LOONHEFFINGEN - 31.05.2016

Nu sneller werknemer door afschaffing VAR?

Doet u zaken met zzp’ers? Dan kon u tot 1 mei gebruikmaken van de VAR-verklaring om te voorkomen dat zij fiscaal als uw werknemer werden gezien. De VAR is echter per 1 mei vervallen. Is het risico nu groter of juist kleiner?

Vanaf 1 mei 2016. In het nieuwe systeem heeft u twee mogelijkheden:

  1. u werkt met een modelovereenkomst die is goedgekeurd door de Belastingdienst; of
  2. u beoordeelt zelf aan de hand van de regels of u te maken heeft met iemand die fiscaal als werknemer moet worden aangemerkt. Als u vindt dat iemand geen fiscaal werknemer is bij u, behandelt u deze vervolgens als zelfstandige en houdt u geen loonheffingen in.

Er is echter een ‘maar’!

Gewone werknemer. Pas op, want van een (fiscaal) werknemer is veel vaker sprake dan u zou verwachten! We kennen de ‘echte’ werknemer. Dat is de ‘gewone’ werknemer die onder werkgeversgezag staat en tegen betaling persoonlijke arbeid verricht.

Fictieve werknemer. Daarnaast is er in de wet een aantal andere specifieke situaties aangewezen waarin er sprake is van een werknemer voor belasting en premies. Het systeem werkt zo:

  • vraag 1. Eerst gaat u na of iemand een ‘gewone’ werknemer is. Is uw conclusie ‘nee, een echte werknemer is dit niet’, dan volgt vraag 2;
  • vraag 2. Nu moet u zich afvragen of er sprake is van een fictieve werknemer. Pas als deze vraag ook met ‘nee’ is beantwoord, heeft u definitief te maken met iemand die geen werknemer is voor belasting en premies.

Wanneer dan fictief werknemer?

Veel voorkomende situaties waarin iemand is aangewezen als fiscaal (fictief) werknemer zijn:

  • thuiswerkers die thuis voor u werkzaamheden verrichten;
  • artiesten voor één of enkele optredens;
  • gelijkgestelden. Hieronder valt iedereen die ten minste twee dagen per week werkt voor een opdrachtgever, gedurende minimaal een maand en daarvoor minstens 2/5 van het wettelijk minimumloon ontvangt (eerste helft 2016 € 140,74 per week voor werknemers ouder dan 23 jaar).

Tip. Als de zzp’er een onderneming heeft en vanuit deze onderneming voor u werkt, is in de bovenstaande gevallen geen sprake van een fictieve werknemer. Let op. Wees dus vooral alert in gevallen als u werkt met een freelancer die klussen oppakt maar geen bedrijf heeft of als u twijfels heeft over het echt bestaan van een bedrijf.

Uitsluiten fictieve dienstbetrekking

Risicobeperking. Op 28 april 2016 zijn de regels aangepast. Het is sindsdien mogelijk om voor de hierboven genoemde gevallen schriftelijk af te spreken dat u en uw zzp’er geen fictief werknemerschap willen. U loopt dankzij een dergelijke afspraak dus geen risico meer dat deze mensen alsnog als fictief werknemer worden aangemerkt op grond van de bovenstaande regelingen.

Gebruikt u een model van de fiscus? In de modelovereenkomsten van de Belastingdienst is opgenomen dat partijen geen fictief werknemerschap wensen. Gebruikt u zo’n model, dan behoeft u dus verder geen actie meer te ondernemen.

Voorkom dat uw zzp’er, omdat hij als thuiswerker, artiest of gelijkgestelde voor u werkt, moet worden behandeld als werknemer voor de belasting en premies. Sluit een overeenkomst waarin u afspreekt dat u beiden deze aanwijzing niet wenst. Zet het op papier. Download onze modelafspraak hiervoor.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01