(Para)medicus - Gezondheidsrecht

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSGEHEIM - 21.04.2021

Wanneer kan een nabestaande klagen?

Volgens de Wet BIG kan iedereen die bevoegd is een schriftelijke klacht indienen bij een van de regionale tuchtcolleges. Een nabestaande kan bevoegd zijn, maar is dat niet altijd. Wat is daarvoor nodig?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 21.04.2021

Online medicatie voorschrijven na videobellen

In de coronaperiode heeft u wellicht veel patiënten online gezien en via een e-consult medicatie voorgeschreven. Mag u dat in de toekomst, ook na corona, als werkwijze gaan hanteren? En zo ja, aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
Lees meer

TUCHTRECHT - 08.04.2021

Anders ingerichte of uitgestelde zorg door corona

Onlangs heeft het tuchtcollege Amsterdam zich uitgesproken over een klacht die betrekking had op anders ingerichte zorg in het ziekenhuis vanwege corona. Wat speelde er hier? Waarom kwam het college tot een voor de arts gunstig oordeel?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 08.04.2021

Een juiste verantwoordelijkheidsverdeling

Tijdens een vakantie van de tandarts meldt Joke zich bij haar praktijk met een afgebroken kies. Joke wordt gezien en behandeld door een mondhygiëniste die in de praktijk werkt. Joke vindt dat de mondhygiëniste haar niet goed heeft behandeld.
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 24.03.2021

De nieuwe ‘Wet toetreding zorgaanbieders’

Uit de bezoeken van de inspectie in 2019 bleek 75% van de nieuwe zorgbedrijven (2.500) niet aan de wettelijke toetredingseisen te voldoen. Wat moet u nu al weten over de nieuwe ‘Wet toetreding zorgaanbieders’ die per 1 januari 2022 geldt?
Lees meer

TUCHTRECHT - 24.03.2021

Wanneer is een regiebehandelaar zeker vereist?

Een regiebehandelaar is vereist als verschillende zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van één patiënt. Dat is de nieuwe lijn die de tuchtrechter nu heeft geïntroduceerd. Wat zijn zijn specifieke taken en verantwoordelijkheden?
Lees meer
(Para)medicus - Gezondheidsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

GEZONDHEIDSRECHT - 15.03.2021

Niet aangaan of beëindigen behandelingsovereenkomst

De nieuwe KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst biedt een praktische uitwerking van wetgeving en recente rechterlijke uitspraken over dit thema. Wat is nu goed om daarover te weten?
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 23.02.2021

Nieuwe handreikingen over inzagerecht

Per 1 januari 2020 is er een aantal wijzigingen in de WGBO ingegaan. Het gaat onder andere om inzage door nabestaanden in het medisch dossier van een overleden patiënt. Recentelijk is hierover een nieuwe handreiking gepubliceerd. Wat houdt deze in?
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 23.02.2021

De informatieplicht van mondzorgaanbieders

Per 1 januari 2020 moet iedere patiënt duidelijk geïnformeerd worden over “al hetgeen de patiënt redelijkerwijs nodig heeft om een beslissing over een onderzoek of behandeling te kunnen nemen”. Hoe ver gaat dat voor mondzorgaanbieders?
Lees meer

Cookiebeleid