn de S&O-verklaringen voor 2015, 2016 en 2017 terecht gecorrigeerd.

bz-advies

Om de S&O-afdrachtvermindering te kunnen toepassen, moet een S&O-administratie worden bijgehouden. Deze dient per project eenvoudig en duidelijk inzicht te geven in de aard, inhoud, voortgang en omvang van de uitgevoerde S&O-werkzaamheden.

Per S&O-verklaring (per jaar) kan de S&O-administratie worden gecontroleerd.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01