BEDRIJFSHUUR - 23.09.2022

Samenloop franchise- en huurovereenkomst

Bij franchising is er vaak ook een huurovereenkomst tussen de franchisegever en de franchisenemer. Als er geen goede afspraken zijn gemaakt, kunnen er problemen ontstaan als een partij één of beide overeenkomsten wil beëindigen.

Twee aparte overeenkomsten

Franchise- en huurovereenkomst. Franchising komt in veel branches voor, vooral in de detailhandel in food en non-food en in de zakelijke dienstverlening. In veel gevallen wordt de franchisenemer tevens huurder of onderhuurder van de franchisegever. Dit kan problemen opleveren als de franchisegever de franchiseovereenkomst met de franchisenemer wil beëindigen, bijv. omdat bepaalde omzetdoelen niet worden gerealiseerd of omdat de franchisenemer de gemaakte afspraken niet nakomt (wanprestatie).

Problematisch afscheid … Als de franchisegever verder wil met een andere franchisenemer, zal hij weer willen beschikken over het pand, maar zeker in het geval van een middenstands(290-)bedrijfsruimte is het beëindigen van de huurovereenkomst met de (ex-)franchisenemer zonder diens instemming nog geen gelopen race.

Het kan ook andersom. Het komt ook voor dat de franchisegever de franchisenemer na ontbinding van de franchiseovereenkomst wil houden aan de overeenkomst, bijv. omdat er geen nieuwe kandidaat is, terwijl de franchisenemer juist van de huurovereenkomst af wil. Kortom: er kunnen meerdere redenen zijn waarom de ene partij de huurovereenkomst zou willen beëindigen en de andere partij juist niet.

(Geen) dubbele wanprestatie

Twee overeenkomsten, De problemen ontstaan omdat het gaat om twee aparte overeenkomsten met ieder hun eigen regels. Let op. Wanprestatie binnen de franchiserelatie levert daardoor geen geldige reden op voor ontbinding van de huurovereenkomst voor het bedrijfspand.

Naast elkaar. De rechtspraak gaat ervan uit dat beide overeenkomsten naast elkaar bestaan en dat alleen bepalingen die volstrekt niet met elkaar verenigbaar zijn, buiten werking kunnen worden gesteld. Bepalingen van dwingend recht (denk aan die van de 290-bedrijfsruimte) kunnen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen buiten werking worden gesteld. Let op. De franchisewetgeving (sinds 1 januari 2021) biedt geen oplossing voor de problemen die kunnen ontstaan bij samenloop tussen de huur- en de franchiseovereenkomst.

Koppelen van beide overeenkomsten

Zo kan het wel. In de praktijk weten partijen zich vaak wel te behelpen met het in meer of mindere mate koppelen van de beide overeenkomsten. Volgens de geldende rechtspraak mogen de franchisegever en de franchisenemer met elkaar afspreken dat wanprestatie binnen de ene overeenkomst, ook automatisch wanprestatie binnen de andere overeenkomst betekent. Let op. Dit biedt een oplossing bij wanprestatie, maar niet per definitie als een van beide overeenkomsten wordt ontbonden om een andere geldige reden.

Afwijken van dwingende bepalingen

Verzoek. Een andere mogelijkheid is om bij de kantonrechter een verzoek in te dienen om te mogen afwijken van dwingendrechtelijke bepalingen die gelden voor de 290-bedrijfsruimte. Kantonrechters zijn veelal terughoudend, met name in gevallen dat de afwijking (nagenoeg) uitsluitend voordelig is voor de verhuurder/franchisegever. Let op.  Een bepaling dat de huurovereenkomst altijd kan worden beëindigd bij beëindiging van de franchiserelatie, ook buiten gevallen van wanprestatie, kan niet op goedkeuring van de rechter rekenen.

Bij franchising is er naast de franchiserelatie vaak ook sprake van een (onder)huurrelatie. Omdat het gaat om aparte regels voor franchise en bedrijfshuur, is het van belang om (binnen de wettelijke mogelijkheden!) goede afspraken te maken over de beëindiging van één of van beide overeenkomsten.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01