RECHT - 31.05.2016

Hoeft opdrachtgever meerwerk niet te betalen?

Als er meerwerk wordt verricht bij aangenomen werk, moet u als opdrachtgever dat dan altijd betalen? Gelden daarvoor wettelijke regels? Wie moet wat bewijzen? Wat heeft de rechter nu beslist in een zaak die hierover speelde?

Offerte akkoord. Voor een bedrag van in totaal € 8.154,- heeft aannemer Piet een offerte opgesteld voor het verrichten van verbouwings- en schilderwerk. De kosten voor de verbouwingswerkzaamheden bedragen € 1.639,- en voor het schilderwerk € 6.515,-. De offerte wordt door de opdrachtgever ‘voor akkoord’ getekend. Nadat het schilderwerk is afgerond, stuurt Piet een factuur van € 6.515,-. Het bedrag wordt zonder problemen door de opdrachtgever betaald. Onderaan de factuur staat vermeld dat de afrekening voor de bouwkundige werkzaamheden en voor het meerwerk nog zal volgen.

Meerwerk

Als het verbouwingswerk is afgerond stuurt Piet nog een factuur van € 5.019,-. Daarin is begrepen een bedrag van € 3.380,- aan meerwerk. De opdrachtgever weigert het bedrag van het meerwerk te betalen. Daar is door Piet nooit over gesproken. Ook vindt hij het bedrag van het meerwerk niet in verhouding staan tot het overeengekomen offertebedrag voor het verbouwingswerk. Volgens de factuur wordt voor het meerwerk meer dan twee keer zoveel in rekening gebracht dan het bedrag dat was overeengekomen.

Dat weet toch iedereen? Piet vindt het niet meer dan normaal dat de kosten voor het meerwerk worden betaald. Bij elk bouw- en verbouwingsproject wordt het meerwerk in rekening gebracht. Dat weet toch iedereen, dus ook de opdrachtgever. Ook stelt hij dat de opdrachtgever door het verrichten van het meerwerk is ‘verrijkt’, want zijn huis is nu meer waard geworden. Alleen al op basis van ‘ongerechtvaardigde verrijking’ zal hij moeten betalen.

Wat is redelijk? Piet heeft gelijk als hij stelt dat er bij bouw- en verbouwingswerkzaamheden vaak sprake is van meerwerk. Maar het bedrag voor meerwerk moet wel in redelijke verhouding staan met de aanneemsom. Een marge van maximaal 10% wordt over het algemeen door de rechter als redelijk beschouwd. Op een bedrag van € 1.639,- voor het verbouwingswerk komt dat neer op een acceptabel bedrag van € 164,- voor meerwerk. Daar zit Piet dus ruim boven!

Wat zegt de wet? Daarbij zegt de wet dat een aannemer alleen betaling van meerwerk kan vorderen als hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging. Dat is slechts anders als de aannemer kan bewijzen dat de opdrachtgever de noodzaak van de te verrichten extra werkzaamheden uit zichzelf had moeten begrijpen.

Hoe oordeelt de rechter?

Nooit zwart-op-wit opdracht gegeven. Het is duidelijk dat de opdrachtgever nooit zwart-op-wit opdracht heeft gegeven voor het meerwerk. Ook kan Piet niet bewijzen dat de opdrachtgever de noodzaak daarvan had moeten begrijpen. Daarbij is het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28.04.2016 (GHARL:2016:3347) , niet overtuigd van het feit dat de opdrachtgever, zoals Piet stelt, ‘ongerechtvaardigd is verrijkt’. Dat zal niet snel worden aangenomen. Anders wordt meerwerk, zonder dat daarvoor toestemming is verleend aan de opdrachtgever, opgedrongen. Dat is niet de bedoeling. De rechter oordeelt dus dat de opdrachtgever de kosten voor het meerwerk niet hoeft te voldoen. Piet moet € 1.690.- aan proceskosten betalen!

Als er meerwerk moet worden verricht, moet de aannemer u als opdrachtgever tijdig wijzen op de noodzaak daarvan. Plus dat hij u moet wijzen op de mogelijke kosten. Verder moet hij u ‘voor akkoord’ hebben laten tekenen dat hij u daarvoor opdracht geeft. Zo niet dan staat u sterk bij de rechter!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01