SCHENKEN - 31.05.2016

Schenking aanpassen bij dreigende scheiding?

Uitsluitingsclausule. Er zijn nogal wat ouders die geld aan hun kinderen schenken met daarbij het voorbehoud dat het geld niet gedeeld kan worden met eventuele echtgenoten of partners. Dit wordt privéclausule of uitsluitingsclausule genoemd.

Meteen regelen. Het is belangrijk dat die clausule er is op het moment dat het geld wordt geschonken. Het is juridisch niet mogelijk om dit later alsnog op te stellen, bijvoorbeeld in het zicht van een dreigende echtscheiding. Zelfs als het al enkele maanden na de schenking op papier wordt gezet, is het al te laat. Zo besliste het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16.03.2016 (GHARL:2016:2131) , dat een clausule niet geldig was omdat die achteraf was opgesteld, pas bij het doen van de aangifte schenkbelasting.

In een keer regelen. In hetzelfde arrest beslisten de rechters dat het wel mogelijk is om een uitsluitingsclausule van toepassing te verklaren op alle toekomstige schenkingen. Dat lijkt gemakkelijk, dan is het in één keer geregeld. Zorg dan wel dat er geen twijfel kan bestaan over de akte of de brief waarin deze verklaring is opgenomen. In het berechte geval dreigt het toch nog mis te gaan omdat de rechters vermoeden dat de datum onder de brief niet correct is. Het kind kreeg een ‘bewijsopdracht’

Notaris? Gaat het bij een schenking om grote bedragen, dan raden we u aan om dat door een notaris te laten regelen. Zijn de belangen minder groot, dan kan een schenking met een privéclausule ook door uzelf in een ‘onderhandse akte’ worden vastgelegd.

Een clausule dat een schenking tot het privévermogen van de begiftigde gaat behoren, moet uiterlijk op het schenkingmoment zijn vastgelegd.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01