Personeel - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 03.05.2021

Gratis sneltesten op corona voor werknemers

Heeft een van uw werknemers coronagerelateerde klachten, dan willen u en uw werknemer natuurlijk zo snel mogelijk weten wat er speelt. Daarvoor is de Open House Sneltesten SARS-CoV-2 door het Ministerie van VWS in het leven geroepen. Wat is dit?
Lees meer

DIENSTBETREKKING - 29.04.2021

Hoofdprijs deelname tv-programma geen loon uit dienstbetrekking

In tegenstelling tot het Gouden Kooi-arrest van de Hoge Raad van 11 mei 2012 oordeelde Hof Den Bosch dat het prijzengeld van een deelnemer aan een televisieprogramma niet kwalificeert als loon uit dienstbetrekking.
Lees meer

OPNEMEN VAKANTIEDAGEN - 22.04.2021

“Je hebt zo lang niet gewerkt ... kom nu maar extra!”

In deze coronatijden krijgen veel werknemers hun loon doorbetaald zonder te werken. Kunt u hen deze niet-gewerkte uren op een later moment laten inhalen? Wat zei minister Koolmees daarover in antwoord op Kamervragen?
Lees meer

CAO - 22.04.2021

Einde cao, andere voorwaarden?

De bedrijfstak-cao is geëindigd en er is nog geen nieuwe cao afgesloten. Wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 21.04.2021

Vanaf 2022 STAP-budget aanvragen

Scholingsaftrek vervalt. Recentelijk heeft demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer de conceptsubsidieregeling STAP-budget gestuurd. Deze regeling zal met ingang van 2022 de fiscale scholingsaftrek vervangen. Dit betekent dat scholing niet langer gestimuleerd wordt door middel van een fiscale aftrek, maar door middel van een subsidie. ...
Lees meer

CORONA - 21.04.2021

Personeel in dienst nemen en NOW-subsidie ontvangen

U heeft ook op de NOW 3.0 een beroep gedaan, maar u bent optimistisch en neemt sinds 2021 weer mensen aan. Hoe gaat dit samen? Verandert de hoogte van de subsidie met de loonsom mee of gaat dit anders?
Lees meer
Personeel - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

CORONA EN VAKANTIE - 02.03.2021

Verlofdagen verplicht inleveren?

Door de coronamaatregelen kan uw omzet teruglopen, waardoor er minder personeel nodig is. Kunt u hen verplichten vrije dagen op te nemen? Hoe pakt u dat aan?
Lees meer

KOSTENVERGOEDING - 02.03.2021

Vergoeding kosten thuiswerk toch belast?

Krijgen werknemers een vaste kostenvergoeding voor zakelijke kosten (gerichte vrijstellingen), zoals voor vakliteratuur, zakelijke maaltijden onderweg en intermediaire kosten (zoals parkeerkosten voor de auto van de zaak), dan is de vaste vergoeding onbelast, mits deze van tevoren onderbouwd is aan de hand van een kostenonderzoek. Worden de kosten niet langer gemaakt, omdat de werknemer bijv. niet meer reist en dus geen kosten onderweg heeft, dan gelden de gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten niet meer. Geeft u toch een vergoeding, dan kan deze in de vrije ruimte. Let op. In 2020 was het tijdelijk mogelijk om de vaste vergoeding te laten doorlopen, ook als de kosten niet meer gemaakt werden. Sinds 2021 kan dit niet meer. Ook de nieuwste aanpassing heeft dit niet veranderd. Tip. De vrije ruimte (2021) is recentelijk wel tijdelijk uitgebreid: tot een loonsom van € 400.000 is deze verhoogd van 1,7 naar 3%. ...
Lees meer

KOSTENVERGOEDING - 02.03.2021

Reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021

Eind januari 2021 is de mogelijkheid om aan werknemers die thuiswerken in verband met de coronacrisis, toch een belastingvrije vaste reiskostenvergoeding te geven voor woon-werkverkeer verlengd tot 1 april 2021. Let op.  Er geldt dan wel dat de vaste vergoeding al voor 13 maart 2020 aan de werknemer was toegekend. De vergoeding is dus niet belastingvrij als de werknemer na deze datum in dienst gekomen is of verhuisd of wanneer hij nog geen vaste reiskostenvergoeding had. Is een van deze omstandigheden aan de orde, dan is de reiskostenvergoeding in principe belast, tenzij deze op basis van de hoofdregels reeds belastingvrij is. ...
Lees meer

Cookiebeleid