TESTAMENT - 07.05.2020

Wat nu voor uw onderneming regelen in uw testament?

Door het maken van een testament kunt u afwijken van het wettelijk erfrecht. Aan welke regelingen met het oog op uw onderneming moet u dan vooral denken?

Bedrijfsopvolger aanwijzen in testament. Het is belangrijk om de bedrijfsopvolger die u voor ogen heeft met naam te benoemen in uw testament, want hiermee schept u duidelijkheid voor iedereen. In de eerste plaats natuurlijk voor het kind dat de onderneming wil voortzetten, maar ook voor de overige erfgenamen.

Bedrijf (of de aandelen) als legaat. U kunt verder het bedrijf of de aandelen van uw BV in de vorm van een legaat toekennen aan de bedrijfsopvolger. U legateert hem dan alle bedrijfsgoederen van de onderneming onder de last om alle schulden van het bedrijf voor zijn rekening te nemen. Via het legaat maakt u het bedrijf ‘los’ van uw overige vermogen (dus van de erfenis). Uw bedrijf hoeft aldus na uw overlijden niet verdeeld te worden. Dit is immers al op basis van het legaat in uw testament nagelaten aan de beoogde bedrijfsopvolger.

Bedrijfsopvolger als executeur benoemen. De wet zegt dat een legaat door de erfgenamen dient te worden geleverd (overgedragen) aan de legataris. De bedrijfsopvolger (de legataris) heeft dus de medewerking nodig van de gezamenlijke erfgenamen om de bedrijfsgoederen in zijn bezit te krijgen. Om vertraging in de overdracht te voorkomen, kunt u in uw testament de beoogde bedrijfsopvolger tevens als executeur aanwijzen. Hij heeft dan de plicht en ook het recht om uw nalatenschap geheel zelfstandig af te wikkelen. Als eerste kan hij dus de afgifte van het legaat aan zichzelf regelen. Hij kan alle bedrijfsgoederen meteen aan zichzelf overdragen. Medewerking van de erfgenamen is daarvoor niet vereist. Zo krijgt de bedrijfsopvolger na uw overlijden onmiddellijk als enige de zeggenschap over uw onderneming.

Afrekenen met de erfgenamen. Moet de bedrijfsopvolger de waarde van de onderneming verrekenen met de erfgenamen (de andere kinderen) en zo ja, voor welk bedrag? Laat u hem de werkelijke waarde van de onderneming betalen, dan kan hij daardoor (en dus het bedrijf) behoorlijk in de financiële problemen komen. Maar als hij niets hoeft te verrekenen, doet u daarmee uw andere kinderen tekort. Dat blijft een lastige keuze, maar om problemen te voorkomen, moet u daarover wel iets vastleggen in uw testament. Tip 1.  U kunt als tussenoplossing ook in uw testament zetten dat de bedrijfsopvolger wel moet afrekenen (bijv. over de fiscale boekwaarde), maar niet voor het volledige bedrag (bijv. zonder de stille reserves). Tip 2.  U kunt ook in uw testament regelen dat hij het bedrag dat hij moet verrekenen in termijnen mag betalen (bijv. in tien gelijke halfjaarlijkse termijnen, dus uitgespreid over vijf jaar). De erfgenamen (andere kinderen) moeten er dan mee akkoord gaan dat zij een uitgestelde betaling ontvangen.

Het is belangrijk om de bedrijfsopvolger die u voor ogen heeft met naam te benoemen in uw testament, want hiermee schept u duidelijkheid voor iedereen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01