Personeel - Actualiteit

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WERKGEVERSZAKEN - 03.02.2023

‘Wet bescherming klokkenluiders’ aangenomen door Eerste Kamer

Op 24 januari 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de ‘Wet bescherming klokkenluiders’. Deze wet vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders en is een implementatie van de Europese klokkenluidersrichtlijn. De datum waarop de nieuwe wet moet ingaan, wordt nog bekendgemaakt.
Lees meer

WERKKOSTENREGELING - 31.01.2023

Verhoging vrije ruimte gebruiken voor renteloze lening

Het Forum Fiscaal Dienstverleners heeft adviseurs erop attent gemaakt dat werkgevers de verhoging van de vrije ruimte (maximaal € 5.200 over de eerste schijf) kunnen gebruiken voor renteloze leningen.
Lees meer

ZIEKTE - 23.01.2023

In een krappe arbeidsmarkt is frequent ziekteverzuim extra bezwarend. Hoe pakt u dat efficiënt aan?

Nu de arbeidsmarkt krap is, is frequent verzuim extra vervelend, want het kan tot de nodige problemen op de werkvloer leiden. Goed om daaraan extra aandacht te besteden, zeker omdat er vaak meer achter zit. Hoe pakt u dit efficiënt aan?
Lees meer

SUBSIDIES - 23.01.2023

Het kabinet slaat januari voor STAP-budget over

Met het STAP-budget probeert het kabinet mensen aan te sporen aan de slag te gaan met hun professionele ontwikkeling. De maatregel is populair in de praktijk. Tot nu toe zijn alle aanvraagtijdvakken binnen afzienbare tijd gevuld met subsidieaanvragen. Ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) hebben besloten om het aanvraagtijdvak voor het STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Er is meer tijd nodig om maatregelen gericht op het terugdringen van misbruik en oneigenlijk gebruik te implementeren. Zo voorkomt het kabinet dat scholing die niet aan de voorwaarden van STAP voldoet, subsidie ontvangt. Recentelijk besloot de rechter dat betalingen aan een opleider niet mogen worden opgeschort, zelfs niet als de opleider door de Toetsingskamer wordt onderzocht. ...
Lees meer

PENSIOEN - 23.01.2023

RVU-vrijstelling 2023 en MDIEU-subsidie

Eerder uittreden (RVU). Per 1 januari 2021 kunt u met uw werknemer, die uiterlijk drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zit, afspreken dat hij eerder uittreedt. U mag hem in deze periode een maximale RVU-uitkering betalen van € 2.037 (2023) per maand. Tip. Deze uitkering is niet onderworpen aan de pseudo-eindheffing van 52% (RVU-boete). Deze regeling stopt per 31 december 2025. Het bedrag van de RVU-heffing is geënt op het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaanden. ...
Lees meer

PENSIOEN - 23.01.2023

Kunnen oudere werknemers eerder stoppen?

Wat kunt u doen als een oudere medewerker eerder wil stoppen met werken. Hoever moet u gaan om hem te helpen? Wat moet u onderzoeken?
Lees meer
Personeel - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

LOONADMINISTRATIE - 23.11.2022

Opletten bij betalingen aan derden

Betalingen aan derden die geen ondernemer zijn en die niet bij u in dienst zijn, moet u doorgeven aan de Belastingdienst. Daarvoor gelden nu extra voorwaarden.
Lees meer

PERSONEEL - 23.11.2022

Kunt u parkeerkosten van werknemers onbelast vergoeden?

In deze tijd van personeelskrapte wilt u natuurlijk een aantrekkelijke werkgever zijn (en blijven). Zo kunt u uw werknemers een fiscaal onbelaste vergoeding bieden voor hun reiskilometers. Maar hoe zit het met hun parkeerkosten?
Lees meer

LOONHEFFINGEN - 23.12.2022

Belangrijke wijzigingen van het loonbelastingjaar 2023

Het belastingjaar 2023 brengt wat de loonheffingen betreft enkele belangrijke wijzigingen met zich mee. Om overzicht te houden inzake uw loonadministratie en de verwerking van loonheffingen, hierbij een overzicht. Wat moet u in 2022 nog doen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid