Recht - Contracten en voorwaarden

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GARANTIE - 07.03.2024

Verkoop terugdraaien en koopsom retour?

De koper van een tv klaagt bij de verkoper over een barst in het scherm. De koper gaat over tot ontbinding van de koop en wil de koopsom terug. De rechter wijst de vordering van de koper af. Hoe zit dit en wat kunt u hiervan leren?
Lees meer

RECHT - 12.01.2024

Prijs van telefoonabonnement + 10%, mag dat zomaar?

Veel mensen worden momenteel verrast met een prijsstijging van maar liefst 10% van hun telefoonabonnement en dat terwijl ze een vast contract hebben. De aanbieders beroepen zich op een inflatiecorrectie. Mag dat zomaar? In het algemeen geldt dat als de aanbieder de prijs of de voorwaarden in uw nadeel wijzigt, u het contract mag opzeggen. Ook als de looptijd van het contract nog niet voorbij is. Behalve … als er in de voorwaarden staat dat het is toegestaan. Tip.  Ook een inflatiecorrectie die door het CBS wordt bepaald, is alleen maar toegestaan als het in de voorwaarden staat. Bovendien moet u minimaal één maand van tevoren zo veel mogelijk persoonlijk (via brief, e-mail, sms, etc.) worden geïnformeerd. Als u uw contract mag opzeggen, dan moet de aanbieder u dat ook laten weten, plus hoe u op kunt zeggen. ...
Lees meer

FACTUUR - 05.10.2023

Voor wie moet u welke betalingstermijn hanteren?

Doorgaans moeten uw klanten voldoen aan een betalingstermijn. Maar wat is belangrijk als u betalingstermijnen hanteert?
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 18.09.2023

Koopt een consument of een ondernemer?

Het schriftelijkheidsvereiste en de bedenktijd bij de koop van woningen geldt voor de consument-koper (particulier). Ook de consument-verkoper kan een beroep doen op het schriftelijkheidsvereiste. Maar wanneer is men consument?
Lees meer

RECHT - 13.09.2023

Geen samenlevingscontract, maar toch recht op vergoeding

In een samenlevingscontract kan worden afgesproken dat de ene partner recht heeft op een vergoeding als er wordt geïnvesteerd in de woning of onderneming van de andere partner. Wat als er niets op papier staat?
Lees meer

PACHT - 04.07.2023

Pachtovereenkomst die niet tijdig is toegezonden, wordt automatisch verlengd

Een pachtovereenkomst moet binnen twee maanden worden toegezonden naar de Grondkamer. Dit geldt zowel voor de pachter als voor de verpachter. Wat als in de overeenkomst staat dat deze verplichting alleen rust op de pachter?
Lees meer
Recht - Contracten en voorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

GARANTIE - 07.03.2024

Verkoop terugdraaien en koopsom retour?

De koper van een tv klaagt bij de verkoper over een barst in het scherm. De koper gaat over tot ontbinding van de koop en wil de koopsom terug. De rechter wijst de vordering van de koper af. Hoe zit dit en wat kunt u hiervan leren?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid