BOUWVERGUNNING - 31.05.2016

Hinder niet onrechtmatig, carport mag van rechter blijven!

Als de gemeente een vergunning heeft afgegeven, kan de buurman dan niet meer in verzet komen? Of staat dat daar los van? Wat heeft de rechter recentelijk hierover beslist in een zaak van hinder door een gebouwde carport?

Vergunning carport. Jan heeft van de gemeente een omgevingsvergunning gekregen voor het bouwen van een carport. De carport is zeven meter lang en vijf meter breed met een schuin oplopend dak tot vier meter hoog. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst. Het besluit tot het verlenen van de vergunning is tijdig gepubliceerd en daartegen heeft niemand bezwaar ingediend.

Buurman ondervindt veel hinder

Onrechtmatige hinder? Als de bouw is afgerond, komt buurman Piet in verzet. De carport staat deels voor het raam in zijn woonkamer. Vanaf zijn ‘vaste stek’ op de bank voor het raam heeft hij bijna geen lichtinval meer. Ook heeft hij buiten een jacuzzi. Als hij daarin zit, kijkt hij tegen het dak van de carport aan. Volgens Piet is dit onrechtmatige hinder. Hij eist dus dat de carport wordt verwijderd of minstens wordt verplaatst.

Te laat met klachten? Jan vindt dat onzin. De carport staat ver genoeg van het huis van Piet. Die heeft daar nauwelijks last van. Ook stelt hij dat Piet te laat komt met zijn klachten. Hij had binnen de daarvoor geldende termijn bezwaar moeten aantekenen tegen de plannen van de gemeente om de vergunning te verlenen. Nu Piet dat heeft nagelaten, heeft hij zijn recht verspeeld!

Niet vrijgesteld van aansprakelijkheid. Dat laatste klopt niet. Als er door de gemeente een onherroepelijke vergunning is afgegeven, mag de vergunninghouder (Jan) daarvan gebruikmaken. Maar hij wordt daardoor niet gevrijwaard van zijn aansprakelijkheid voor het veroorzaken van onrechtmatige hinder. Degene die hinder ondervindt (Piet), heeft altijd het recht om naar de rechter te stappen.

Accepteren? Een bepaalde vorm van hinder zal tussen buren geaccepteerd moeten worden. Of die hinder ook onrechtmatig is, is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en van de omvang van de daardoor veroorzaakte schade. Daarbij zijn alle verdere omstandigheden van het geval van belang.

Wat heeft de rechter nu beslist?

Valt wel mee. Als de rechter de situatie ter plekke gaat bekijken, stelt hij vast dat de carport op een afstand van zes meter staat van het huis van Piet. Het meeste zonlicht in de woonkamer van Piet komt binnen via enkele grote ramen die naar het zuiden zijn gericht. De carport heeft daar geen invloed op. Wel is het zo dat er op de ‘vaste stek’ van Piet op de bank weinig zonlicht naar binnen komt. Maar met een eenvoudige ingreep, zoals het plaatsen van een lamp, is dat probleem te verhelpen. Vanuit de jacuzzi is het dak van de carport te zien, wat eerder niet zo was. Maar dat maakt de hinder niet onrechtmatig.

Goede raad! De rechter kan zich voorstellen dat Piet het aanzicht van de carport niet fraai vindt. Maar alles bij elkaar opgeteld, is de geconstateerde hinder volgens Rechtbank Overijssel, 25.04.2016 (RBOVE:2016:1430) , niet dusdanig ernstig dat deze daardoor onrechtmatig is. Jan mag zijn carport dus laten staan. Wel heeft de rechter nog een goede raad in petto. Als Jan van tevoren met zijn plannen even bij Piet was langsgegaan, had deze daar zijn zegje over kunnen doen. Dat had meteen al veel druk van de ketel kunnen halen. Aldus voorkomt men vaak (dure) rechtszaken.

Als de buurman hinder ondervindt, kan hij nog altijd naar de rechter, ook al is er een bouwvergunning. Enige vorm van hinder (bijv. het zicht op het dak van de carport en iets minder zonlichtinval) zal de buurman moeten accepteren en is geen onrechtmatige hinder volgens de rechter. Bespreek de bouwplannen vooraf.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01