ARBEIDSCONTRACT - 20.11.2020

Maak heldere afspraken met zzp’ers

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de beoordeling van contracten met zzp’ers. Deze kan ook gevolgen hebben voor uw praktijk. Wat speelde er?

De zaak waarover de Hoge Raad (ECLI:NL:HR 2020:1746) besliste ging over het volgende. Een vrouw volgde in het kader van re-integratie een werkervaringsproject bij de gemeente. Zij stelde dat het werk wat zij deed precies hetzelfde was als dat van medewerkers van de gemeente en voor de gemeente werkzame uitzendkrachten. Daarom vond zij het onredelijk dat zij voor haar werkzaamheden geen loon ontving, maar werkte met behoud van uitkering. Zij stelde dat zij een arbeidsovereenkomst met de gemeente heeft en dus recht op loon heeft.

Niet de bedoeling. De gemeente stelde dat het werkervaringstraject is gebaseerd op een wettelijke regeling die niet beoogt een arbeidsovereenkomst te laten ontstaan. Het was bovendien nooit de bedoeling van de gemeente om een arbeidsovereenkomst aan te gaan. De vrouw heeft hoe dan ook geen recht op loon, omdat de vrouw volgens het re-integratiecontract juist werkt met behoud van uitkering.

Wat zijn de afspraken? Nieuw is dat de Hoge Raad nu de bedoeling van de betrokkenen niet echt van belang vindt. Er is een arbeidsovereenkomst als de overeenkomst voldoet aan de wettelijke kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Het draait om de werkelijk afgesproken rechten en plichten. Natuurlijk moeten deze afspraken wel kloppen met wat er feitelijk gebeurt. Hoe partijen de overeenkomst noemen of wat zij bedoeld hebben, is voor de beoordeling niet van belang. Kortom: is er een gezagsverhouding, plicht om te werken en plicht tot loonbetaling, dan is het een arbeidsovereenkomst, ook al zou dat zeker niet de bedoeling van betrokkenen zijn.

Praktisch belang. Als u werkt met zzp’ers is deze uitspraak voor u van groot belang, zeker als zzp’ers bij u op (nagenoeg) dezelfde manier werken als uw werknemers werken. Dat het niet de bedoeling is (geweest) om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, is niet relevant. Het gaat niet er niet om hoe u en de (beoogde) zzp’er de overeenkomst noemen, maar om wat er daadwerkelijk is afgesproken. Natuurlijk moeten de afspraken daadwerkelijk worden nageleefd. Wanneer de gang van zaken in uw praktijk anders is dan wat er op papier staat, is de feitelijke situatie beslissend voor de beoordeling.

Bij de vraag of het wel of niet om een arbeidsovereenkomst gaat, gaat het niet om wat u bedoeld heeft, maar om de afspraken. Deze afspraken moeten wel kloppen met de feiten.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01