BELASTINGAFTREKPOST - 23.11.2020

Vergeet uw fiscale giftenaftrek niet!

Stel, u overweegt om giften te doen of heeft dat dit jaar al gedaan. Hoe kunt u dan een belastingaftrekpost benutten? Welke fiscale voorwaarden zijn belangrijk om te weten?

ANBI. Een gift is fiscaal alleen aftrekbaar als dit een gift is aan een (culturele) algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen plus instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut. De precieze lijst met deze erkende ANBI’s vindt u op de website van de Belastingdienst ( https://www.belastingdienst.nl ).

Inkomstenbelastingaftrekpost

Aftrekpercentage. Het percentage waartegen u een gift voor de inkomstenbelasting (art. 6.39 Wet IB 2001) kunt aftrekken, wordt vanaf 2020 gelijkgetrokken met het maximale aftrektarief eigen woning (46%) en met 3% per jaar afgebouwd tot 37,05% in 2023.

Drempel. De gift is privé aftrekbaar voor de inkomstenbelasting indien deze meer bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60. Heeft u een fiscale partner, dan geldt er 1% van het gezamenlijke drempelinkomen. De aftrek van giften is bovendien gemaximeerd op 10% van het (gezamenlijke) drempelinkomen. Het drempelinkomen bestaat uit de totale inkomsten verminderd met de aftrekposten in box 1, box 2 en box 3.

Culturele ANBI. Doet u een gift aan een culturele ANBI, dan wordt de giftenaftrek 25% hoger. Hierbij geldt er een maximum van € 1.250. Een culturele ANBI moet voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Culturele instellingen zijn actief in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed, dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Voorbeelden hiervan zijn theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra. Of het een culturele ANBI betreft, kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst.

Gift via BV

BV. Werkt u met een BV en doet u giften via de BV, dan mag de BV tot 50% van de winst aan giften aftrekken met een maximum van € 100.000. Doet uw BV een gift aan een culturele ANBI, dan wordt de aftrek verhoogd met 50%. Hierbij geldt er een maximum van € 2.500.

Periodieke giften volledig aftrekbaar. Goed om te weten is dat periodieke giften volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Wanneer uw giften aan goede doelen niet volledig fiscaal aftrekbaar zijn, kunt u overwegen om uw giften om te zetten in periodieke giften. Hiervoor is het nodig dat u schriftelijk vastlegt dat u gedurende vijf jaar een bepaald bedrag schenkt, tenzij u eerder komt te overlijden. Het is niet meer vereist om voor uw periodieke giften naar de notaris te gaan om dit vast te leggen via een notarisakte; een gewone schenkingsovereenkomst volstaat ook. Wel is vereist dat u hiervan melding doet bij de Belastingdienst. Dit kan via het speciale formulier dat hiervoor beschikbaar is.

Vele kleintjes helpen. Tal van goede doelen ontvangen maar wat graag uw Air Miles of FreeBees (en er zijn ongetwijfeld nog tal van andere spaarsystemen waarvoor hetzelfde geldt). ANBI-organisaties als Justdiggit, Stichting AAP, Nationaal Fonds Kinderhulp en War Child zijn er mee geholpen. FreeBees kunnen geschonken worden aan CliniClowns, het Rode Kruis of KWF Kankerbestrijding. Gespaarde punten kunt u doneren aan het goede doel. De waarde van de geschonken punten tellen mee en vormen zo (mits u voldoet aan de fiscale drempelvoorwaarden) een aftrekpost.

Gebruik onze rekentool om te berekenen wat fiscaal het meest gunstig is: privégiften of giften via de BV. Check of de instelling die de gift krijgt op de lijst met ANBI’s staat.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01