(Para)medicus - Gezondheidsrecht

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEZONDHEIDSRECHT - 09.05.2023

Hoe zorgvuldige euthanasieafwegingen maken bij dementerende patiënten?

Euthanasie en hulp bij zelfdoding mag alleen worden uitgevoerd als u als arts zeker weet dat de zes zorgvuldigheidseisen uit de wet van toepassing zijn. We lichten dat toe aan de hand van tuchtrechtspraak.
Lees meer

DOSSIER - 09.05.2023

Patiëntendossier gebruiken voor uw verweer tegen een klacht?

Mag u gebruikmaken van medische gegevens van de patiënt voor uw verweer op een klacht en zo ja, van welke gegevens? De hoogste tuchtrechter deed daarover een nieuwe uitspraak die meer duidelijkheid gaf.
Lees meer

PRIVACY - 09.05.2023

Voorwaarden voor gegevensuitwisseling in de acute zorg

In de acute zorg is het van levensbelang dat zorgverleners in één oogopslag relevante medische gegevens en informatie over de acute situatie van een patiënt kunnen overzien. Hoe helpt de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg daarbij?
Lees meer

TUCHTRECHT - 04.05.2023

Moet u altijd een verzoek voor een second opinion van een patiënt opvolgen?

Neuroloog Bakker onderzoekt patiënt Ben, denkt aan lichamelijke en psychische overbelasting en verwijst Ben door voor fysiotherapie. Na aanhoudende klachten draagt hij de behandeling over aan een revalidatiearts. Mag de neuroloog een second opinion weigeren?
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 04.05.2023

Patiënt of nabestaande heeft niet langer inzagerecht in een calamiteitenrapport

De Hoge Raad beantwoordde de vraag of nabestaanden recht hadden op inzage in het PRISMA-rapport na suïcide van hun zoon, ontkennend. Tot nu toe werd er aan nabestaanden openheid gegeven over calamiteiten. Wat was de motivatie?
Lees meer

BEROEPSPRAKTIJK - 04.05.2023

Zorgverleners hoeven niet langer hun BIG-nummer te vermelden

Het Ministerie van VWS heeft besloten de verplichting voor zorgverleners om hun BIG-nummer te vermelden op websites en in e-mailondertekeningen, te schrappen.
Lees meer
(Para)medicus - Gezondheidsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

GEZONDHEIDSRECHT - 13.03.2023

Off-label medicatie en kritiek tijdens de coronapandemie

De inspectie diende een klacht in tegen een huisarts die off-label medicatie aan coronapatiënten voorschreef. Ook liet de arts zich in de media kritisch uit over het overheidsstandpunt ten aanzien van COVID-19. Wat vond de tuchtrechter?
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 09.05.2023

Hoe zorgvuldige euthanasieafwegingen maken bij dementerende patiënten?

Euthanasie en hulp bij zelfdoding mag alleen worden uitgevoerd als u als arts zeker weet dat de zes zorgvuldigheidseisen uit de wet van toepassing zijn. We lichten dat toe aan de hand van tuchtrechtspraak.
Lees meer

DOSSIER - 09.05.2023

Patiëntendossier gebruiken voor uw verweer tegen een klacht?

Mag u gebruikmaken van medische gegevens van de patiënt voor uw verweer op een klacht en zo ja, van welke gegevens? De hoogste tuchtrechter deed daarover een nieuwe uitspraak die meer duidelijkheid gaf.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid