LOONKOSTEN - 31.05.2016

Minimumjeugdloon afgeschaft?

Onlangs is in de Tweede Kamer het plan ingediend om het minimumjeugdloon af te schaffen vanaf 21 jaar. Wat nu met de jeugdige hulpjes in uw bedrijf?

Wat is minimum(jeugd)loon alweer? Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon (WML). Dit is het loon dat u minimaal moet betalen aan uw werknemer. Uw werknemer heeft hier ook recht op als hij doorwerkt na zijn AOW-leeftijd. Voor jonge werknemers tussen 15 en 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Hoe ouder uw werknemer is, hoe hoger het minimumjeugdloon. U bent verplicht het nieuwe minimum(jeugd)loon te betalen vanaf de dag dat uw werknemer jarig is.

Afschaffing voor 21- en 22-jarigen? Mocht het eerder genoemde plan worden aangenomen, dan komen jongeren niet meer vanaf hun 23, maar vanaf hun 21 jaar in aanmerking voor het minimumloon. Het is de bedoeling dat in 2017 het (volwassen) wettelijk minimumloon vanaf 22 jaar gaat gelden en in 2019 vanaf 21 jaar. Ook is het de bedoeling dat het minimumjeugdloon voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar tegelijk omhoog gaat. Het hogere loon dat u gaat betalen, kan worden gecompenseerd met de regeling ‘lage-inkomensvoordeel’. Dit is een tegemoetkoming voor u indien u werknemers in dienst heeft die 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. Wel gelden deze voorwaarden:

  • voor werknemers die tussen de 100 en 110% van het minimumloon verdienen, krijgt u maximaal € 2.000,- per werknemer per jaar;
  • voor werknemers die tussen de 110 en 120% van het minimumloon verdienen, krijgt u maximaal € 1.000,- per werknemer per jaar;
  • de werknemer heeft in één jaar ten minste 1.248 uur bij u gewerkt;
  • de toekenning is naar rato van het aantal gewerkte uren in een jaar.

Nu nog: uurloon en arbeidsduur? Het wettelijk minimum(jeugd)loon wordt nu nog per dag, week of maand vastgesteld. Dit ongeacht de omvang van een normale werkweek. Dat betekent dat het minimumloon per gewerkt uur lager ligt in een bedrijf waar 40 uur per week wordt gewerkt dan in een bedrijf waar 38 of 36 uur per week wordt gewerkt. Dit verschil gaat verdwijnen. Voorgesteld wordt dat het minimumloon voortaan per uur geldt. Pas als de nieuwe regels zijn aangenomen, bent u daaraan gehouden!

Voorlopig verandert er niets. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gaan de nieuwe regels in. Per 1 juli komt wel de gebruikelijke aanpassing aan de inflatie.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01