BESTELAUTO - 11.11.2020

Aandacht voor bewijs bijtelling bestelauto

Als u een bestelauto ter beschikking staat, geldt de gewone bijtelling. Daaraan is op meerdere manieren te ontkomen, zolang u er maar rekening mee houdt dat de bewijslast bij u ligt. Waar moet u dan met name op letten?

Bijtelling bestelauto. Als u als ondernemer of dga over een auto van de zaak beschikt, heeft u met de bekende bijtelling te maken. Deze geldt ook voor bestelauto’s, waarbij u deze berekent over de catalogusprijs inclusief bpm en btw. Let op.  Dit geldt ook als u als ondernemer van de bpm bent vrijgesteld. Tip. Wel zijn er voor een bestelauto meerdere manieren om aan de bijtelling te ontkomen. Houd dan echter wel rekening met de bewijslast, want anders bent u al snel de klos.

Wanneer geen bijtelling voor bestelauto?

Net als voor een personenauto krijgt u voor de bestelauto geen bijtelling wanneer u deze aantoonbaar maximaal 500 km per jaar privé gebruikt. Voor de dga komt de bijtelling ook te vervallen als hij, vanwege de werkzaamheden, de bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt met andere werknemers. Het gebruik moet wel dermate afwisselend zijn dat de bijtelling per werknemer moeilijk is vast te stellen. De BV betaalt dan € 300 eindheffing. Let op. Deze uitzondering geldt niet voor de IB-ondernemer.

Enkel goederenvervoer? Voor een bestelauto komt de bijtelling ook te vervallen als deze vrijwel uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer. Denk hierbij bijv. aan de serviceauto van een garage, die door vet en smeer op de bekleding niet geschikt is om in het weekend met het gezin te gebruiken. Ook kan een auto door stankoverlast van bijv. vis ongeschikt zijn voor personenvervoer.

Geen tweede zitplaats. Een auto is ook vrijwel uitsluitend geschikt voor goederenvervoer als de auto over slechts één zitplaats beschikt en de bevestigingspunten van een tweede zitplaats zijn verwijderd of dichtgelast.

Bewijslast. Dat een bestelauto vrijwel uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer, zult u moeten bewijzen. Dat u over deze eis niet te lichtvaardig moet denken, bleek onlangs nog voor Hof Arnhem (ECLI:NL:GHARL:2020:8243) . Een collega van u beriep zich op deze uitzondering en gaf aan dat de bestelauto slechts over één zitplaats beschikte en dat de bevestigingspunten voor de tweede zitplaats waren dichtgelast. Hiervan had uw collega zelfs foto’s gemaakt en deze bij zijn bezwaar- en beroepschrift gevoegd. Toch mocht dit hem niet baten. De foto’s waren namelijk gemaakt in september 2018, terwijl de aanslag betrekking had op het jaar 2015. Daarmee was dus niet bewezen dat de bevestigingspunten van de tweede zitplaats ook al in 2015 waren dichtgelast. Het bewijs was daarmee dus niet geleverd en de aanslag bleef overeind.

Wat steekt u hiervan op?

Wilt u in een soortgelijke situatie aan de bijtelling ontkomen, houd dan rekening met de bewijslast. Deze is vormvrij, wat betekent dat u zelf mag weten hoe u het bewijs levert.

Hoe dan wel? In de hiervoor genoemde zaak was het handig geweest als uw collega een factuur had kunnen overleggen van het bedrijf dat de bevestigingspunten had dichtgelast. Als uw collega het klusje zelf had geklaard, had hij ook verklaringen van bijv. enkele werknemers bij het beroep kunnen voegen. Wanneer hij helemaal op zeker had willen spelen, had hij ook nog een afspraak kunnen maken met zijn inspecteur, bijv. om langs te komen om de dichtgelaste bevestigingspunten te tonen of om hiervan foto’s te sturen. De bijtelling van € 14.000 was hem dan bespaard gebleven.

Bij een bestelauto met maar één zitplaats heeft u niet met de bijtelling te maken. De bevestigingspunten van een tweede zitplaats moeten dan zijn verwijderd of dichtgelast. Zorg ervoor dat u dit desgevraagd kunt aantonen, want de bewijslast ligt bij u. Denk aan foto’s uit de correcte periode, facturen en verklaringen, bijv. van werknemers.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01